TNN online เรือบรรทุกสินค้าพลังงานไฟฟ้าขับเคลื่อนอัตโนมัติลำแรกของโลกถูกปล่อยลงน้ำ

TNN ONLINE

Tech

เรือบรรทุกสินค้าพลังงานไฟฟ้าขับเคลื่อนอัตโนมัติลำแรกของโลกถูกปล่อยลงน้ำ

เรือบรรทุกสินค้าพลังงานไฟฟ้าขับเคลื่อนอัตโนมัติลำแรกของโลกถูกปล่อยลงน้ำ

เรือบรรทุกสินค้าพลังงานไฟฟ้าขับเคลื่อนอัตโนมัติ Yara Birkeland มีขีดความสามารถในการบรรทุกสินค้าน้ำหนักกว่า 3,200 ตัน เคลื่อนที่ด้วยความเร็ว 15 นอต

Yara Birkeland เรือบรรทุกสินค้าพลังงานไฟฟ้าขับเคลื่อนอัตโนมัติลำแรกของโลกถูกปล่อยลงน้ำในบริเวณอู่เรือประเทศนอร์เวย์ สุดยอดความท้าทายทางเทคโนโลยีครั้งสำคัญเพื่อการเปลี่ยนเรือบรรทุกสินค้าแบบเดิมที่ใช้พลังงานน้ำมันไปสู่พลังงานไฟฟ้า รูปแบบการขนส่งทางน้ำที่ใช้พลังงานสะอาดเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมมาพร้อมเทคโนโลยีขับเคลื่อนอัตโนมัติลดภาระในการควบคุมเรือและโอกาสความผิดพลาดที่เกิดจากมนุษย์


เรือบรรทุกสินค้าพลังงานไฟฟ้าขับเคลื่อนอัตโนมัติลำนี้ถูกพัฒนาขึ้นจากความร่วมมือระหว่างบริษัทผลิตเคมีภัณฑ์ Yara และบริษัทเทคโนโลยีการเดินเรือ Kongsberg แผนการก่อสร้างเรือเกิดขึ้นในช่วงปี 2017 ใช้เวลาในการก่อสร้างวางกระดูกเรือและติดตั้งระบบอื่น ๆ ประมาณ 4 ปี เรือได้รับการออกแบบให้มีความแข็งแกร่งรองรับการขนส่งสินค้าตู้คอนเทนเนอร์น้ำหนักมหาศาล รวมไปถึงการขนส่งสารเคมีจากโรงงานผลิตซึ่งต้องการความปลอดภัยในการขนส่งสูง


โครงสร้างของเรือมีขนาดความยาว 80 เมตร ใช้แบตเตอรี่ขนาดใหญ่ขนาด 6.8 mWh มีขีดความสามารถในการบรรทุกสินค้าน้ำหนักกว่า 3,200 ตัน เคลื่อนที่ด้วยความเร็ว 15 นอต หรือประมาณ 28 กิโลเมตรต่อชั่วโมง ภายหลังการปล่อยตัวเรือลงน้ำเรือจะเดินทาง 70 กิโลเมตร ไปยังกรุงออสโลเมืองหลวงของประเทศนอร์เวย์ เพื่อร่วมพิธีเปิดตัวเรืออย่างเป็นทางการโดยรัฐบาลประเทศนอร์เวย์ เนื่องจากการพัฒนาเรือบรรทุกสินค้าพลังงานไฟฟ้าขับเคลื่อนอัตโนมัติได้รับการส่งเสริมจากรัฐบาลเป็นอย่างดีเพื่อให้ประเทศนอร์เวย์กลายเป็นผู้นำในด้านการพัฒนาเรือขนส่งสินค้าพลังงานไฟฟ้า


ผู้บริหารกล่าวเพิ่มเติมถึงภารกิจของบริษัทที่ต้องการลดการปล่อยคาร์บอนไดออกไซด์ลงให้ได้ 1,000 ตัน และทดแทนเรือบรรทุกสินค้าพลังงานน้ำมันกว่า 40,000 เที่ยวต่อปี สำหรับเรือบรรทุกสินค้าพลังงานไฟฟ้าขับเคลื่อนอัตโนมัติ Yara Birkeland เตรียมเปิดให้บริการขนส่งสินค้าครั้งแรกในช่วงปี 2022 โดยระบบต่าง ๆ จะได้รับการทดสอบและพัฒนาเพิ่มเติมจนกว่าจะพร้อมให้บริการขนส่งสินค้าในช่วงเวลาดังกล่าว เนื่องจากการขับเคลื่อนเรือสินค้าที่มีขนาดใหญ่จำเป็นต้องใช้ความแม่นยำและเทคโนโลยีขั้นสูง
ข้อมูลจาก newatlas.com 

ภาพจาก yara.com

ข่าวแนะนำ

ข่าวที่เกี่ยวข้อง