เปิดสถิติอุณหภูมิสูงสุดในรอบ 10 ปี พื้นที่ไหนของไทยเจออากาศร้อนที่สุด

TNN ONLINE

สังคม

เปิดสถิติอุณหภูมิสูงสุดในรอบ 10 ปี พื้นที่ไหนของไทยเจออากาศร้อนที่สุด

เปิดสถิติอุณหภูมิสูงสุดในรอบ 10 ปี พื้นที่ไหนของไทยเจออากาศร้อนที่สุด

เปิดสถิติอุณหภูมิสูงที่สุดในรอบ 10 ปีที่ผ่านมาของประเทศไทย เช็กได้เลย เมื่อไหร่ และพื้นที่ไหน เจออากาศร้อนที่สุด

วันนี้ (18มี.ค.64) ผู้สื่อข่าวรายงานวา เพจเฟซบุ๊กของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ได้เผยแพร่ภาพอินโฟกราฟฟิกรายงาน สถิติอุณหภูมิที่ร้อนที่สุดในรอบ 10 ปีที่ผ่านมาของประเทสไทย ข้อมูล ณ วันที่ 1 มี.ค. 2564


โดยมีรายละเอียด ดังนี้


15 พฤษภาคม 2553 พื้นที่อ.เมือง จ.แม่ฮ่องสอน อุณหภูมิ 44 องศาเซลเซียส

18 เมษายน 2554 พื้นที่อ.สตึก จ.บุรีรัมย์ อุณหภูมิ 40.7 องศาเซลเซียส

27 เมษายน 2555 พื้นที่อ.เมือง จ.สุโขทัย อุณหภูมิ 41.8 องศาเซลเซียส

3 เมษายน 2556 พื้นที่อ.เมือง จ.กาญจนบุรี อุณหภูมิ 42.7องศาเซลเซียส

31 มีนาคม 2557 พื้นที่อ.เถิน จ.ลำปาง อุณหภูมิ 41.8 องศาเซลเซียส

20 เมษายน 2558 พื้นที่อ.ศรีสำโรง จ.สุโขทัย อุณหภูมิ 43.1 องศาเซลเซียส

28 เมษายน 2559 พื้นที่อ.เมือง จ.แม่ฮ่องสอน อุณหภูมิ 44.6 องศาเซลเซียส

3 พฤษภาคม 2560 พื้นที่อ.เมือง จ.ตาก อุณหภูมิ 42.2 องศาเซลเซียส

15 เมษายน 2561 พื้นที่อ.เถิน จ.ลำปาง อุณหภูมิ 41.6 องศาเซลเซียส

18 เมษายน 2562 พื้นที่อ.เถิน จ.ลำปาง อุณหภูมิ 44.2 องศาเซลเซียส

21 เมษายน 2563 ที่อ.เมือง จ.ตาก อุณหภูมิ 43.5 องศาเซลเซียส


ทั้งนี้ จะเห็นได้ว่า วันที่ 28 เมษายน 2559 ที่อ.เมือง จ.แม่ฮ่องสอน อุณหภูมิสูงที่สุด อากาศร้อนมากถึง 44.6 องศาเซลเซียส

รองลงมา คือวันที่ 15 พฤษภาคม 2553 ที่อ.เมือง จ.แม่ฮ่องสอน อุณหภูมิ 44 องศาเซลเซียส และวันที่ 18 เมษายน 2562 ที่อ.เถิน จ.ลำปาง อุณหภูมิสูงถึง 44.2 องศาเซลเซียส


เปิดสถิติอุณหภูมิที่ร้อนที่สุดในรอบ 10 ปีที่ผ่านมาสำหรับการคาดหมายลักษณะอากาศช่วงฤดูร้อนของประเทศไทย พ.ศ.2564 ประมาณปลายเดือนกุมภาพันธ์ถึงกลางเดือนพฤษภาคม ลักษณะอากาศทั่วไปบริเวณประเทศไทยตอนบน ประมาณปลายเดือนกุมภาพันธ์ถึงช่วงกลางเดือนมีนาคม จะมีอากาศร้อนหลายพื้นที่ในตอนกลางวันกับมีหมอกหนาหลายพื้นที่ แต่ภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือยังคงมีอากาศหนาวเย็นในตอนเช้า เนื่องจากบริเวณความกดอากาศสูง จากประเทศจีนยังคงแผ่ลงมาปกคลุมบริเวณตอนบนของภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ


จากนั้นช่วงกลางเดือนมีนาคมถึงเดือนเมษายน จะมีอากาศร้อนอบอ้าวเป็นระยะ ๆ และมีอากาศร้อนจัดบางแห่งในบางช่วง อุณหภูมิสูงที่สุด 40 - 43 องศาเซลเซียส และจะเกิดพายุฤดูร้อนในหลายพื้นที่ โดยจะมีฝนฟ้าคะนอง ลมกระโชกแรง รวมทั้งอาจมีลูกเห็บตกลงในบางแห่ง ซึ่งจะช่วยคลายความร้อนลงไปได้


ทั้งนี้เนืองจากจะมีหย่อมความกดอากาศต่่าเนื่องจากความร้อนปกคลุมบริเวณประเทศไทยตอนบนในบางช่วง ประกอบกับจะมีลมใต้หรือลมตะวันออกเฉียงใต้พัดพาความชื้นจากอ่าวไทยเข้าปกคลุม ส่วนช่วงครึ่งแรกของเดือนพฤษภาคม ลักษณะอากาศจะแปรปรวน โดยจะมีอากาศร้อนอบอ้าวหลายพื้นที่ในบางวัน กับจะมีฝนฟ้าคะนองในหลายพื้นที่


ทั้งนี้เนื่องจากลมใต้หรือลมตะวันออกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุม จะเริ่มเปลี่ยนเป็นมรสุมตะวันตกเฉียงใต้พัดปกคลุมแทนภาคใต้ประมาณปลายเดือนกุมภาพันธ์ถึงปลายเดือนเมษายน จะมีฝนเพิ่มมากขึ้น โดยมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 30 - 40 ของพื้นที่กับมีฝนหนักบางแห่ง คลื่นลมทั้งทะเลอ่าวไทยและอันดามันจะมีคลื่นสูง 1 - 2 เมตร


ทั้งนี้ เนื่องจากลมตะวันออกหรือลมตะวันออกเฉียงใต้จะพัดปกคลุมอ่าวไทยและภาคใต้เกือบตลอดช่วง และตั้งแต่ปลายเดือนเมษายนเป็นต้นไป บริเวณภาคใต้จะมีฝนเพิ่มมากขึ้นและต่อเนื่องโดยเฉพาะฝั่งตะวันตกจะมีฝนตกร้อยละ 60 - 80 ของพื้นที่ กับจะมีฝนตกหนักถึงหนักมากในบางแห่ง ส่าหรับคลื่นลมในทะเลอันดามันจะมีก่าลังแรงขึ้น ในบางช่วงจะมีคลื่นสูง 2 - 3 เมตร


ส่วนทะเลอ่าวไทยยังคงมีคลื่นสูง 1 - 2 เมตร เนื่องจากลมตะวันออกหรือลมตะวันออกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมอ่าวไทย และภาคใต้จะเปลี่ยนเป็นมรสุมตะวันตกเฉียงใต้พัดปกคลุมทะเลอันดามันและภาคใต้แทน


ข่าวแนะนำ