รูปภาพประกอบข่าว ประมวลภาพ พนังกั้นน้ำใต้สะพานซังฮี้แตกน้ำล้นท่วมผิวจราจร

ข่าวที่เกี่ยวข้อง