TNN online ฟาร์มเกษตรยุคใหม่! ใช้หุ่นยนต์และ AI ปลูกผัก ลดการใช้น้ำลงกว่า 90%

TNN ONLINE

Tech

ฟาร์มเกษตรยุคใหม่! ใช้หุ่นยนต์และ AI ปลูกผัก ลดการใช้น้ำลงกว่า 90%

ฟาร์มเกษตรยุคใหม่! ใช้หุ่นยนต์และ AI ปลูกผัก ลดการใช้น้ำลงกว่า 90%

การจะทำฟาร์มปลูกพืชผักคุณภาพให้ได้ผลดีไม่ใช่เรื่องง่าย ๆ ไหนจะต้องควบคุมปัจจัยทั้งน้ำ ดิน ไฟ ให้เหมาะสม ล่าสุดเลยมีสตาร์ทอัปทำฟาร์มแบบใหม่ ใช้เอไอและหุ่นยนต์ดูแล โดยสามารถประหยัดน้ำไปได้กว่า 90%

สตาร์ทอัปในสหรัฐอเมริกานำเสนอวิธีการทำฟาร์มเกษตรแบบใหม่ โดยใช้หุ่นยนต์และ AI เข้ามาควบคุมการปลูกพืชแบบไร้ดินในเรือนกระจก โดยบริษัทเคลมว่าวิธีการนี้จะช่วยประหยัดน้ำที่ใช้ในการเกษตรไปได้ถึง 90%


โดยบริษัท ไอเอิร์น ออกซ์ (Iron Ox) ใช้ปัญญาประดิษฐ์ ร่วมกับการสั่งการหุ่นยนต์ ในการควบคุมการผลิตต่าง ๆ เพื่อให้แน่ใจว่าพืชจะได้รับแสงแดด น้ำ และสารอาหารในระดับที่เหมาะสม


ซึ่งหุ่นยนต์ขับเคลื่อนอัตโนมัติที่บริษัทใช้ดูแลการทำฟาร์ม ตัวแรกมีชื่อว่า โกรเวอร์ (Grover) เป็นหุ่นยนต์ที่ทำหน้าที่ขนส่งภาชนะบรรจุพืช ซึ่งจะใช้ระบบแขนกลในการยกกระถางใส่พืชผักสวนครัวต่าง ๆ ตัวหุ่นยนต์มีการติดตั้งระบบกล้องและเซ็นเซอร์ไลดาร์ LiDAR ช่วยในการเฝ้าสแกน เช็กคุณภาพผักที่ปลูก และสามารถยกน้ำหนักได้มากกว่า 1,000 ปอนด์ หรือประมาณ 450 กิโลกรัม ทำให้ขนย้ายแปลงผักไปยังจุดต่าง ๆ ได้อย่างง่ายดายมากขึ้นส่วน ฟิล (Phil) เป็นหุ่นยนต์ที่ทำหน้าที่เหมือนคนดูแลพืชอย่างใกล้ชิด โดยจะทำหน้าที่ควบคู่ไปกับโกรเวอร์ โดยเน้นไปที่การตรวจเช็กความต้องการของพืชแต่ละชนิด เช่น ตรวจวัดระดับไนโตรเจนและความเป็นกรดในน้ำ และส่งข้อมูลไปยังระบบคลาวด์ ร่วมกับการทำงานของปัญญาประดิษฐ์ จากนั้นมันก็จะเข้ารดน้ำและสารอาหารอื่น ๆ ให้ตรงความต้องการ เติมเต็มสิ่งที่พืชต้องการใช้ในการเจริญเติบโตตามปริมาณที่เหมาะสม 


ด้วยวิธีนี้บริษัทเคลมว่านอกจากจะลดการใช้น้ำแล้ว ยังลดการใช้พลังงานกว่าฟาร์มปลูกพืชบบแนวตั้ง (Veirtcal Farming) ถึง 75% และใช้พื้นที่น้อยกว่าฟาร์มปลูกพืชบนดินถึง 15%


ฟาร์มเกษตรยุคใหม่! ใช้หุ่นยนต์และ AI ปลูกผัก ลดการใช้น้ำลงกว่า 90% ภาพจาก iron ox


อย่างไรก็ตามก็ยังมีข้อจำกัดคือยังคงต้องใช้มนุษย์ในการควบคุมการปลูกพืชอยู่ เพียงแต่ช่วยลดปริมาณแรงคนลง โดยปัจจุบันบริษัทกำลังขยายฐานการผลิตไปยังรัฐเท็กซัส โดยคาดว่าด้วยการเกษตรแบบใหม่นี้ จะช่วยเพิ่มกำลังการผลิตได้มากกว่า 100 เท่าในช่วง 18 เดือนข้างหน้า


ส่วนเป้าหมายใหญ่ต่อไป คือการพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อลดปริมาณที่ดิน น้ำ และพลังงานที่จำเป็นต่อการปลูกพืชต่าง ๆ ดังนั้นถึงแม้การใช้หุ่นยนต์ทำฟาร์มเกษตรแบบนี้อาจจะไม่ใช่เรื่องใหม่ แต่ก็นับว่าเป็นวิธีที่น่าสนใจในการพัฒนาการปลูกพืชที่ยังคงได้ผลผลิตหล่อเลี้ยงผู้บริโภคได้ และในขณะเดียวกันก็ลดการใช้ทรัพยากรสิ้นเปลืองอีกด้วย


ขอบคุณข้อมูลจาก

reuters

cnbc

ironox

ข่าวแนะนำ