TNN online ญี่ปุ่นสร้างนิ้วหุ่นยนต์หุ้มด้วยผิวหนังชีวภาพที่สร้างจากเซลล์ของมนุษย์

TNN ONLINE

Tech

ญี่ปุ่นสร้างนิ้วหุ่นยนต์หุ้มด้วยผิวหนังชีวภาพที่สร้างจากเซลล์ของมนุษย์

ญี่ปุ่นสร้างนิ้วหุ่นยนต์หุ้มด้วยผิวหนังชีวภาพที่สร้างจากเซลล์ของมนุษย์

ผิวหนังชีวภาพยืดหยุ่นสอดรับกับการเคลื่อนไหวของกลไกนิ้วหุ่นยนต์ที่เป็นโครงสร้างด้านในและสามารถซ่อมแซมตัวเองได้

นักวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น ประสบความสำเร็จในการพัฒนานิ้วหุ่นยนต์หุ้มด้วยผิวหนังชีวภาพที่พัฒนาขึ้นมาจากเซลล์ผิวหนังของมนุษย์ทำให้มีลักษณะที่ยืดหยุ่นสอดรับกับการเคลื่อนไหวของกลไกนิ้วหุ่นยนต์ที่เป็นโครงสร้างด้านใน นับเป็นครั้งแรกของโลกที่มีการพัฒนาผิวหนังชีวภาพในลักษณะดังกล่าว


ผิวหนังชีวภาพที่ถูกพัฒนาขึ้นมาความชุ่มชื้นอยู่ตลอดเวลาเพื่อให้เซลล์ได้รับสารอาหารและมีชีวิต นอกจากความสามารถในการยืดหยุ่นยังสามารถเจริญเติบโตเพื่อซ่อมแซมตัวเองได้ในกรณีที่ผิวหนังชีวภาพบางส่วนได้รับความเสียหาย รวมไปถึงความสามารถในการขับเหงื่อหรือของเหลวออกจากผิวหนังในปริมาณเล็กน้อยในขณะที่นิ้วหุ่นยนต์เคลื่อนไหว


ศาสตราจารย์โชจิ ทาเคอุจิ แห่งมหาวิทยาลัยโตเกียว ผู้พัฒนางานวิจัยนิ้วหุ่นยนต์หุ้มด้วยผิวหนังชีวภาพและตีพิมพ์ผลงานลงในวารสารด้านวิทยาศาสตร์ Matter กล่าวถึงความสำเร็จในงานวิจัยชิ้นนี้ว่าอาจปูทางไปสู่การพัฒนาหุ่นยนต์ที่มีผิวหนังชีวภาพคล้ายมนุษย์ในอนาคต 


อย่างไรก็ตามงานวิจัยชิ้นนี้เป็นเพียงจุดเริ่มต้นเล็ก ๆ เท่านั้น ผิวหนังชีวภาพที่ถูกพัฒนาขึ้นยังห่างไกลสิ่งที่เรียกว่าผิวหนังของมนุษย์ เช่น ยังไม่มีระบบเส้นเลือด เส้นประสาทรับความรู้สึกที่ซับซ้อน ต่อเหงื่อที่ให้ความชุ่มชื้นกับผิวหนัง ความสามารถในการเคลื่อนไหวที่ซับซ้อนของร่างกายมนุษย์ ซึ่งความสามารถดังกล่าวอาจต้องใช้ระยะเวลาวิจัยพัฒนาเพิ่มเติม  


ตลอดระยะเวลาหลายสิบปีที่ผ่านมานักวิทยาศาสตร์และวิศวกรจากหลายประเทศให้ความสำคัญกับการพัฒนาเทคโนโลยีหุ่นยนต์ที่มีลักษณะคล้ายมนุษย์เพื่อแก้ปัญหาข้อแตกต่างระหว่างสิ่งมีชีวิตและเครื่องจักรกล ซึ่งจะมีผลอย่างมากต่อรูปแบบการใช้งานหรือการมีปฏิสัมพันธ์ระหว่างกัน ยิ่งหุ่นยนต์มีลักษณะใกล้เคียงมนุษย์มากขึ้นความสามารถในการทำงานร่วมกับมนุษย์จะมีเพิ่มมากขึ้นที่มาของข้อมูล futurism.com eurekalert.org 

ที่มาของรูปภาพ  東京大学 / The University of Tokyo


ข่าวแนะนำ