TNN online รัฐบาลจีนออกคำสั่งให้หน่วยงานราชการลดใช้คอมพิวเตอร์แบรนด์ต่างชาติภายใน 2 ปี

TNN ONLINE

Tech

รัฐบาลจีนออกคำสั่งให้หน่วยงานราชการลดใช้คอมพิวเตอร์แบรนด์ต่างชาติภายใน 2 ปี

รัฐบาลจีนออกคำสั่งให้หน่วยงานราชการลดใช้คอมพิวเตอร์แบรนด์ต่างชาติภายใน 2 ปี

รัฐบาลจีนออกคำสั่งให้หน่วยงานราชการเลิกใช้คอมพิวเตอร์แบรนด์ต่างชาติภายใน 2 ปี

รัฐบาลจีนเพิ่มความเข้มงวดในการใช้งานคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคลของหน่วยงานราชการมากขึ้น ล่าสุดได้มีคำสั่งให้หน่วยงานราชการเปลี่ยนคอมพิวเตอร์ที่เป็นแบรนด์จากต่างประเทศให้เป็นแบรนด์คอมพิวเตอร์และซอฟต์แวร์ระบบปฏิบัติการที่ถูกพัฒนาขึ้นภายในประเทศจีนเพื่อลดการพึ่งพาเทคโนโลยีจากต่างประเทศและสนับสนุนผู้ผลิตคอมพิวเตอร์ในประเทศจีน


คำสั่งดังกล่าวมีผลเฉพาะหน่วยงานราชการไม่ครอบคลุมบริษัทเอกชนหรือเจ้าของกิจการอื่น ๆ คาดว่าจะมีคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคลมากกว่า 50 ล้านเครื่อง ต้องทำการเปลี่ยนเป็นแบรนด์คอมพิวเตอร์และซอฟต์แวร์ระบบปฏิบัติการที่ถูกพัฒนาขึ้นภายในประเทศจีน อย่างไรก็ตามกระบวนการเปลี่ยนผ่านดังกล่าวอาจต้องใช้ระยะเวลาหลายปี เนื่องจากโครงสร้างระบบราชการที่มีขนาดใหญ่ของประเทศจีน 


การออกคำสั่งดังกล่าวของประเทศจีนส่งผลให้ราคาหุ้นของบริษัทคอมพิวเตอร์ในประเทศจีนมูลค่าเพิ่มขึ้นในทันที เช่น บริษัทเลอโนโว  (Lenovo) ราคาหุ้นเพิ่มขึ้น 5% บริษัทผู้พัฒนาซอฟต์แวร์คิงซอฟท์ (Kingsoft Corp.) ราคาหุ้นเพิ่มขึ้น 3.3% บริษัทผู้ผลิตเซิร์ฟเวอร์อินสเปอร์ (Inspur Electronic Information Industry Co.) ราคาหุ้นเพิ่มขึ้น 6% บริษัทอินสเปอร์ (Inspur Software Co.) ซึ่งเป็นบริษัทในเครือของกลุ่มอินสเปอร์ (Inspur) และบริษัทผู้ให้บริการซอฟต์แวร์แห่งชาติจีน (China National Software & Service Co.) มีราคาหุ้นเพิ่มขึ้น 10% ในวันศุกร์ที่ผ่านมา


ปัจจุบันประเทศจีนเป็นหนึ่งในประเทศผู้ผลิตคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคลอันดับต้น ๆ ของโลก โดยมีบริษัทที่มีชื่อเสียงหลายแห่ง เช่น Lenovo, Huawei หรือแม้กระทั่งบริษัท Apple ก็ยังมีโรงงานขนาดใหญ่ในประเทศจีนโดยใช้วิธีร่วมมือกับผู้ผลิตในประเทศจีนและใช้การส่งออกจำหน่ายทั่วโลกภายใต้แบรนด์บริษัท Apple แม้ในระยะหลัง Apple เริ่มกระจายฐานการผลิตไปยังเวียดนามและมาเลเซีย อย่างไรก็ตามประเทศจีนยังคงมีความต้องการชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์และเทคโนโลยีจากต่างประเทศ


ที่มาของข้อมูล bloomberg.com 

ที่มาของรูปภาพ unsplash.com

ข่าวแนะนำ

ข่าวที่เกี่ยวข้อง