TNN online "ตัดแต้มใบขับขี่" อยากได้คะแนนคืน ต้องอบรม เช็กรายละเอียดที่นี่!

TNN ONLINE

สังคม

"ตัดแต้มใบขับขี่" อยากได้คะแนนคืน ต้องอบรม เช็กรายละเอียดที่นี่!

ตัดแต้มใบขับขี่ อยากได้คะแนนคืน ต้องอบรม เช็กรายละเอียดที่นี่!

"ตัดแต้มใบขับขี่" เหลือน้อยกว่า 6 คะแนน ต้องเข้าอบรมขอคะแนนคืน เช็กรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่นี่!

ถูก "ตัดแต้มใบขับขี่" เหลือน้อยกว่า 6 คะแนน ต้องเข้าอบรมขอคะแนนคืน เช็กรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่นี่!


นางสาวรัชดา ธนาดิเรก รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า ตามนโยบายรัฐบาลที่มุ่งสร้างวินัยจราจร เพื่อลดปัญหาอุบัติเหตุบนท้องถนน โดยที่ผ่านมา กรมการขนส่งทางบกและสำนักงานตำรวจแห่งชาติได้บูรณาการข้อมูลการทำผิดกฎหมายจราจร 


ซึ่งหากทำผิดจะถูกตัดคะแนนขับขี่ตามที่กฎหมายกำหนด จากคะแนนที่แต่ละคนมี 12 คะแนน กรณีเมาแล้วขับหรือแข่งรถในทาง ถูกตัด 4 คะแนน  ขับรถย้อนศรหรือฝ่าไฟแดง ถูกตัด 2 คะแนน เมื่อถูกตัดคะแนนจนเหลือ 0 คะแนน จะถูกสั่งพักใช้ใบอนุญาตขับขี่ หรือห้ามขับรถทุกประเภทเป็นเวลา 90 วัน โดยมีหนังสือแจ้งคำสั่ง หากฝ่าฝืนขับรถในขณะถูกสั่งพักใช้ใบอนุญาตขับขี่จะมีโทษจำคุกไม่เกิน 3 เดือน ปรับไม่เกิน 10,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ


เว็บไซต์ตรวจสอบคะแนนใบขับขี่

ผู้ขับขี่สามารถตรวจสอบคะแนนใบขับขี่ได้ที่เว็บไซต์ e-Ticket PTM https://ptm.police.go.th/eTicket/ และแอปพลิเคชั่น “ขับดี” 


ส่วนคะแนนใบขับขี่ที่ถูกตัด หากเหลือน้อยกว่า 6 คะแนน ผู้ขับขี่สามารถขอคะแนนคืนได้ด้วยการอบรม ซึ่งเปิดให้อบรมปีละ 2 ครั้งเท่านั้น ที่สำนักงานขนส่งทั่วประเทศ โดยมีรายละเอียดดังนี้


1.จองคิว เลือกวัน เวลา สถานที่ผ่านออนไลน์ที่ เว็บไซต์ https://gecc.dlt.go.th/login หรือแอปพลิเคชั่น DLT Smart Queue 


2.เข้ารับการอบรม โดยมีหลักสูตรการอบรมและค่าใช้จ่าย ดังนี้  


อบรมครั้งที่ 1 มีหลักสูตร คือ 

1)คืนไม่เกิน 12 คะแนน อบรม 4 ชั่วโมง 300 บาท

2)คืนไม่เกิน 9 คะแนน อบรม 3 ชั่วโมง 250 บาท

3)คืนไม่เกิน 6 คะแนน อบรม 2 ชั่วโมง 200 บาท


อบรมครั้งที่ 2 มีหลักสูตร คือ 

1)คืนกลับมาเป็น 6 คะแนน อบรม 3 ชั่วโมง 250 บาท

2)คืนกลับมาเป็น 12 คะแนน อบรม 4 ชั่วโมง 300 บาท (กรณีถูกสั่งพักใช้ใบขับขี่ เหลือ 0 คะแนน )


3.เข้ารับการทดสอบ โดยต้องได้คะแนนไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 จึงจะถือว่าผ่านการอบรมและทดสอบ หากทดสอบไม่ผ่าน สามารถสอบเป็นครั้งที่ 2 ได้ ในวันเดียวกัน และหากยังสอบไม่ผ่านอีก เจ้าหน้าที่จะออกใบนัดให้มาทดสอบ ครั้งที่ 3 ภายใน 7 วัน นับจากวันที่สอบครั้งแรกไม่ผ่าน


เมื่อผ่านการทดสอบแล้วกรมการขนส่งทางบกจะแจ้งผลผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อให้สำนักงานตำรวจแห่งชาติคืนคะแนนให้ต่อไปสอบถามเพิ่มเติมที่ สายด่วนกรมการขนส่งทางบกโทร.1584
ภาพจาก TNN Online

ข่าวแนะนำ

ข่าวที่เกี่ยวข้อง