TNN online เตือน6เขื่อนขนาดใหญ่ปริมาณน้ำน้อยระดับวิกฤต

TNN ONLINE

สังคม

เตือน6เขื่อนขนาดใหญ่ปริมาณน้ำน้อยระดับวิกฤต

เตือน6เขื่อนขนาดใหญ่ปริมาณน้ำน้อยระดับวิกฤต

สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติเตือนเฝ้าระวังสถานการณ์น้ำสำหรับใช้อุปโภคบริโภค ที่มีปริมาณน้ำน้อยไม่ถึงร้อยละ 30 ในเขื่อนขนาดใหญ่ 6 แห่ง

วันนี้ (27ต.ค.62) สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ ขอให้เฝ้าระวังสถานการณ์น้ำสำหรับใช้อุปโภคบริโภค ที่มีปริมาณน้ำน้อยไม่ถึงร้อยละ 30 ในเขื่อนขนาดใหญ่ 6 แห่ง อาทิ เขื่อนอุบลรัตน์ เขื่อนแม่กวง  เขื่อนลำพระเพลิง ส่วนเขื่อนขนาดกลางที่ต้องเฝ้าระวัง มีทั้งหมด 56 แห่ง  ซึ่งหากเปรียบเทียบปริมาณน้ำในแหล่งน้ำขนาดใหญ่ ระหว่างปี 2561 กับ ปี 2562 ในช่วงเดือนเดียวกัน พบว่า ปี2562 น้ำที่ใช้การได้ในแต่ละเขื่อนโดยเฉพาะเขื่อนขนาดใหญ่วิกฤตจากปี 2561 อย่างเห็นได้ชัด โดยพบว่าเขื่อนอุบลรัตน์ จ.ขอนแก่น เหลือน้ำใช้เพียงร้อยละ 25 ส่วนเขื่อนลำพระเพลิง จังหวัดนครราชสีมา เหลือน้ำใช้เพียงร้อยละ 21

เกาะติดข่าวที่นี่
website: www.TNNThailand.com 
facebook : TNNThailand
twitter : @TNNThailand
Line : @TNNThailand
Youtube Official : TNNThailandข่าวแนะนำ

ข่าวที่เกี่ยวข้อง