TNN online แอปฯ วาดรูปด้วยปัญญาประดิษฐ์ ติดอันดับสูงสุดในแอปสโตร์

TNN ONLINE

Tech

แอปฯ วาดรูปด้วยปัญญาประดิษฐ์ ติดอันดับสูงสุดในแอปสโตร์

แอปฯ วาดรูปด้วยปัญญาประดิษฐ์ ติดอันดับสูงสุดในแอปสโตร์

เลนซา เอไอ (Lensa AI) แอปพลิเคชันวาดรูปด้วยเอไอ (AI) หรือปัญญาประดิษฐ์ติดอันดับสูงสุดในแอปสโตร์ (App Store)

ตามการรายงานของเซนเซอร์ ทาวเวอร์ (Sensor Tower) บริษัทวิเคราะห์ตลาดแอปพลิเคชันสำหรับมือถือ พบว่าแอปพลิเคชันเลนซา เอไอ (Lensa AI) ติดอันดับสูงสุดในแอปสโตร์ (App Store) ของสหรัฐอเมริกา ด้วยยอดติดตั้งมากถึง 3.6 ล้านการติดตั้งใหม่ ในช่วงแรกของเดือนธันวาคม 2022 นี้ 


เลนซา เอไอ (Lensa AI) 

ไม่เพียงเท่านั้น แอปพลิเคชันเลนซา เอไอยังมียอดติดตั้งทั่วโลก 12.6 ล้านครั้ง ในช่วง 11 วันแรก ของเดือนธันวาคม 2022 ซึ่งคิดเป็นอัตราการเติบโตถึง 600 เปอร์เซ็นต์ ของยอดติดตั้งในช่วงวันที่ 20 - 30 พฤศจิกายน 2022 ที่ผ่านมา


โดยฟีเชอร์ของแอปพลิเคชันดังกล่าวที่กำลังได้รับความสนใจก็คือ เมจิก อวาตาร์ส (Magic Avatars) ซึ่งช่วยให้ผู้ใช้งานสามารถเปลี่ยนภาพถ่ายธรรมดาให้เป็นภาพสไตล์ไซไฟ, อนิเมะ หรือตัวละครในจินตนาการ

แอปฯ วาดรูปด้วยปัญญาประดิษฐ์ ติดอันดับสูงสุดในแอปสโตร์

3 อันดับสูงสุด 

ตามข้อมูลของวันจันทร์ที่ 12 ธันวาคม 2022 ที่ผ่านมา ยังพบว่า 3 อันดับสูงสุด ในแอปสโตร์ของสหรัฐอเมริกาเป็นแอปพลิเคชันเกี่ยวกับเอไอ (AI) หรือปัญญาประดิษฐ์ทั้งหมด ซึ่งอันดับแรกก็คือเลนซา เอไอที่กล่าวไปในตอนต้น ตามมาด้วยเอไอ อาร์ท: เอไอ อิมเมจ เจอเนอเรเตอร์ (AI Art: AI Image Generator) และดอว์น (Dawn)

แอปฯ วาดรูปด้วยปัญญาประดิษฐ์ ติดอันดับสูงสุดในแอปสโตร์

โดยเอไอ อาร์ทมียอดการติดตั้งทั่วโลกประมาณ 1.7 ล้านครั้ง ระหว่างวันที่ 1 - 11 ธันวาคม 2022 เพิ่มขึ้น 229 เปอร์เซ็นต์ จากยอดติดตั้ง 71,000 ครั้ง ในช่วงวันที่ 20 - 30 พฤศจิกายน 2022 ที่ผ่านมา ในขณะที่ดอว์นมียอดการติดตั้งทั่วโลกประมาณ 1.7 ล้านครั้ง ระหว่างวันที่ 1 - 11 ธันวาคม 2022 เช่นกัน จากยอดติดตั้งในช่วงปลายเดือนพฤศจิกายน 2022 ที่ผ่านมา ซึ่งมีเพียง 28,000 ครั้ง


ส่วนแอปพลิเคชันวาดรูปด้วยเอไอแบบไม่เสียค่าใช้จ่ายที่ติด 50 อันดับแรก คือ ดอว์น, เอไอ อาร์ท และวันเดอร์ (Wonder) อย่างไรก็ตามแม้วันเดอร์จะติดอันดับที่ 10 แต่กลับมีผลตอบรับจากผู้ใช้งานในทางลบเป็นส่วนใหญ่ ซึ่งได้รับคะแนนในแอปสโตร์ไปเพียง 1.6 คะแนน เท่านั้น


ข้อมูลจาก TechCrunch

ภาพจาก Lensa AI

ข่าวฮิตติดแท็ก

ข่าวแนะนำ

ข่าวที่เกี่ยวข้อง