TNN online ราชกิจจาฯ ประกาศยกเลิกคำสั่งล้มละลาย "สมรักษ์ คำสิงห์"

TNN ONLINE

สังคม

ราชกิจจาฯ ประกาศยกเลิกคำสั่งล้มละลาย "สมรักษ์ คำสิงห์"

ราชกิจจาฯ ประกาศยกเลิกคำสั่งล้มละลาย สมรักษ์ คำสิงห์

ราชกิจจาฯ เผยแพร่ประกาศยกเลิกคําสั่งการล้มละลายของ "สมรักษ์ คำสิงห์"

วันนี้( 10 มี.ค.63) เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ ประกาศเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ เรื่อง ยกเลิกการล้มละลายของจำเลยที่ 2 คดีหมายเลขแดงที่ ล. 3053/2561 กองบังคับคดีล้มละลาย 3 ศาลล้มละลายกลาง กรมบังคับคดี กระทรวงยุติธรรม

ขอแจ้งให้ทราบทั่วกันว่า ตามประกาศเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ ลงวันที่ 21 กันยายน 2561 ว่าศาลล้มละลายกลางได้มีคําสั่งพิทักษ์ทรัพย์ของ นายสมรักษ์ คําสิงห์ จําเลยที่ 2 ไว้เด็ดขาด เมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2561 นั้น

บัดนี้ ศาลล้มละลายกลางได้มีคําสั่งยกเลิกการล้มละลายของ นายสมรักษ์ คําสิงห์ จําเลยที่ 2 ตามมาตรา 135 (2) แห่งพระราชบัญญัติล้มละลาย พุทธศักราช 2483 ตั้งแต่วันที่ 27 ธันวาคม 2562 


ประกาศ ณ วันที่ 8 มกราคม พ.ศ. 2563

ศุภสันต์ วรรณภิระ เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์เกาะติดข่าวที่นี่
website: www.TNNThailand.com 
facebook : TNNThailand
twitter : @TNNThailand
Line : @TNNThailand
Youtube Official : TNNThailand

ข่าวแนะนำ

ข่าวที่เกี่ยวข้อง