TNN online "บ่อเลี้ยงสาหร่ายใหญ่ที่สุดในโลก" เทคโนโลยีธรรมชาติในการดักจับคาร์บอน !?

TNN ONLINE

Tech

"บ่อเลี้ยงสาหร่ายใหญ่ที่สุดในโลก" เทคโนโลยีธรรมชาติในการดักจับคาร์บอน !?

บ่อเลี้ยงสาหร่ายใหญ่ที่สุดในโลก เทคโนโลยีธรรมชาติในการดักจับคาร์บอน !?

Brilliant Planet ระบบดักจับคาร์บอนโดยใช้สาหร่ายที่ใหญ่ที่สุดในโลก

Brilliant Planet บริษัทผู้ผลิตเซมิคอนดักเตอร์สร้างพลังงานหมุนเวียนในอังกฤษ ได้ทำการสร้างโรงงานขนาด 30,000 ตารางเมตร โดยใช้เทคโนโลยีธรรมชาติดักจับการปล่อยคาร์บอนผ่านบ่อเลี้ยงสาหร่ายที่ใหญ่ที่สุดในโลก เพราะสาหร่ายเมื่อเติบโตท่ามกลางแสงแดด สามารถที่จะดูดซับคาร์บอนได้ และแปลงคาร์บอนที่ดูดซับมาด้วยกระบวนการชีวมวลจากการสังเคราะห์ด้วยแสง เปลี่ยนคาร์บอนให้กลายเป็นออกซิเจน และส่งออกซิเจนกลับคืนสู่ชั้นบรรยากาศ 


บ่อเลี้ยงสาหร่ายใหญ่ที่สุดในโลก เทคโนโลยีธรรมชาติในการดักจับคาร์บอน !? ขอบคุณภาพจาก : yankodesign.com

 

ระบบดักจับนี้ของ Brilliant Planet สามารถกักเก็บคาร์บอนได้อย่างถาวรและในปริมาณที่มากระดับกิกะตัน (gigaton)

  • เทคโนโลยีธรรมชาตินี้ของ Brilliant Planet เริ่มต้นทำการทดลองมาตั้งแต่เมื่อ 9 ปีก่อน (2013) ทางบริษัททำการเปลี่ยนพื้นที่ 3 ตารางเมตรบนชายฝั่งเซนต์เฮเลนา แอฟริกาใต้ เป็นพื้นที่ทดลอง

  • ปัจจุบันระบบดังกล่าวถูกติดตั้งอยู่ที่ชายฝั่งทะเลทรายของโมร็อกโก ภายในโรงงานขนาด 30,000 ตารางเมตร 

  • สาหร่ายของ Brilliant Planet คือสาหร่ายบุปผา ที่จะเกิดขึ้นตามฤดูกาลเท่านั้น ซึ่งทางบริษัทได้พัฒนากระบวนการทางธรรมชาติ ให้ตัวสาหร่ายเติบโตได้เร็วและเกิดขึ้นได้ตลอดทั้งปี


บ่อเลี้ยงสาหร่ายใหญ่ที่สุดในโลก เทคโนโลยีธรรมชาติในการดักจับคาร์บอน !? ขอบคุณภาพจาก : yankodesign.com

 

ปัจจุบันมีระบบดักจับคาร์บอนด้วยสาหร่ายเกิดขึ้นอยู่หลายที่ทั่วโลก แต่ของ Brilliant Planet นั้นค่อนข้างโดดเด่น ตรงที่ระบบทั้งหมดทำงานด้วยระบบธรรมชาติแบบ 100% โดยระบบสาหร่ายที่อื่นจะเลี้ยงสาหร่ายในหลอดทดลองเทียม ด้วยน้ำทะเลเทียมและมีปั๊มสูบคาร์บอนไดออกไซด์เข้ามา แต่บ่อสาหร่ายของ Brilliant Planet นั้นใช้น้ำทะเล สารอาหาร และคาร์บอนไดออกไซด์จริงๆ ในการดำเนินการ (จำลองมหาสมุทรขึ้นมาหรือย่อส่วนมหาสมุทรขึ้นมาโดยเฉพาะ)


กระบวนการดังกล่าวสามารถทำให้น้ำทะเลเป็นกรด สร้างระบบนิเวศในท้องถิ่น ช่วยให้สามารถปรับกระบวนทัศน์ได้ในราคาที่ไม่สูงมาก ปัจจุบันระบบดังกล่าวมีการทดสอบในไซต์มาแล้วกว่า 5 ปี  ตอนนี้ทางบริษัทมีแผนจะอัปเดทระบบให้ใหญ่ขึ้น และจะใช้ในเชิงพาณิชย์ภายในปี 2024


บ่อเลี้ยงสาหร่ายใหญ่ที่สุดในโลก เทคโนโลยีธรรมชาติในการดักจับคาร์บอน !? ขอบคุณภาพจาก : yankodesign.com

 

แหล่งที่มา yankodesign.com

ข่าวแนะนำ

ข่าวที่เกี่ยวข้อง