TNN online เปิดรายชื่อจังหวัดทั่วไทยค่าฝุ่น PM 2.5 เกินมาตรฐานกระทบต่อสุขภาพ

TNN ONLINE

สังคม

เปิดรายชื่อจังหวัดทั่วไทยค่าฝุ่น PM 2.5 เกินมาตรฐานกระทบต่อสุขภาพ

เปิดรายชื่อจังหวัดทั่วไทยค่าฝุ่น PM 2.5 เกินมาตรฐานกระทบต่อสุขภาพ

ศูนย์แก้ไขปัญหามลพิษทางอากาศ รายงานรายชื่อจังหวัดทั่วไทยค่าฝุ่น PM 2.5 เกินมาตรฐาน ส่งผลกระทบต่อสุขภาพ แนะลดเวลาทำกิจกรรมกลางแจ้ง

PM 2.5 ศูนย์แก้ไขปัญหามลพิษทางอากาศ รายงานรายชื่อจังหวัดทั่วไทยค่าฝุ่น PM 2.5 เกินมาตรฐาน ส่งผลกระทบต่อสุขภาพ แนะลดเวลาทำกิจกรรมกลางแจ้ง

ศูนย์แก้ไขปัญหามลพิษทางอากาศ รายงานการติดตามตรวจสอบคุณภาพอากาศ ประจำวันที่ 12 มีนาคม 2566 ณ 07:00 น สรุปดังนี้

ภาพรวมปริมาณฝุ่น PM 2.5 ในประเทศ

ภาพรวมปริมาณฝุ่น PM2.5 ในประเทศพบเกินค่ามาตรฐานในกรุงเทพมหานคร (กทม.)  จ.เชียงราย  จ.เชียงใหม่  จ.น่าน  จ.แม่ฮ่องสอน  จ.พะเยา  จ.ลำพูน  จ.ลำปาง  จ.แพร่  จ.อุตรดิตถ์  จ.สุโขทัย  จ.ตาก  จ.พิษณุโลก  จ.กำแพงเพชร  จ.พิจิตร จ.เพชรบูรณ์  จ.นครสวรรค์  จ.อุทัยธานี  จ.สิงห์บุรี  

จ.ลพบุรี  จ.สระบุรี  จ.อ่างทอง  จ.พระนครศรีอยุธยา  จ.ราชบุรี  จ.ปราจีนบุรี  จ.สระแก้ว  จ.บึงกาฬ  จ.หนองคาย  จ.เลย  จ.อุดรธานี  จ.นครพนม  จ.หนองบัวลำภู  จ.มุกดาหาร  จ.ขอนแก่น  จ.กาฬสินธุ์  จ.ร้อยเอ็ด  จ.ชัยภูมิ  จ.อุบลราชธานี  จ.ศรีสะเกษ  จ.นครราชสีมา และ จ. บุรีรัมย์ 

- ภาคเหนือ 

เกินค่ามาตรฐานเป็นส่วนใหญ่ ตรวจวัดได้ 70 - 182 มคก./ลบ.ม.

- ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

เกินค่ามาตรฐานเป็นส่วนใหญ่ ตรวจวัดได้ 41 - 125 มคก./ลบ.ม.

- ภาคกลางและตะวันตก 

เกินค่ามาตรฐานเป็นส่วนใหญ่ ตรวจวัดได้ 29 - 68 มคก./ลบ.ม.

- ภาคตะวันออก 

เกินค่ามาตรฐาน 2 พื้นที่ ตรวจวัดได้ 29 - 56 มคก./ลบ.ม.

- ภาคใต้ 

ภาพรวมอยู่ในเกณฑ์ดีมาก ตรวจวัดได้ 13 - 31 มคก./ลบ.ม.

- กรุงเทพมหานครและปริมณฑล 

โดยสถานีตรวจวัดของ คพ. ร่วมกับ กทม. เกินค่ามาตรฐาน 8 พื้นที่ ตรวจวัดได้ 30 - 66 มคก./ลบ.ม.

คำแนะนำทางสุขภาพจากฝุ่น PM 2.5

- ประชาชนทั่วไป

ควรเฝ้าระวังสุขภาพ ลดเวลาการทำกิจกรรมกลางแจ้ง หรือใช้อุปกรณ์ป้องกันตนเองหากมีความจำเป็น

- ผู้ที่ต้องดูแลสุขภาพเป็นพิเศษ

ควรลดระยะเวลาการทำกิจกรรมกลางแจ้ง หรือใช้อุปกรณ์ป้องกันตนเองหากมีความจำเป็น ถ้ามีอาการทางสุขภาพ ควรปรึกษาแพทย์

สำหรับประชาชนที่อยู่บริเวณพื้นที่มีผลกระทบต่อสุขภาพ (พื้นที่สีแดง) ควรหลีกเลี่ยงกิจกรรมกลางแจ้ง หรือใช้อุปกรณ์ป้องกันตนเองหากมีความจำเป็น หากมีอาการทางสุขภาพควรปรึกษาแพทย์

โดยท่านสามารถติดตามสถานการณ์ผ่านทางเว็บไซต์ Air4Thai.com และ airbkk.com แอปพลิเคชัน Air4Thai และ AirBKK

เปิดรายชื่อจังหวัดทั่วไทยค่าฝุ่น PM 2.5 เกินมาตรฐานกระทบต่อสุขภาพ

ภาพจาก ศูนย์แก้ไขปัญหามลพิษทางอากาศ


เปิดรายชื่อจังหวัดทั่วไทยค่าฝุ่น PM 2.5 เกินมาตรฐานกระทบต่อสุขภาพ


ภาพจาก ศูนย์แก้ไขปัญหามลพิษทางอากาศ

 
ข้อมูลจาก ศูนย์แก้ไขปัญหามลพิษทางอากาศ

ภาพจาก TNN ONLINE / ศูนย์แก้ไขปัญหามลพิษทางอากาศ

ข่าวแนะนำ

ข่าวที่เกี่ยวข้อง