TNN online เปิดจุดสังเกต ‘จดหมายเตือนเสียภาษี’แบบไหนของจริง-ของปลอม

TNN ONLINE

สังคม

เปิดจุดสังเกต ‘จดหมายเตือนเสียภาษี’แบบไหนของจริง-ของปลอม

เปิดจุดสังเกต ‘จดหมายเตือนเสียภาษี’แบบไหนของจริง-ของปลอม

เปิดจุดสังเกต ‘จดหมายเตือนเสียภาษี’ แบบไหนเป็นของจริงจากกรมสรรพากร - แบบไหนมิจฉาชีพ

วันนี้ ( 16 มี.ค. 66 )กรมสรรพากรส่งจดหมายเตือนให้เสียภาษี  พร้อมแนะจุดสังเกตจดหมายฉบับจริง ป้องกันมิจฉาชีพสวมรอย โดยกรมสรรพากร ประชาสัมพันธ์ให้ผู้มีเงินได้ทราบ ขณะนี้ ได้ดำเนินการส่งจดหมายแจ้งเตือนการยื่นแบบเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.90 ปีภาษี 2565 ภายในกำหนดเวลา โดยสามารถยื่นแบบเสียภาษี ได้ 2 ช่องทาง คือ ยื่นแบบกระดาษได้ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2566 หรือยื่นแบบออนไลน์ผ่านระบบ e-filing ได้ถึงวันที่ 10 เมษายน 2566


สำหรับจดหมายแจ้งเตือนของกรมสรรพากรที่ส่งไปให้ผู้มีเงินได้นั้น จะมีสัญลักษณ์ของกรมสรรพากร คือ พระอุเทนทราธิราชดีดพิณสีฟ้า อยู่ด้านบนกึ่งกลางของหน้ากระดาษ และมี QR Code สำหรับสแกนเพื่อยื่นแบบเสียภาษีออนไลน์ ผ่านระบบ e-filing อยู่ด้านขวาในกรอบสี่เหลี่ยม (ตามภาพ)


เปิดจุดสังเกต ‘จดหมายเตือนเสียภาษี’แบบไหนของจริง-ของปลอม


ทั้งนี้ เพื่อเป็นการป้องกันมิจฉาชีพสวมรอย หรือส่งจดหมายฉบับปลอมไปหลอกหลวงประชาชน กรมสรรพากรแนะนำให้ดำเนินการ ดังนี้ 


1.โทรหาเจ้าหน้าที่สรรพากรตามเบอร์โทรศัพท์บนจดหมาย หรือโทร.1161 

2.ติดต่อเจ้าหน้าที่สำนักงานกรมสรรพากรใกล้บ้าน

3.การแบบออนไลน์ ต้องยื่นผ่านเว็บไซต์ https://efiling.rd.go.th/ หรือสแกน QR Code


เปิดจุดสังเกต ‘จดหมายเตือนเสียภาษี’แบบไหนของจริง-ของปลอม


ข้อมูลจาก : กรรมสรรพากร

ภาพจาก :  AFP / กรรมสรรพากร

ข่าวแนะนำ