TNN ‘บุดด้าอ้วน’ ที่คัลแลน - พี่จอง พูดถึงคือใคร หลวงพี่โอโม่เฉลยให้แล้ว

TNN

Social Talk

‘บุดด้าอ้วน’ ที่คัลแลน - พี่จอง พูดถึงคือใคร หลวงพี่โอโม่เฉลยให้แล้ว

‘บุดด้าอ้วน’ ที่คัลแลน - พี่จอง พูดถึงคือใคร หลวงพี่โอโม่เฉลยให้แล้ว

‘บุดด้าอ้วน’ ที่คัลแลน - พี่จอง พูดถึงคือใคร หลวงพี่โอโม่เฉลยให้แล้ว ของไทยและของจีนไม่เหมือนกัน

เป็นสองหนุ่มที่กำลังมาแรงจริง ๆ สำหรับคัลแลน - พี่จอง ยูทูปเบอร์สายท่องเที่ยว หัวหน้าแก๊งด้อมใจฟู ด้วยความตลกน่ารักอย่างเป็นธรรมชาติขณะท่องที่ยวในประเทศไทย ทำให้สองหนุ่มสร้างตำนานอยู่เรื่อย ๆ โดยเฉพาะคำไทยที่สองหนุ่มใช้เรียกสิ่งต่าง ๆ โดยนาทีนี้ไม่มีใครไม่รู้จักคำว่า ‘บุดด้าอ้วน’ ที่หนุ่มคัลแลน เจอตอนไปวัด เรามาดูกันว่า ‘บุดด้าอ้วน’ นี้คือใคร ซึ่ง หลวงพี่โอโม่ พระยูทูปเบอร์สายธรรมมะ ได้ออกมาเฉลยให้แล้ว โดยเล่าว่า 

บุดด้าอ้วนที่ คัลแลนพูดถึงนั้นคือใคร จริง ๆ บุดด้าอ้วนไม่ใช่ บุดด้า เพราะ บุดด้า หมายถึง พระพุทธเจ้า บุดด้าอ้วนคือ พระอรหันต์รูปหนึ่ง ในสมัยพุทธกาลเรามักจะเรียกท่านว่า พระสังกัจจายน์ หรือ ชื่อจริง ๆคือ พระมหากัจจายนะ ท่านเป็นพระอรหันต์รูปนึงที่มีเอตทัคคะ สามารถขยายความธรรมมะของพระพุทธเจ้าที่พระองค์ แสดงโดยย่อให้พิศดารได้  ซึ่งรูปลักษณ์ของท่านศรีษะเป็นก้นหอย จีวรห่มลักษณะเดียวกันกับภิกษุสายเถรวาท  แต่จริง ๆ แล้วในคัมภีร์ ไม่มีระบุว่าท่านนั้นอ้วน แต่ระบุว่าท่านเป็นผู้ที่มีผิวพรรณงดงามมากดั่งทองคำ รูปลักษณ์ท่านสวยงามเป็นรองเพียงแค่พระพุทธเจ้า บางคนอาจจะสับสนที่ท่านงดงามเหมือนพระพุทธเจ้า จึงอาจจะมีการทำรูปร่างของท่านให้อ้วน เพื่อป้องกันคนสับสน 

หลวงพี่ยังให้ความรู้อีกว่าจะมี ‘บุดด้าอ้วน’ อีกองค์หนึ่งที่คนสับสนกัน แต่เป็นคติของทางจีนฝ่ายมหายาน ซึ่งท่านจะแตกต่างกับองค์ในเถรวาสของไทย ซึ่งบุดด้าอ้วนองค์นี้ไม่ใช่พระอรหันต์ ท่านเป็นพระศรีอริยเมตไตรย ของทางฝ่ายมหายาน ซึ่งรูปลักษณ์จะแตกต่างออกไป โดยท่านจะไม่มีผมเลย จีวรก็จะไม่เหมือนภิกษุฝ่ายเถรวาท หน้าตายิ้มแย้มแจ่งใส ซึ่งท่านเป็นพระโพธิสัตว์ที่จะมาเกิดเป็นพระพุทธเจ้าองค์ต่อไปในอนาคตข้างหน้านั่นเอง 


ทั้งนี้ พระสังกัจจายน์ หรือ บุดด้าอ้วน ที่คัลแลนเรียกนั้น ตามคติความเชื่อของคนไทย เชื่อกันว่า พระสังกัจจายน์ได้รับการยกย่องให้เป็นพระผู้อุดมด้วยโภคทรัพย์ และลาภสักการะเสมอด้วยพระสิวลี  นอกจากนี้พระสังกัจจายน์ได้รับการยกย่องจากองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าว่า เป็นเลิศในทางอธิบายความพุทธภาษิต ท่านเป็นอรหันต์ผู้มีปฎิภาณเฉียบแหลม หากผู้ใดบูชาแล้วจะอุดมด้วยโชคลาภ และความอุดมสมบูรณ์


ข้อมูลจาก: หลวงพี่โอโม่  

ภาพจากหลวงพี่โอโม่