TNN โครงการ Camaliot ใช้มือถือ Android เชื่อมต่อดาวเทียมช่วยพยากรณ์อากาศ

TNN

Tech

โครงการ Camaliot ใช้มือถือ Android เชื่อมต่อดาวเทียมช่วยพยากรณ์อากาศ

โครงการ Camaliot ใช้มือถือ Android เชื่อมต่อดาวเทียมช่วยพยากรณ์อากาศ

ทีมนักวิจัยนำข้อมูลการรับส่งสัญญาณที่เกิดขึ้นไปตรวจสอบและพยากรณ์อากาศในบริเวณตำแหน่งที่สมาร์ตโฟนเครื่องนั้น ๆ ได้รับสัญญาณ

ปัจจุบันการติดตามรายงานสภาพอากาศมีความสำคัญและต้องการความแม่นยำเพิ่มมากขึ้น ล่าสุดได้มีการทำโครงการ Camaliot ขึ้นมาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการพยากรณ์อากาศ โดยใช้การทำงานร่วมกันระหว่างสมาร์ตโฟนทั่วโลกที่ใช้ระบบปฏิบัติการ Android และดาวเทียมบนอวกาศ โครงการดังกล่าวได้รับการสนับสนุนจากองค์การอวกาศยุโรปหรือ ESA


แอปพลิเคชัน Camaliot ถูกพัฒนาขึ้นมาใช้งานบนสมาร์ตโฟนที่รองรับระบบปฏิบัติการ Android เวอร์ชัน 7.0 ขึ้นไป ภายหลังการติดตั้งแอปพลิเคชัน Camaliot ระบบสามารถเชื่อมต่อกับดาวเทียมเพื่อส่งข้อมูลเกี่ยวกับตำแหน่งของผู้ใช้งานแอปพลิเคชัน ทีมนักวิจัยนำข้อมูลการรับส่งสัญญาณที่เกิดขึ้นไปตรวจสอบและพยากรณ์อากาศในบริเวณตำแหน่งที่สมาร์ตโฟนเครื่องนั้น ๆ ได้รับสัญญาณ


เป้าหมายของโครงการนั้นไม่ได้ต้องการทำงานร่วมกับดาวเทียมของประเทศใดประเทศหนึ่งแต่ต้องการรวบรวมข้อมูลจากดาวเทียมจากหลายประเทศ เช่น US Global Positioning System (GPS), GLONASS ของรัสเซีย, Beidou ของจีน หรือ Galileo ของสหภาพยุโรป


วิธีการใช้งานแอปพลิเคชัน Camaliot 


1. ผู้ใช้งานเข้าสู่ระบบและอยู่บริเวณพื้นที่ท้องฟ้าแจ่มใสเพื่อรับส่งข้อมูล

2. เมื่อเสร็จสิ้นการรับส่งข้อมูลสามารถกดปุ่มหยุดบันทึกข้อมูล

3. แอปพลิเคชัน Camaliot ทำการอัปโหลดข้อมูลไปยังเซิร์ฟเวอร์กลาง โดยเปิดโอกาสให้ผู้ใช้สามารถลบหรือเก็บไฟล์ข้อมูลได้


นอกจากความสามารถในการรับส่งข้อมูลบนแอปพลิเคชันยังแสดงข้อมูลอันดับผู้ที่เข้าร่วมโครงการและมีส่วนร่วมในการรับส่งข้อมูลมากที่สุด อย่างไรก็ตามข้อมูลอื่น ๆ ที่เป็นข้อมูลส่วนบุคคล ผู้พัฒนาโครงการยืนยันว่าจะไม่ถูกนำมาทำการเผยแพร่และถูกเก็บเป็นความลับ


แนวคิดของโครงการนี้มีความคล้ายกับโครงการ SETI@Home ที่เปิดโอกาสให้ผู้คนทั่วโลกมีส่วนร่วมในการรับสัญญาณจากสิ่งมีชีวิตนอกโลกแต่ระบบวิธีการทำงานและวัตถุประสงค์นั้นแตกต่างกัน นอกจากนี้ยังมีความคล้ายกับโครงการ Folding@Home การใช้คอมพิวเตอร์ส่วนบุคคลช่วยประมวลผลทางการแพทย์ และโครงการของนาซาที่เปิดโอกาสให้คนทั่วโลกสามารถมีส่วนร่วมในการถ่ายภาพท้องฟ้า รวมไปถึงโครงการ iNaturalist ที่เปิดโอกาสให้คนทั่วโลกสามารถช่วยกันบันทึกพฤติกรรมของสัตว์
ที่มาของข้อมูล theverge.com 

ที่มาของรูปภาพ camaliot.org


ข่าวแนะนำ