TNN online พลังงานสะอาด "ไฮโดรเจน" เร่งโลกร้อนได้มากกว่าคาร์บอนไดออกไซด์ถึง 11 เท่า !!

TNN ONLINE

Tech

พลังงานสะอาด "ไฮโดรเจน" เร่งโลกร้อนได้มากกว่าคาร์บอนไดออกไซด์ถึง 11 เท่า !!

พลังงานสะอาด ไฮโดรเจน เร่งโลกร้อนได้มากกว่าคาร์บอนไดออกไซด์ถึง 11 เท่า !!

ด้วยเหตุนี้แล้วเรายังควรใช้ "ไฮโดรเจน" เป็นพลังงานทดแทนต่อไปหรือไม่?

ปัจจุบันนักวิทยาศาสตร์ทั่วโลกต่างพัฒนาเทคโนโลยีใหม่ ๆ เพื่อลดการปล่อยแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์สู่ชั้นบรรยากาศโลก ชะลอความรุนแรงของภาวะโลกร้อนที่มีผลกระทบต่อทุกชีวิต โดยวิธีการหนึ่งที่จะช่วยลดแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ได้นั้น คือ ลดการใช้น้ำมันเชื้อเพลิง แล้วเปลี่ยนไปใช้พลังงานทางเลือกจากแหล่งอื่นแทน จึงจะไม่เกิดการปล่อยของเสียเป็นแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ออกมา


พลังงานสะอาด ไฮโดรเจน เร่งโลกร้อนได้มากกว่าคาร์บอนไดออกไซด์ถึง 11 เท่า !! ที่มาของภาพ Unsplash

 ด้วยเหตุนี้จึงตามมาด้วยการประยุกต์ใช้พลังงานจาก "ไฮโดรเจน" มาใช้เป็นพลังงานทดแทน ตั้งแต่การใช้เป็นเชื้อเพลิงตามครัวเรือน หรือใช้ขับเคลื่อนเครื่องยนต์สันดาปเช่นเดียวกับน้ำมันเชื้อเพลิง แต่ไม่ก่อให้เกิดของเสียอย่างแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ออกมา นอกจากนี้ไฮโดรเจนยังถูกนำไปพัฒนาเป็นเซลล์พลังงานสำหรับสร้างไฟฟ้าให้กับรถยนต์ไฟฟ้าได้อีกด้วย ไฮโดรเจนจึงถูกเรียกว่า "พลังงานสะอาด" เพราะเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมนั่นเอง 


ทว่า การศึกษาล่าสุดโดยนักวิจัยจากสหราชอาณาจักรเผยว่า ไฮโดรเจนสามารถทำปฏิกิริยากับอนุภาคในชั้นบรรยากาศโลกและก่อให้เกิดภาวะเรือนกระจกได้เช่นกัน โดยประมาณการว่าภายในระยะเวลา 100 ปี ไฮโดรเจนที่สะสมในชั้นบรรยากาศจะทำให้โลกร้อนกว่าการสะสมของแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์เพียงอย่างเดียวถึง 11 เท่า ส่งผลให้อุณหภูมิโลกอาจสูงขึ้นได้สูงสุด 5 องศาเซลเซียสเลยทีเดียวพลังงานสะอาด ไฮโดรเจน เร่งโลกร้อนได้มากกว่าคาร์บอนไดออกไซด์ถึง 11 เท่า !! ที่มาของภาพ Dennis Schroeder

 ทั้งนี้ กระบวนการที่แก๊สไฮโดรเจนทำให้เกิดภาวะโลกร้อนนั้นมิได้เกิดจากตัวแก๊สโดยตรง หากแต่ไฮโดรเจนจะทำปฏิกิริยากับอนุมูลไฮดรอกซิล (Hydroxyl radicals) ซึ่งเดิมอนุภาคนี้จะคอยกำจัดแก๊สมีเทน (Methane แก๊สเรือนกระจกอีกชนิดหนึ่งที่ทำให้เกิดภาวะโลกร้อนได้มากกว่าคาร์บอนไดออกไซด์ถึง 80 เท่า) ให้สลายตัวไปไม่เกิดการสะสม แต่เมื่ออนุมูลไฮดรอกซิลจับกับแก๊สไฮโดรเจน มันจะสูญเสียคุณสมบัติในการกำจัดแก๊สมีเทนไปในที่สุด


เมื่อสามารถกำจัดแก๊สมีเทนได้ แก๊สมีเทนจะสะสมในชั้นบรรยากาศมากขึ้น และทำให้ภาวะโลกร้อนทวีความรุนแรงมากขึ้น นอกจากนี้ แก๊สไฮโดรเจนยังทำให้เกิดการสะสมของไอน้ำในบรรยากาศชั้นสตราโทสเฟียร์ จนทำให้เกิดการสะสมความร้อนจากดวงอาทิตย์ภายในพื้นผิวโลกมากขึ้นด้วยพลังงานสะอาด ไฮโดรเจน เร่งโลกร้อนได้มากกว่าคาร์บอนไดออกไซด์ถึง 11 เท่า !! ที่มาของภาพ Unsplash

 การรั่วไหลของแก๊สไฮโดรเจนนั้นสามารถเกิดขึ้นได้ในทุกขั้นตอนของการนำมาใช้ ตั้งแต่การบีบอัดแก๊ส, การเติมแก๊ส, การขนส่งลำเลียง รวมถึงกระบวนการแปลงเป็นพลังงานไฟฟ้าในเซลล์พลังงาน ล้วนทำให้เกิดการรั่วไหลของแก๊สไฮโดรเจนได้ 1-10% จากทั่วโลก


เช่นนี้เราควรยกเลิกการใช้พลังงานไฮโดรเจนหรือไม่? นักวิจัยกล่าวว่า แม้ในกรณีที่เลวร้ายที่สุด คือ การรั่วไหลของไฮโดรเจนราว 10% สู่ชั้นบรรยากาศ จะตามมาด้วยการปล่อยแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ที่ลดลงราว 4% ในอัตราส่วนนี้นักวิจัยมองว่าอยู่ในความคุ้มค่าที่ควรพัฒนาใช้พลังงานจากไฮโดรเจนต่อไป และเน้นที่การปรับปรุงกระบวนการการผลิตให้มีเกิดการรั่วไหลลดลง เหล่านี้ก็จะช่วยลดการปล่อยแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ได้ และไฮโดรเจนยังคงสถานะของพลังงานสะอาดต่อไปได้ด้วย


ขอขอบคุณข้อมูลจาก New Atlas


ข่าวแนะนำ

ข่าวที่เกี่ยวข้อง