TNN online ข่าวดีของนักเรียน! สพฐ.จ่อรื้อใหญ่ ลดการบ้านทั่วปท.

TNN ONLINE

สังคม

ข่าวดีของนักเรียน! สพฐ.จ่อรื้อใหญ่ ลดการบ้านทั่วปท.

ข่าวดีของนักเรียน! สพฐ.จ่อรื้อใหญ่ ลดการบ้านทั่วปท.

สพฐ. เตรียมรื้อใหญ่ปรับลดการบ้าน-ลดเวลาเรียน มอบสำนักวิชาการฯวิเคราะห์ข้อมูลและร่วมหารือกับโรงเรียนขนาดใหญ่ ถึงข้อดีข้อเสีย และผลกระทบ

วันนี้( 24 สค.63) สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน หรือ สพฐ. กำลังดำเนินการปรับปรุง 3 เรื่อง คือ ลดการบ้าน ปรับวิธีการวัดผลและประเมินผลและการลดเวลาเรียนในห้องเรียน โดยมอบหมายใหัสำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา และสำนักติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน จัดทำรายละเอียดปรับปรุงแก้ไขต่อไป

ระหว่างการจัดทำรายละเอียด ได้มีการประชุมรับฟังความคิดเห็นถึงการเปลี่ยนแปลงเรื่องนี้ร่วมกับโรงเรียนอัตราแข่งขันสูง ซึ่งเป็นโรงเรียนขนาดใหญ่ จำนวน 281 แห่ง เนื่องจากโรงเรียนเหล่านี้จัดการเรียนการสอนเน้นหนักด้านวิชาการ และให้การบ้านค่อนข้างหนัก ดังนั้นจะฟังเสียงสะท้อนว่าหากปรับลดการบ้านโรงเรียนมีข้อจำกัดอะไรบ้าง ซึ่งเป็นการแลกเปลี่ยนข้อมูลและวิเคราะห์ทางออกร่วมกับโรงเรียน โดยจะไม่สั่งการอย่างเดียวแต่จะรับฟังความเห็นจากทุกภาคส่วนด้วย อย่างไรก็ตามคาดว่าจะได้ข้อสรุปเร็วๆนี้จากนั้นจะแจ้งให้เขตพื้นที่รับทราบสู่แนวทางการปฎิบัติต่อไป

สำหรับการปรับลดการบ้านเบื้องต้น วางโครงสร้างลักษณะอยากจะให้เด็กเรียนรู้และทำแบบฝึกหัดในห้องเรียน และมอบหมายให้เด็กไปค้นคว้าหาความรู้เพื่อเตรียมข้อมูลสำหรับการเรียนในวันถัดไปมากกว่า ส่วนข้อสอบจะเป็นอัตนัยและใช้การประเมินผลจากกิจกรรมการเรียนรู้ของเด็ก ซึ่งการดำเนินการในรูปแบบนี้เปรียบเหมือนกับห้องเรียนกลับด้านเป็นการจัดการเรียนการสอนโดยให้ผู้เรียนศึกษาความรู้ผ่านอินเตอร์เน็ตนอกห้องเรียน นอกเวลาเรียน ส่วนในห้องเรียนจะเป็นการจัดกิจกรรมอื่นๆแทนที่ส่งเสริมการเรียนรู้
เกาะติดข่าวที่นี่

website: www.TNNTHAILAND.com
facebook : TNNONLINE
facebook live : TNN Live
twitter : TNNONLINE
Line : @TNNONLINE
Youtube Official : TNNONLINE
Instagram : TNN_ONLINE
TIKTOK : @TNNONLINE

ข่าวแนะนำ

ข่าวที่เกี่ยวข้อง