TNN online ปภ.เปิด 5 จุดเสี่ยงทั้งใน-นอกบ้าน หลังอากาศแห้ง เสี่ยงเกิดไฟไหม้สูง

TNN ONLINE

สังคม

ปภ.เปิด 5 จุดเสี่ยงทั้งใน-นอกบ้าน หลังอากาศแห้ง เสี่ยงเกิดไฟไหม้สูง

ปภ.เปิด 5 จุดเสี่ยงทั้งใน-นอกบ้าน หลังอากาศแห้ง เสี่ยงเกิดไฟไหม้สูง

กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) แนะจุดเสี่ยงไฟไหม้ ทั้งใน-ทั้งนอกบ้าน หลังสภาพอากาศเริ่มแห้ง ทำให้เสี่ยงเกิดไฟไหม้สูง

วันนี้ (14 พ.ย.64) กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) เปิดจุดเสี่ยงไฟไหม้ ทั้งใน-ทั้งนอกบ้าน หลังสภาพอากาศเริ่มแห้ง ทำให้เสี่ยงเกิดไฟไหม้สูง โดยมีดังนี้

1.ห้องพระ

- หลีกเลี่ยงการจุดไฟ โดยไม่มีคนดูแล

2.ห้องครัว

- ใส่ใจถังแก๊ส ตรวจสอบสภาพจัดวางห่างไฟ และปิดวาล์วทุกครั้งหลังใช้งาน

- สะอาดอยู่เสมอ เพราะคราบต่างๆ จะทำให้ไฟลามเร็ว

3.แผงควบคุมไฟ

- ใช้ของดี มีมาตรฐาน ไม่เสื่อมสภาพ

- ไม่เสียบปลั๊กจำนวนมากในเต้าเสียบเดียวกัน

- ไม่เปิดเครื่องใช้ไฟฟ้าติดต่อกันเป็นเวลานาน

4.สนามหญ้า

- ไม่เผาขยะและทิ้งบุหรี่บริเวณพงหญ้า หรือใบไม้แห้ง

- หากจำเป็นต้องเผาขยะ ควรมีคนดูแลตลอดเวลา

5.จุดทิ้งขยะ

- กำจัดอย่างถูกวิธี ไม่เผาสารเคมีหรือวัตถุอันตราย

ปภ.เปิด 5 จุดเสี่ยงทั้งใน-นอกบ้าน หลังอากาศแห้ง เสี่ยงเกิดไฟไหม้สูง

ภาพจาก กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย


หากมีข้อสงสัยหรือต้องการความช่วยเหลือ ติดต่อปภ. โทรสายด่วน 1784 เฟซบุ๊ก กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย DDPM Twitter @DDPMNews Line @1784DDPM


ข้อมูลจาก กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

ภาพจาก AFP

ข่าวแนะนำ

ข่าวที่เกี่ยวข้อง