TNN online watchOS 9 เช็คการนอน เตือนกินยา มาพร้อมฟีเจอร์สำหรับออกกำลังกายโดยเฉพาะ

TNN ONLINE

Tech

watchOS 9 เช็คการนอน เตือนกินยา มาพร้อมฟีเจอร์สำหรับออกกำลังกายโดยเฉพาะ

watchOS 9 เช็คการนอน เตือนกินยา มาพร้อมฟีเจอร์สำหรับออกกำลังกายโดยเฉพาะ

watchOS 9 เปิดตัวฟังก์ชัน Sleep สำหรับวิเคราะห์การนอน พร้อมกับ Medications สำหรับเตือนการกินยาแบบครบวงจร และปรับปรุงฟีเจอร์สำหรับการออกกำลังกาย

watchOS 9 เปิดตัวในงาน WWDC 2022 ของแอปเปิล (Apple) ตามการคาดหมายของสื่อทั่วโลก โดยการปรับปรุงในปีนี้สอดคล้องกับการพัฒนา iOS 16 ที่ทำให้การทำงานข้ามแพลตฟอร์มนั้นสะดวกมากยิ่งขึ้น รองรับการตรวจวัดการนอนพร้อมข้อมูลเชิงลึก อีกทั้งยังใส่ระบบเตือนการกินยาตามเวลา รวมถึงการกินยาที่อาจจะสุ่มเสี่ยงทำให้เกิดผลข้างเคียงซ้อนกับยาที่ทานประจำก่อนหน้าด้วยฟังก์ชัน Medications 


การปรับปรุงประจำปีของ watchOS เริ่มจากการปรับปรุงการแสดงผล โดยหน้าจอการใช้งานแบบใหม่จะเพิ่มความสวยงาม หน้าปัดนาฬิกาแบบใหม่ พร้อมกับปรับอนุญาตให้ผู้ใช้งานปรับแต่งสีสันและตัวเลขได้ ฟอนท์มีความชัดเจนมากขึ้น เปิดใช้แอปพลิเคชันง่ายมากขึ้น รองรับการแสดงผลการติดตามการออกกำลังกายพร้อมกัน 3 รูปแบบ และรองรับการแสดงผล Heart Rate Zone ในการออกกำลังกายของตัวเองได้แล้ว

  watchOS 9 เช็คการนอน เตือนกินยา มาพร้อมฟีเจอร์สำหรับออกกำลังกายโดยเฉพาะ

 

ส่วนจุดเด่นสำคัญจุดแรกของการอัปเดต watchOS 9 ในปีนี้คือ Sleep Stage ฟังก์ชันที่ระบุสถานะการนอนหลับ บันทึกการนอนที่มีประสิทธิภาพ สรุปผลการนอนของผู้สวมใส่นาฬิกา โดยจะแสดงประสิทธิภาพในการนอนหลับเป็นข้อมูลรายวันและรายสัปดาห์ รวมถึงมีคำเตือนหากพบสิ่งผิดปกติระหว่างการนอน พร้อมนำข้อมูลที่ได้จากเซนเซอร์ไปวิเคราะห์ต่อในแอปพลิเคชัน Health บนไอโฟน (iPhone) เพื่อวิเคราะห์ข้อมูลการนอนโดยละเอียด

watchOS 9 เช็คการนอน เตือนกินยา มาพร้อมฟีเจอร์สำหรับออกกำลังกายโดยเฉพาะ


จุดสำคัญอย่างที่สองในการอัปเดต watchOS ที่ช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตมากขึ้นก็คือ Medications ระบบเตือนการกินยาผ่านนาฬิกา ทั้งการตั้งปลุก การบันทึกข้อมูลยา การกินยา และเวลากินยา รองรับการทำงานบน iPhone พร้อมระบบแจ้งเตือนปัญหาในการกินยา หรือเรียกว่า Drug-drug Interaction ระบบคำเตือนในการกินยาที่มีเงื่อนไข เช่น การกินยาพร้อมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ หรือการกินยา 2 ชนิดที่มีผลต่อกัน


ในปีนี้ watchOS 9 ยังเพิ่มระบบที่เรียกว่า AFib History ระบบติดตามภาวะหัวใจเต้นผิดจังหวะ (Atrial Fibrillation: AFib) ผ่านแอปเปิลวอช (Apple Watch) พร้อมบันทึกประวัติย้อนหลังและส่งข้อมูลออกมาเป็นไฟล์เอกสาร (PDF) ได้


ในส่วนการออกกำลังกาย watchOS 9 ได้เพิ่มการแสดงผลข้อมูล Hearth Rate Zone ซึ่งทำให้ผู้ใช้งานรับรู้ถึงระดับการออกกำลังกายในปัจจุบัน ระบบแสดงผลกำลังการวิ่งเพื่อให้สามารถวิ่งในระดับที่เหมาะสม รวมถึงรองรับการปรับแต่งโปรแกรมการออกกำลังกายด้วยตนเองอีกด้วย


ที่มาของข้อมูลและรูปภาพ Apple

ข่าวแนะนำ

ข่าวที่เกี่ยวข้อง