TNN online อิสราเอลพัฒนา "รังผึ้งอัจฉริยะ" เลี้ยงดูผึ้งด้วยเทคโนโลยี AI

TNN ONLINE

Tech

อิสราเอลพัฒนา "รังผึ้งอัจฉริยะ" เลี้ยงดูผึ้งด้วยเทคโนโลยี AI

อิสราเอลพัฒนา รังผึ้งอัจฉริยะ เลี้ยงดูผึ้งด้วยเทคโนโลยี AI

ผู้ดูแลผึ้งสามารถตรวจจับการเปลี่ยนแปลงและสุขภาพของผึ้งภายในรังได้แบบเรียลไทม์

ผึ้ง นับเป็นสิ่งมีชีวิตที่มีความสำคัญต่อระบบนิเวศอย่างมาก นอกจากที่พวกมันจะสามารถผลิตน้ำหวานให้มนุษย์หรือสัตว์อื่นได้ลิ้มลองแล้ว ผึ้งยังเป็นปัจจัยสำคัญในการแพร่ขยายพันธุ์พืช ถึงกับมีคำพูดที่ว่า หากผึ้งหายไปจากโลก พืชพรรณต่าง ๆ ก็จะล้มตายด้วยเช่นกัน
ด้วยเหตุนี้บริษัทสตาร์ตอัป Beewise จากอิสราเอลจึงได้พัฒนา "รังผึ้งอัจฉริยะ" ที่พักอาศัยอันแสนวิเศษสำหรับผึ้ง สามารถควบคุมการทำงานได้จากระยะไกล และเซนเซอร์ร่วมกับหน่วยประมวลผลที่ช่วยวิเคราะห์สถานการณ์ต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นภายในรังผึ้งแบบเรียลไทม์


อิสราเอลพัฒนา รังผึ้งอัจฉริยะ เลี้ยงดูผึ้งด้วยเทคโนโลยี AI ที่มาของภาพ Beewise

 


รังผึ้งอัจฉริยะ มีลักษณะคล้ายตู้คอนเทนเนอร์ บริเวณหลังคาของรังผึ้งจะมีแผงโซลาเซลล์ช่วยผลิตพลังงานสำหรับอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ต่าง ๆ ภายใน พร้อมด้วยระบบปรับอุณหภูมิให้มีความเหมาะสมสำหรับผึ้ง อีกทั้งยังช่วยไล่เหล่าแมลงที่เป็นศัตรูของผึ้งออกไปจากรังได้อีกด้วย


อิสราเอลพัฒนา รังผึ้งอัจฉริยะ เลี้ยงดูผึ้งด้วยเทคโนโลยี AI ที่มาของภาพ Beewise

 


เมื่อเข้าไปภายในรังผึ้งอัจฉริยะขนาดใหญ่ จะพบกับชั้นที่บรรจุรวงผึ้งสำหรับเป็นแหล่งที่อยู่อาศัยของผึ้งจำนวนมาก ซึ่งในแต่ละรวงจะมีเซนเซอร์ค่อยตรวจจับสิ่งผิดปกติต่าง ๆ ที่อาจเกิดขึ้น เช่น อุณหภูมิ หรือความชื้น เป็นต้น ข้อมูลเหล่านี้จะถูกส่งไปยังคอมพิวเตอร์ของผู้ดูแล จึงสามารถวิเคราะห์สถานการณ์ต่าง ๆ ได้อย่างรวดเร็ว เมื่อเทียบกับการเลี้ยงผึ้งแบบทั่วไป ที่บางครั้งกว่าจะพบปัญหาก็อาจทิ้งไว้เป็นเวลานานหลายเดือนจนกระทบต่อผึ้งทั้งรัง


อิสราเอลพัฒนา รังผึ้งอัจฉริยะ เลี้ยงดูผึ้งด้วยเทคโนโลยี AI ที่มาของภาพ Beewise

 


ในกรณีที่เกิดความผิดปกติขึ้นกับผึ้งในรวงนั้น ๆ ผู้ดูแลสามารถควบคุมหุ่นยนต์ AI ที่อยู่ประจำแต่ละรวงผึ้งจากระยะไกล เพื่อทำการผสมและเจือยารักษาหรืออาหารให้แก่ผึ้ง อีกทั้งหุ่นยนต์ที่ควบคุมในรวงผึ้งยังสามารถรีดเก็บน้ำผึ้งได้เองอีกด้วย


อิสราเอลพัฒนา รังผึ้งอัจฉริยะ เลี้ยงดูผึ้งด้วยเทคโนโลยี AI ที่มาของภาพ Beewise

 


สถานการณ์ของผึ้งในปัจจุบันยังคงน่าเป็นห่วง เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงของสิ่งแวดล้อมโดยเฉพาะภาวะโลกร้อน ส่งผลให้เกิดการล่มสลายของอาณานิคมผึ้ง (Colony collapse disorder) ทำให้หลาย ๆ ประเทศหันมาให้ความสำคัญในการดูแลผึ้งมากขึ้น เช่น สหภาพยุโรปแบนการใช้สารเคมีและยากำจัดแมลงที่มีผลต่อผึ้ง เป็นต้น และเชื่อว่ารังผึ้งอัจฉริยะของ Beewise ก็เป็นอีกหนึ่งกลวิธีที่ช่วยอนุรักษ์พันธุ์ผึ้งให้มีอยู่สืบไป


ขอขอบคุณข้อมูลจาก TechCrunch

ข่าวแนะนำ

ข่าวที่เกี่ยวข้อง