TNN online นักวิชาการ เสนอขยายเวลาเกษียณอายุการทำงาน เพิ่มสิทธิประกันสังคม

TNN ONLINE

สังคม

นักวิชาการ เสนอขยายเวลาเกษียณอายุการทำงาน เพิ่มสิทธิประกันสังคม

นักวิชาการ เสนอขยายเวลาเกษียณอายุการทำงาน เพิ่มสิทธิประกันสังคม

นักวิชาการ เสนอขยายเวลาเกษียณอายุการทำงานของกลุ่มผู้สูงอายุวัย 60 -64 ปี ให้ทำงานต่อเนื่อง พร้อมเรียกร้องขยายสิทธิประกันสังคม เพื่อลดความเหลื่อมล้ำ

วันนี้ (21ส.ค.63) เวทีเสวนา โควิด-19 ผลกระทบต่อการจ้างงานผู้สูงอายุ และการเตรียมพร้อมสู่สังคมผู้สูงอายุอย่างสมบูรณ์ ภายใต้โครงการขับเคลื่อนกลยุทธ์ เพื่อพัฒนางานด้านผู้สูงอายุและการสื่อสารสาธารณะเพื่อรองรับสังคมผู้สูงอายุ จัดโดยมูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนาผู้สูงอายุไทยและองค์กรภาคีเครือข่าย ได้เปิดเผยผลสำรวจการจ้างงานผู้สูงอายุในประเทศไทย โดย พบว่ากลุ่มผู้สูงอายุส่วนมากจะทำงานในภาคการเกษตร และงานบริการ ซึ่งในช่วงโควิด-19 ผู้สูงอายุเป็นกลุ่มแรกที่ถูกพิจารณาให้ลดเวลาการทำงานและพักงาน ส่งผลให้ขาดรายได้

ศ.วรเวศม์ สุวรรณระดา อาจารย์คณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้กล่าวถึงประเด็นการจ้างงานต่อเนื่องหรือการขยายอายุการทำงานของผู้สูงอายุ โดยเสนอให้ส่งเสริมกลุ่มคนอายุ 60-64 ปี ให้ทำงานต่อเนื่องเพราะยังมีสุขภาพที่แข็งแรง มีข้อจำกัดด้านสุขภาพค่อนข้างน้อย เมื่อเทียบกับกลุ่มที่มีอายุสูงขึ้น แต่กลับพบว่ากลุ่มดังกล่าว ต้องหยุดทำงานเนื่องจากเกษียณอายุ

ขณะที่คนไทยต้องปรับทัศนคติที่มีต่อการทำงานในช่วงอายุหลัง 60 ปีขึ้นไป ไม่ควรยึดติดว่าวัย60 ปี เป็นวัยชราหรือวัยที่ควรหยุดพักผ่อน ทั้งที่ความเป็นจริงบุคคลกลุ่มดังกล่าวยังมีสุขภาพและศักยภาพที่ดี 

นอกจากนี้ได้เรียกร้องให้พิจารณาการขยายความครอบคลุมของระบบประกันสังคมเพื่อคุ้มครองการทำงานให้กับแรงงานผู้สูงอายุ 60 ปีขึ้นไปเนื่องจากกลุ่มดังกล่าวส่วนมากเป็นแรงงานนอกระบบถึงร้อยละ 90

ทั้งนี้ ผลสำรวจการจ้างงานผู้สูงอายุในภาคเอกชนของไทย พบการจ้างงานแบ่งเป็น 2 รูปแบบ คือการจ้างงานแบบต่อเนื่องหลังจากอายุเกษียณที่ 55 ปี ซึ่งเป็นการจ้างงานผู้สูงอายุที่มีตำแหน่งระดับสูง ทำงานมาเป็นเวลานาน และการจ้างงานแบบใหม่สำหรับกลุ่ม 60 ปีขึ้นไป โดยลักษณะงานที่เปิดรับส่วนใหญ่ จะเกี่ยวกับการบริการลูกค้า จัดเรียงสินค้า แคชเชียร์ ธุรการ แม่บ้าน คอลเซ็นเตอร์ เป็นต้น ซึ่งลักษณะของการจ้างงาน ไม่จำกัดวุฒิการศึกษา แต่จะพิจารณาเรื่องสุขภาพ ความสามารถในการทำงานและประสบการณ์ของผู้สูงอายุ เกาะติดข่าวที่นี่

website: www.TNNTHAILAND.com 
facebook : TNNONLINE
facebook live : TNN Live 
twitter : TNNONLINE 
Line : @TNNONLINE
Youtube Official : TNNONLINE 
Instagram : TNN_ONLINE 
TIKTOK : @TNNONLINE


ข่าวแนะนำ

ข่าวที่เกี่ยวข้อง