TNN online นักศึกษาสร้างแอปพลิเคชันตรวจจับบทความที่เขียนโดย ChatGPT

TNN ONLINE

Tech

นักศึกษาสร้างแอปพลิเคชันตรวจจับบทความที่เขียนโดย ChatGPT

นักศึกษาสร้างแอปพลิเคชันตรวจจับบทความที่เขียนโดย ChatGPT

นักศึกษาในสหรัฐอเมริกาพัฒนาแอปพลิเคชัน GPTZero สำหรับใช้ตรวจจับผลงานเขียนที่มาจาก ChatGPT

การมาถึงของ ChatGPT สร้างแรงสะเทือนไปยังวงการต่าง ๆ รวมไปถึงนักเขียนบทความที่เริ่มพบเห็นการใช้ ChatGPT สร้างผลงานเขียนมากขึ้นเกิดการคัดลอกผลงานจนทำให้เอ็ดเวิร์ด เทียน (Edward Tian) นักศึกษามหาวิทยาลัยพรินซ์ตัน ประเทศสหรัฐอเมริกา เกิดไอเดียการพัฒนาแอปพลิเคชัน GPTZero สำหรับใช้ตรวจจับผลงานเขียนที่มาจาก ChatGPT

เอ็ดเวิร์ด เทียน (Edward Tian) เปิดเผยเหตุผลที่พัฒนาแอปพลิเคชัน GPTZero ขึ้นมาเพื่อตรวจสอบบทความที่เขียนโดย ChatGPT ซึ่งมีความคล้ายกับบทความที่เขียนโดยมนุษย์แต่ยังคงมีบางจุดที่แตกต่างจากการเขียนโดยมนุษย์อยู่  

ในช่วงแรกของการเปิดตัวแอปพลิเคชัน GPTZero ผู้พัฒนายังคงใช้การจำกัดผู้ใช้งานเพียงแค่ 10,000 คน บน Streamlit ของตัวเอง นักศึกษาผู้พัฒนาแอปพลิเคชันเตรียมพัฒนาระบบให้สามารถรองรับผู้ใช้งานเพิ่มมากขึ้น

ระบบปัญญาประดิษฐ์ ChatGPT ถูกพัฒนาขึ้นโดยบริษัท โอเพนเอไอ (OpenAI) มีขีดความสามารถในการตอบคำถามพื้นฐาน ความสามารถในการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ความสามารถในการเขียนบทความ ความสามารถในการวางแผนและจัดลำดับความสำคัญ รวมไปถึงการแต่งเพลงและการแสดงข้อมูลจำนวนมาก 

จุดเด่นของการใช้ระบบปัญญาประดิษฐ์ ChatGPT เขียนบทความอยู่ที่ความสามารถในการประมวลผลรวดเร็วเข้าถึงข้อมูลออนไลน์ได้จากทั่วโลก ซึ่งหากเปรียบเทียบกับการเขียนโดยมนุษย์จะต้องใช้เวลาในการค้นข้อมูลที่นานกว่า อย่างไรก็ตามการเขียนด้วยระบบปัญญาประดิษฐ์ ChatGPT อาจยังมีจุดอ่อนในด้านของเนื้อหาและการเรียบเรียงคำให้กลายเป็นภาษาที่มีความต่อเนื่องและดูเป็นธรรมชาติน้อยกว่าการเขียนโดยมนุษย์ 


ปัจจุบัน GPTZero อยู่ในรูปของเว็บไซต์แอปพลิเคชันผู้ที่สนใจสามารถเข้าไปทำการทดสอบได้ผ่านทางลิงก์นี้ GPTZero


ที่มาของข้อมูล Polygon 
ที่มาของรูปภาพ Openai


ข่าวแนะนำ

ข่าวที่เกี่ยวข้อง