TNN online เงินรางวัล 1 แสน! ผู้ชี้เบาะแสนำกัมมันตรังสี"ซีเซียม-137"สูญหายกลับมาได้

TNN ONLINE

สังคม

เงินรางวัล 1 แสน! ผู้ชี้เบาะแสนำกัมมันตรังสี"ซีเซียม-137"สูญหายกลับมาได้

เงินรางวัล 1 แสน! ผู้ชี้เบาะแสนำกัมมันตรังสีซีเซียม-137สูญหายกลับมาได้

วัตถุกัมมันตรังสี "ซีเซียม-137" สูญหายที่จังหวัดปราจีนบุรียังหาไม่พบ ล่าสุดตั้งเงินรางวัล 1 แสนให้ผู้ชี้เบาะแส

วัตถุกัมมันตรังสี "ซีเซียม-137" สูญหายที่จังหวัดปราจีนบุรียังหาไม่พบ ล่าสุดตั้งเงินรางวัล 1 แสนให้ผู้ชี้เบาะแส


นายรณรงค์ นครจินดา ผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี และ นายเพิ่มสุข สัจจาภิวัฒน์ เลขาธิการสำนักงานปรมณูเพื่อสันติ ร่วมแถลงข่าวกรณีเครื่องมือวัดระดับทางอุตสาหกรรม (ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 5 นิ้ว ยาว 8 นิ้ว หนัก 25 กิโลกรัม) ซึ่งภายในบรรจุวัสดุ กัมมันตรังสี ซีเซียม-137 สูญหาย และตรวจสอบไม่พบวัสดุดังกล่าวภายในโรงงานและไม่มีผลกระทบต่อสุขภาพแรงงานในบริษัทฯ จึงแจ้งเตือนและประชาสัมพันธ์ขอความร่วมมือประชาชน ร้านค้าของเก่า ช่วยตรวจสอบหากพบเห็นหรือ เก็บได้ให้นำมาคืนมีรางวัลให้ 5 หมื่นบาท


ล่าสุด กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย DDPM ได้โพสต์ข้อความระบุว่า กรณีวัสดุกัมมันตรังสี ซีเซียม-137 สูญหายที่จังหวัดปราจีนบุรี หากประชาชนพบเห็นอุปกรณ์ลักษณะดังภาพ ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 5 นิ้ว ความยาว 8 นิ้ว น้ำหนัก 25 กิโลกรัม ขอให้โทรแจ้งเจ้าหน้าที่ทันที 

โดย ผู้ชี้เบาะแสนำวัตถุกัมมันตรังสีที่สูญหายกลับมาได้จะได้รับเงินรางวัล 100,000 บาท

เตือนประชาชนโปรดสังเกตและหลีกเลี่ยงวัสดุที่คล้ายคลึง รวมถึงงดสัมผัสหรือเปิดวัสดุกัมมันตรังสี ซีเซียม- 137 เพื่อลดเสี่ยงได้รับอันตราย


ภาพจาก drama addict / ปภ.

ข่าวแนะนำ

ข่าวที่เกี่ยวข้อง