TNN งาน BEYOND FOOD PREVIEW 2022 ปลุกระดมความคิด หยั่งรากเศรษฐกิจ เพื่ออนาคตที่ยั่งยืนแห่งลุ่มแม่น้ำโขง

TNN

Tech

งาน BEYOND FOOD PREVIEW 2022 ปลุกระดมความคิด หยั่งรากเศรษฐกิจ เพื่ออนาคตที่ยั่งยืนแห่งลุ่มแม่น้ำโขง

งาน BEYOND FOOD PREVIEW 2022 ปลุกระดมความคิด หยั่งรากเศรษฐกิจ เพื่ออนาคตที่ยั่งยืนแห่งลุ่มแม่น้ำโขง

งาน BEYOND FOOD PREVIEW 2022 ปลุกระดมความคิด หยั่งรากเศรษฐกิจ เพื่ออนาคตที่ยั่งยืนแห่งลุ่มแม่น้ำโขง

วันที่ 17 ธันวาคม ที่ผ่านมาได้มีการจัดงานบียอนด์ ฟู้ด พรีวิว 2022 (BEYOND FOOD PREVIEW 2022) ณ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติ จังหวัดขอนแก่น งานเฉพาะของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและกลุ่มผู้ขับเคลื่อน 4 กุญแจหลักทางด้านความยั่งยืนทางอาหารซึ่งเชิญโดยผู้จัดงานเท่านั้น การสัมมนารูปแบบใหม่ด้วยความร่วมมือจาก TASTEBUD LAB, Future Food Accelerator ‘บัดดี้’ หน่วยงานที่ร่วมสร้างสรรค์อาหารอนาคตยั่งยืน เป็นองค์กรที่ผลักดันด้านอาหารทำงานร่วมกับนักวิจัยสตาร์ตอัป (Startup) และ SME ด้าน FoodTech / BioTech จัดตั้งกลุ่มภายใต้เครือข่ายที่ชื่อว่า Future Food Network ซึ่งปัจจุบันมีสมาชิกรวมกว่า 6,000 คน


งานบียอนด์ ฟู้ด พรีวิว 2022 (BEYOND FOOD PREVIEW 2022) 


รูปแบบของงานในครั้งนี้จัดขึ้นภายใต้แนวคิดการสัมมนา และการเวิร์ก ช็อปแนวใหม่ โดยมีผู้เข้าร่วมงานทั้งจากหน่วยงานของ ภาครัฐ และภาคเอกชน ชั้นนำของประเทศและภูมิภาค ที่จะได้รับเชิญมาร่วมกิจกรรมการ ตกผลึก เพื่อพัฒนาอุตสาหกรรมอาหารไทย และลิ้มลองอาหารจากอนาคตภายในงานร่วมกัน ซึ่งงานนี้จะเป็นการต่อยอดแนวทางไปสู่งาน BEYOND FOOD EXPO ที่จะจัดขึ้นในปีหน้าระหว่างวันที่ 7-9 กันยายน 2023 


หัวข้อของงานในปีนี้ “ปลุกระดมความคิด หยั่งรากเศรษฐกิจ เพื่ออนาคตที่ยั่งยืนแห่งลุ่มแม่น้ำโขง” กับข้อคำถามที่ว่า อุตสาหกรรมอาหารจะเติบโตขึ้นได้อย่างไร และเราจะสร้างการเปลี่ยนแปลงเพื่อการเติบโตนี้อย่างไร ? และนวัตกรรมด้านอาหารและการผลิตอาหารมีบทบาทอย่างไร ในการสร้างระบบอาหารสมัยใหม่ที่แข็งแกร่ง


สำหรับวิทยากรและผู้เชี่ยวชาญที่เข้าร่วมงาน เช่น ภาคเช้าการอภิปรายโต๊ะกลมได้รับเกียรติจากคุณเจริญ แก้วสุกใส ประธานกลุ่มอุตสาหกรรมอาหารและเครื่องดื่ม สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ดร.วิศิษฐ์ ลิ้มลือชา รองประธานกรรมการหอการค้าไทย และดร. วรรณพ วิเศษสงวน ผู้อำนวยการศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ 


กิจกรรมระดมสมองพูดคุยและร่วมทานอาหารเมนูจาก APEC 2022 ได้รับเกียรติจาก ดร. พงศ์พันธุ์ ศรัทธาทิพย์ รองประธานชมรมผู้ประกอบการค้าอาหารจังหวัดขอนแก่น อาจารย์ประจำหลักสูตรการโรงแรมและอีเวนต์ คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี มหาวิทยาลัยขอนแก่น คุณณัฏฐภรณ์ คมจิต (เชฟคำนาง) ร้านเฮือนคำนาง

งาน BEYOND FOOD PREVIEW 2022 ปลุกระดมความคิด หยั่งรากเศรษฐกิจ เพื่ออนาคตที่ยั่งยืนแห่งลุ่มแม่น้ำโขง


กิจกรรมพิเศษภายในงานปีนี้เป็นรูปแบบกิจกรรม 3 ส. คือ “เสริม สร้าง สุข”


ส. แรก การส่งเสริมการค้า การจับคู่เจรจาธุรกิจ (Business Matching) ผ่านโปรแกรม Hosted Buyer Program ที่ได้เชิญกลุ่มผู้ซื้อจากต่างประเทศ โดยเฉพาะกลุ่มประเทศ CLMV จำนวนกว่า 50 บริษัท เข้ามาเจรจาพูดคุยธุรกิจ กับผู้ร่วมออกบูธในงาน BEYOND FOOD EXPO


ส. ที่สอง การส่งเสริมความรู้โดยวิทยากรจากสถาบันแม่โขงผู้เสริมสร้างศักยภาพในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมอย่างยั่งยืนเพื่อขจัดความยากจนให้แก่ประเทศในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง และ Taste Bud Lab ผู้ขับเคลื่อน ‘Future of Food’ ผู้พัฒนาวงการอาหารแห่งอนาคต โดยมีนวัตกรรมที่น่าสนใจ เช่น การสกัดเอาโปรตีนจากจิ้งหรีดและหนอนไหมซึ่งเป็นอาหารถิ่นพื้นบ้านของไทยเรามาดัดแปลงเป็นเมนูอาหารที่น่ารับประทาน


ส. ที่สาม กิจกรรมรวมกลุ่ม Chef Table Workshop จากเชพไพศาลแห่งร้านแก่น และเชฟคำนาง แห่งเฮือนคำนาง ผู้รังสรรค์เมนูพื้นบ้านสู่ศาสตร์การทำอาหารที่ต่อยอดจนสร้างมูลค่าเพิ่มได้อย่างสร้างสรรค์


ประมวลภาพกิจกรรมภายในงาน


งาน BEYOND FOOD PREVIEW 2022 ปลุกระดมความคิด หยั่งรากเศรษฐกิจ เพื่ออนาคตที่ยั่งยืนแห่งลุ่มแม่น้ำโขง

งาน BEYOND FOOD PREVIEW 2022 ปลุกระดมความคิด หยั่งรากเศรษฐกิจ เพื่ออนาคตที่ยั่งยืนแห่งลุ่มแม่น้ำโขง

งาน BEYOND FOOD PREVIEW 2022 ปลุกระดมความคิด หยั่งรากเศรษฐกิจ เพื่ออนาคตที่ยั่งยืนแห่งลุ่มแม่น้ำโขง

งาน BEYOND FOOD PREVIEW 2022 ปลุกระดมความคิด หยั่งรากเศรษฐกิจ เพื่ออนาคตที่ยั่งยืนแห่งลุ่มแม่น้ำโขง

งาน BEYOND FOOD PREVIEW 2022 ปลุกระดมความคิด หยั่งรากเศรษฐกิจ เพื่ออนาคตที่ยั่งยืนแห่งลุ่มแม่น้ำโขง

งาน BEYOND FOOD PREVIEW 2022 ปลุกระดมความคิด หยั่งรากเศรษฐกิจ เพื่ออนาคตที่ยั่งยืนแห่งลุ่มแม่น้ำโขง

งาน BEYOND FOOD PREVIEW 2022 ปลุกระดมความคิด หยั่งรากเศรษฐกิจ เพื่ออนาคตที่ยั่งยืนแห่งลุ่มแม่น้ำโขง

งาน BEYOND FOOD PREVIEW 2022 ปลุกระดมความคิด หยั่งรากเศรษฐกิจ เพื่ออนาคตที่ยั่งยืนแห่งลุ่มแม่น้ำโขง

ที่มาของข้อมูล Beyondfoodexpo.com

ข่าวแนะนำ