ใครส่งของช่วงนี้เช็กด่วน! ไปรษณีย์ปิดชั่วคราวบางพื้นที่-อาจนำจ่ายล่าช้า

TNN ONLINE

สังคม

ใครส่งของช่วงนี้เช็กด่วน! ไปรษณีย์ปิดชั่วคราวบางพื้นที่-อาจนำจ่ายล่าช้า

ใครส่งของช่วงนี้เช็กด่วน! ไปรษณีย์ปิดชั่วคราวบางพื้นที่-อาจนำจ่ายล่าช้า

ไปรษณีย์ไทย ชี้แจงกรณีปิดทำการชั่วคราวและนำจ่ายล่าช้าบางพื้นที่ พร้อมคุมเข้มมาตรการป้องกันโควิด– 19 ทุกที่ทำการทั่วประเทศ

วันนี้ (26ก.ค.64) จากสถานการณ์แพร่ระบาดของเชื้อ COVID-19 ที่มีความรุนแรงมากขึ้น ส่งผลให้ บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด ซึ่งเป็นหน่วยงานในสังกัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เป็นหนึ่งในหน่วยงานได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดดังกล่าว และเพื่อให้เป็นไปตามมาตรการควบคุมการแพร่ระบาด ไปรษณีย์ไทยจึงมีความจำเป็นต้องปิดให้บริการรับฝากชั่วคราว หรืองดนำจ่ายชั่วคราว หรือนำจ่ายล่าช้า รวมทั้งการปิดทำการชั่วคราวของไปรษณีย์ที่อยู่ในห้างสรรพสินค้า ตามคำสั่งศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ที่ 10/2564

ทั้งนี้ ไปรษณีย์ไทย จะทำการแจ้งข้อมูลที่ทำการไปรษณีย์ที่ปิดให้บริการรับฝากชั่วคราว หรืองดนำจ่ายชั่วคราว หรือนำจ่ายล่าช้า รวมทั้งการปิดทำการชั่วคราวของไปรษณีย์บางแห่ง ให้ผู้ใช้บริการทราบทุกวันผ่านเว็บไซต์ www.thailandpost.co.th เฟซบุ๊ก บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด ทวิตเตอร์ @Thailand_Post

อย่างไรก็ตาม ไปรษณีย์ไทยในฐานะหน่วยงานขนส่งและสื่อสารของชาติ มีความมุ่งมั่นที่จะดำเนินงานตามภารกิจในการขนส่งไปรษณีย์ และพัสดุภัณฑ์ให้ถึงมือผู้ใช้บริการอย่างดีที่สุด

นอกจากนี้ ไปรษณีย์ไทย ได้ระงับการฝากส่งผลไม้สด ต้นไม้ กล้าพันธ์ไม้ และของเน่าเสียง่าย เป็นการชั่วคราวถึงวันที่ 31 กรกฎาคม 2564 เพื่อป้องกันผลไม้และต้นไม้เสียหาย เนื่องจากมีวันหยุดต่อเนื่องประกอบกับสถานการณ์การระบาดของ COVID-19 ส่งผลให้การจัดส่งและนำจ่ายสิ่งของเป็นไปอย่างจำกัดและบางพื้นที่การจัดส่งอาจล่าช้า จึงต้องขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้

เพื่อให้เกิดความปลอดภัยต่อเจ้าหน้าที่ งานบริการ และภาคประชาชน ไปรษณีย์ไทยจึงได้เน้นย้ำมาตรการด้านความปลอดภัยและชีวอนามัยในทุกที่ทำการไปรษณีย์ทั่วประเทศ โดยกำชับให้เจ้าหน้าที่ ต้องสวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลาระหว่างให้บริการ ล้างมือด้วยเจลหรือสเปรย์แอลกอฮอล์ ห้ามรับประทานอาหารร่วมกัน หรือจับกลุ่มพูดคุยใกล้ชิดน้อยกว่า 1 เมตร เว้นระยะห่างเคาน์เตอร์ ทำความสะอาดจุดสัมผัสทุก 20 นาที ศูนย์ไปรษณีย์มีการพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อบนพัสดุทุกชิ้น

อนึ่ง สำหรับผู้ใช้บริการที่ไม่ต้องการลงนามรับสิ่งของสามารถแจ้งให้บุรุษไปรษณีย์บันทึกชื่อ-นามสกุล แทนการลงนามได้ เพื่อลดการแพร่ระบาดของเชื้อ COVID-19


ใครส่งของช่วงนี้เช็กด่วน! ไปรษณีย์ปิดชั่วคราวบางพื้นที่-อาจนำจ่ายล่าช้า


ข่าวแนะนำ