TNN online APEC 2022 แนวคิด Green Meeting การประชุมที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

TNN ONLINE

Tech

APEC 2022 แนวคิด Green Meeting การประชุมที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

APEC 2022 แนวคิด Green Meeting การประชุมที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

แนวคิดใหม่ในการประชุมแบบ Green Meeting ภายใต้แนวคิดใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่าเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและลดปริมาณขยะสร้างสิ่งแวดล้อมและสังคมที่ยั่งยืน

ในระหว่างการประชุมความร่วมมือทางเศรษฐกิจเอเชีย-แปซิฟิก หรือ  APEC 2022 Thailand เอสซีจี หรือ บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด ร่วมกับกระทรวงการต่างประเทศนำเสนอแนวคิดใหม่ในการประชุมแบบ Green Meeting ภายใต้แนวคิดใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่าเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและลดปริมาณขยะสร้างสิ่งแวดล้อมและสังคมที่ยั่งยืน


ปัจจุบันในยุคของข้อมูลข่าวสารและความร่วมมือระหว่างประเทศ นับเป็นโอกาสสำคัญของประเทศไทยได้แสดงถึงศักยภาพด้านเศรษฐกิจและผลักดันแนวคิดใหม่ ๆ เพื่อพัฒนาประเทศและภูมิภาค  ปัญหาเดิมของการจัดงานประชุมนานาชาติ คือ ปริมาณการใช้กระดาษและขยะที่เพิ่มขึ้นจำนวนมาก แนวคิดการประชุมแบบ Green Meeting จึงถูกพัฒนาขึ้นเพื่อแก้ไขปัญหาดังกล่าว


นอกจากปริมาณกระดาษจากการจัดประชุมแล้วยังมีชิ้นส่วนการตกแต่ง (Display) ที่เกิดขึ้นจำนวนมาก หากนำไปรีไซเคิลสามารถใช้จัดงานประชุมในระดับอื่น ๆ ได้ รวมไปถึงการใช้งานซ้ำหรือมอบให้กับผู้ร่วมงานนำไปใช้ประโยชน์อย่างอื่น ซึ่งแนวทางดังกล่าวสอดคล้องกับโจทย์การใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่าตามแนวทาง BCG (Bio-Circular-Green Economy) โมเดลเศรษฐกิจสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน ภายในงาน APEC 2022 ได้เป็นอย่างดี


กล่าวโดยสรุปแนวคิดของเอสซีจี หรือ บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด สนับสนุนการใช้ทรัพยากรซ้ำอย่างคุ้มค่า (Reuse) การลดการใช้งาน (Reduce) และการนำมาใช้งานได้เพิ่มเติม (Recycle) ตัวอย่างกระดาษรีไซเคิลจากวัสดุที่ใช้จัดงาน เช่น ซุ้มประตูทางเข้า ฉากหลังจุดถ่ายภาพต่าง ๆ โพเดียม หรือแม้แต่ถังขยะ


โจทย์ใหญ่สำหรับการนำกระดาษหรือขยะมาใช้งานไม่ได้อยู่เพียงแค่การรีไซเคิลแต่รวมไปถึงความแข็งแรงทนทานและความสวยงามในการออกแบบ ตัวอย่างสิ่งของที่สร้างจากกระดาษเหลือใช้ที่ต้องการความแข็งแรง เช่น โต๊ะวางหนังสือ ชั้นวางสิ่งของในงานแสดงสินค้า ซึ่งเราจะเห็นได้ว่าต้องใช้ความทนทานและความสวยงามในการดีไซน์


การจัดส่งถือเป็นสิ่งสำคัญในการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้จากกระดาษรีไซเคิลจึงถูกออกแบบให้สามารถพับเก็บได้อย่างสะดวกเป็นรูปทรงเหลี่ยมที่มีความแข็งแรง ลดพื้นที่ และลดพลังงานที่ใช้ในการขนส่ง หากแนวคิด Green Meeting ได้รับความนิยมและทุกงานประชุมใช้แนวคิดดังกล่าวจะสามารถช่วยลดการใช้กระดาษลดการปล่อยมลพิษลงได้อย่างก้าวกระโดดและที่สำคัญช่วยลดต้นทุนในการจัดงานประชุม


ที่มาของข้อมูลและรูปภาพ scg.com  

ข่าวแนะนำ

ข่าวที่เกี่ยวข้อง