TNN online ลงทะเบียนค่าไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 2566 เปิด 6 ขั้นตอนรับสิทธิใช้ไฟฟรี 315 บาท

TNN ONLINE

สังคม

ลงทะเบียนค่าไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 2566 เปิด 6 ขั้นตอนรับสิทธิใช้ไฟฟรี 315 บาท

ลงทะเบียนค่าไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 2566 เปิด 6 ขั้นตอนรับสิทธิใช้ไฟฟรี  315 บาท

ลงทะเบียนค่าไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 2566 เปิด 6 ขั้นตอนรับสิทธิใช้ไฟฟรี 315 บาท / เดือน สำหรับ “ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ”

ความคืบหน้า โครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ  ผู้ได้รับสิทธิสวัสดิการแห่งรัฐและผ่านการยืนยันตัวตน สามารถลงทะเบียน เพื่อรับสิทธิ์สนับสนุน ค่าไฟฟ้าไม่เกิน 315 บาท/เดือน/ครัวเรือน/สิทธิ์

ซึ่งผู้ได้รับสิทธิต้องลงทะเบียนใหม่ทุกราย กับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (PEA) ตั้งแต่วันที่ 15 มีนาคม 2566 เวลา 08.00 น. เป็นต้นไป โดยขั้นตอนการลงทะเบียนผ่าน https://welfareregis.pea.co.th ดังนี้


6 ขั้นตอน ลงทะเบียนค่าไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 2566 


1. เลือกลงทะเบียนหรือตรวจสอบสถานะ

2. เลือกยืนยันหลักเกณฑ์ เงื่อนไขและความยินยอม

3. กรอกข้อมูลส่วนตัวส่วนที่ 1, 2, 3 เลือกถัดไป

4. ตรวจสอบข้อมูลให้ถูกต้องครบถ้วน เลือกยืนยันการลงทะเบียน

5. ป้อนรหัส OTP ยืนยันการลงทะเบียน

6. ยืนยันการลงทะเบียน สำเร็จ


ทั้งนี้ หากลงทะเบียนระหว่างวันที่ 15 มีนาคม - 8 เมษายน 2566 จะได้รับสิทธิ์ค่าไฟฟ้าเดือนเมษายน 2566 หากลงทะเบียนหลังวันที่ 9 เมษายน 2566 จะได้รับสิทธิ์ค่าไฟฟ้าเดือนถัดไป สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 1129 PEA Contact Center ตลอด 24 ชั่วโมง


หมายเหตุ: ผู้ใช้ไฟฟ้าที่สแกน qr code ให้สังเกตลิงก์ที่ลงท้ายด้วย pea.co.th เท่านั้น 


ลงทะเบียนค่าไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 2566 เปิด 6 ขั้นตอนรับสิทธิใช้ไฟฟรี  315 บาท


ข้อมูลจาก : การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (PEA)

ภาพจาก : การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (PEA) / PR การไฟฟ้า

ข่าวแนะนำ

ข่าวที่เกี่ยวข้อง