TNN online ประมวลภาพ พนังกั้นน้ำใต้สะพานซังฮี้แตกน้ำล้นท่วมผิวจราจร

TNN ONLINE

สังคม

ประมวลภาพ พนังกั้นน้ำใต้สะพานซังฮี้แตกน้ำล้นท่วมผิวจราจร

ประมวลภาพ พนังกั้นน้ำใต้สะพานซังฮี้แตกน้ำล้นท่วมผิวจราจร

รถยนต์และรถจักรยานยนต์ ขับรถลุยน้ำบริเวณสะพานกรุงธน หลังพนังกั้นน้ำใต้สะพานกรุงธน(ซังฮี้)แตก เนื่องจากน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาหนุนสูง

รถยนต์และรถจักรยานยนต์ ขับรถลุยน้ำบริเวณสะพานกรุงธน หลังพนังกั้นน้ำใต้สะพานกรุงธน(ซังฮี้)แตก เนื่องจากน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาหนุนสูง ระดับน้ำผิวจราจรสูงสุดประมาณ 30 เซนติเมตร ซึ่งชุมชนใกล้เคียงชาวบ้านต้องขนของขึ้นที่สูง โดยมีทหาร ตำรวจ และเจ้าหน้าที่กทม.มาอำนวยความสะดวกให้ประชาชนที่สัญจรผ่านเส้นทางนี้(เมื่อวันที่ 8 ..64)


ภาพโดย: ธนาชัย ประมาณพาณิชย์

อัลบัมรูปภาพ 33ภาพ

ข่าวแนะนำ

ข่าวที่เกี่ยวข้อง