TNN online บัตรสวัสดิการแห่งรัฐล่าสุด “ยุบสภาแล้ว” ยังใช้สิทธิวันที่ 1 เม.ย. ได้ไหม?

TNN ONLINE

สังคม

บัตรสวัสดิการแห่งรัฐล่าสุด “ยุบสภาแล้ว” ยังใช้สิทธิวันที่ 1 เม.ย. ได้ไหม?

บัตรสวัสดิการแห่งรัฐล่าสุด “ยุบสภาแล้ว” ยังใช้สิทธิวันที่ 1 เม.ย. ได้ไหม?

บัตรสวัสดิการแห่งรัฐล่าสุด คลังตอบข้อสงสัย “ยุบสภาแล้ว” ยังใช้สิทธิในวันที่ 1 เม.ย. ได้ตามกำหนดเดิมหรือไม่?

ความคืบหน้า บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ หรือ บัตรคนจน ล่าสุด หลังประกาศราชกิจจานุเบกษา ประกาศ 'พระราชกฤษฎีกายุบสภา' กระทรวงได้ออกมาชี้แจงข้อมูลประชาชน กรณีวันเริ่มใช้สิทธิวันที่ 1 เม.ย. 2566 ตามเดิมหรือไม่ ? 


ทั้งนี้ กระทรวงการคลัง ยืนยันว่า บัตรสวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่ ยังคงเริ่มใช้สิทธิได้ตั้งแต่วันที่ 1 เม.ย.2566 ตามกำหนดเดิม แม้ว่ารัฐบาลจะประกาศยุบสภาแล้วก็ตาม โดยผู้ที่จะเริ่มใช้สิทธิบัตรสวัสดิการแห่งรัฐในวันที่ 1 เม.ย.นี้ ต้องเป็นผู้ที่ดำเนินการยืนยันตัวตนสำเร็จภายในวันที่ 26 มีนาคม 2566 


ส่วนผู้ที่ยืนยันตัวตนหลังวันที่ 26 มีนาคม 2566 จะเริ่มใช้สิทธิ บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ได้ ดังนี้ 1)ผู้ที่ยืนยันตัวตนสำเร็จระหว่างวันที่ 27 มีนาคม - 26 เมษายน 2566 เริ่มใช้สิทธิ 1 พฤษภาคม 2)ผู้ที่ยืนยันตัวตนสำเร็จระหว่างวันที่ 27 เมษายน - 26 พฤษภาคม 2566 เริ่มใช้สิทธิ 1 มิถุนายน 2566 3)ผู้ที่ยืนยันตัวตนสำเร็จระหว่างวันที่ 27 พฤษภาคม - 26 มิถุนายน 2566 เริ่มใช้สิทธิ 1 กรกฎาคม 2566 และ 4) ผู้ที่ยืนยันตัวตนวันที่ 27 มิถุนายน 2566 เป็นต้นไป เริ่มใช้สิทธิ 1 สิงหาคม 2566


ทั้งนี้ ผู้ผ่านเกณฑ์พิจารณาคุณสมบัติและยืนยันตัวตนแล้ว จะต้องดำเนินการผูกบัญชีพร้อมเพย์กับเลขประจำตัวประชาชนกับบัญชีธนาคารใดก็ได้ เพื่อรับสิทธิสวัสดิการในกรณีที่ภาครัฐมีการให้สวัสดิการเป็นเงินโอนเข้าบัญชีในอนาคต สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐผ่านคอลเซ็นเตอร์ โครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ  โทร.02-109-2345 วันจันทร์ – ศุกร์ เวลา 08.30 น. – 17.30 น.


ข้อมูลจาก :  รัชดา ธนาดิเรก 

ภาพจาก :   ทำเนียบรัฐบาล

ข่าวแนะนำ

ข่าวที่เกี่ยวข้อง