TNN online ทำความรู้จักกับ 6 โซลาร์ฟาร์มที่ใหญ่ที่สุดในโลก

TNN ONLINE

Tech

ทำความรู้จักกับ 6 โซลาร์ฟาร์มที่ใหญ่ที่สุดในโลก

ทำความรู้จักกับ 6 โซลาร์ฟาร์มที่ใหญ่ที่สุดในโลก

TNN Tech รวบรวมข้อมูลโซลาร์ฟาร์มที่มีกำลังการผลิตสูงที่สุดในโลก 6 อันดับ พบว่าอินเดียกับจีน เป็น 2 ชาติหลักที่ทุ่มทุนสร้างในตอนนี้

พลังงานแสงอาทิตย์เป็นหนึ่งในตัวเลือกหลักของกลุ่มพลังงานทดแทน โดยเฉพาะในประเทศที่มีสภาพอากาศร้อนใกล้เส้นศูนย์สูตร หรือแม้แต่พื้นที่ที่เป็นทุ่งโล่งกว้าง ทำให้หลายประเทศเลือกใช้พลังงานแสงอาทิตย์เป็นส่วนหนึ่งของการผลิตกระแสไฟฟ้าโดยรวมภายในประเทศ TNN Tech ได้รวบรวมและนำเสนอข้อมูลแหล่งผลิตไฟฟ้าที่มาจากพลังงานแสงอาทิตย์ที่ใหญ่ที่สุดในโลกตามกำลังการผลิต


ประเทศจีนเป็นประเทศที่เติบโตด้านเทคโนโลยีและการพัฒนาประเทศอย่างรวดเร็วในหลากหลายมิติ รวมถึงการผลิตกระแสไฟฟ้าด้วยพลังงานทางเลือก รวมถึงการผลิตไฟฟ้าจากโซลาร์ฟาร์มขนาดใหญ่ติดอันดับโลก เช่น โซลาร์พาร์คที่ทะเลทรายเถิงเก๋อ (Tengger Desert Solar Park) ที่ติดอันดับ 6 ของโลกด้วยกำลังการผลิตอยู่ที่ 1,547 เมกะวัตต์ (MW) และโซลาร์ฟาร์มที่เขื่อนแม่น้ำหวางเหอ (Huanghe Hydropower Hainan Solar Park) โดยติดตั้งส่วนของโซลาร์เซลล์บนพื้นดิน ทำงานควบคู่กับเขื่อนที่ผลิตกระแสไฟฟ้าดั้งเดิม ให้กำลังการผลิตอยู่ที่ 2,200 เมกะวัตต์ (MW) เป็นอันดับ 3 ของโลก


โซลาร์ฟาร์มที่ใหญ่ที่สุดของจีนมีชื่อว่า โซลาร์พาร์คเขื่อนหลงหยางเซี่ย (Longyangxia Dam Solar Park) ตั้งอยู่บริเวณแม่น้ำหวางเหอในมณฑลกงเหอ เปิดตัวอย่างเป็นทางการในปี 2015 ที่มีการเพิ่มระบบฟาร์มโซลาร์เซลล์จนมีกำลังการผลิตในปี 2020 อยู่ที่ 2,400 เมกะวัตต์ (MW) แต่ก็ยังไม่เพียง พอที่จะสู้กับอันดับ 1 ของโลกจากอินเดียได้


แม้ว่าอินเดียจะยังเป็นประเทศกำลังพัฒนา แต่ก็เป็นประเทศกำลังพัฒนาที่มีขีดความสามารถหลากหลายด้านไม่แพ้ประเทศที่พัฒนาแล้ว รวมถึงการผลิตกระแสไฟฟ้าจากโซลาร์เซลล์ ที่มีโซลาร์พาร์คภัทลา (Bhadla Solar Park) ครองอันดับ 1 ในด้านการผลิตของโลกในขณะนี้ โซลาร์พาร์คแห่งนี้ตั้งอยู่ในรัฐราชสถานทางตะวันตกของอินเดีย มีกำลังการผลิตกว่า 2,700 เมกะวัตต์ บนพื้นที่กว่า 100,000 ไร่ และยังมีโซลาร์พาร์คปาวากาดา (Pavagada Solar Park) ที่มีกำลังการผลิตกว่า 2,050 เมกะวัตต์ (MW) ที่ทำให้ติดอันดับที่ 4 ในโซลาร์พาร์คทั่วโลกอีกด้วย


แต่ข้อมูลที่หลายคนอาจจะประหลาดใจก็คือโซลาร์พาร์คเบนบัน (Benban Solar Park) เป็นโซลาร์ฟาร์มที่ใหญ่ที่สุดเป็นอันดับ 5 โลกที่มีกำลังการผลิตอยู่ที่ 1,650 เมกะวัตต์ (MW) จากระเทศอียิปต์ บนพื้นที่ติดตั้ง 23,125 ไร่ โดยเปิดตัวเมื่อปี 2019


ในขณะที่ประเทศไทยก็มีนโยบายการเพิ่มสัดส่วนพลังงานทดแทนในการผลิตกระแสไฟฟ้าของทั้งประเทศ โดยมีโครงการโซลาร์ฟาร์มลอยน้ำไฮบริดที่เป็นการติดตั้งแผงโซลาร์เซลล์ลอยน้ำบนเขื่อนสิรินธร มีกำลังการผลิตอยู่ที่ 45 เมกะวัตต์ นับว่าเป็นระบบไฮบริดลอยน้ำที่ใหญ่ที่สุดในโลกในขณะนี้


ที่มาข้อมูล Wikipedia 

ที่มารูปภาพ Unsplash


ข่าวแนะนำ

ข่าวที่เกี่ยวข้อง