TNN online วันมาฆบูชา 2566 ชวน "เวียนเทียนออนไลน์" ขั้นตอนง่ายๆ เลือกสถานที่เวียนเทียนได้เอง

TNN ONLINE

สังคม

วันมาฆบูชา 2566 ชวน "เวียนเทียนออนไลน์" ขั้นตอนง่ายๆ เลือกสถานที่เวียนเทียนได้เอง

วันมาฆบูชา 2566 ชวน เวียนเทียนออนไลน์ ขั้นตอนง่ายๆ เลือกสถานที่เวียนเทียนได้เอง

วันมาฆบูชา 2566 ชวน "เวียนเทียนออนไลน์" ผ่าน www.เวียนเทียนออนไลน์.com ขั้นตอนง่ายๆ เลือกสถานที่เวียนเทียนได้เองทั้งวัดในไทย-ต่างประเทศ

วันมาฆบูชา 2566 ซึ่งตรงกับวันที่ 6 มีนาคม 2566 เนื่องในวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา  ขอเชิญชวนพุทธศาสนิกชนร่วม เวียนเทียนออนไลน์ ได้ที่ www.เวียนเทียนออนไลน์.com ตั้งแต่วันนี้ - วันที่ 6 มีนาคม 2566

วันมาฆบูชา 2566

เดือนมีนาคมที่จะถึงนี้ มีวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา คือ วันมาฆบูชา 

เป็นวันที่พระพุทธองค์ได้ทรงแสดงพระธรรมโอวาทปาติโมกข์ อันเป็นหลักการที่สำคัญยิ่ง เรียกว่าเป็นหัวใจของพุทธศาสนาที่สอนให้ละเว้นความชั่ว หมั่นทำความดี และทำใจให้บริสุทธิ์

ในวันมาฆบูชา พระสงฆ์จะเป็นผู้นำในการประกอบพิธี มีการให้โอวาท สวดมนต์ และนำในการเวียนเทียน มีการแสดงพระธรรมเทศนาเกี่ยวกับประวัติความเป็นมาของวันมาฆบูชา มีการนั่งสมาธิเจริญภาวนา ซึ่งการปฏิบัติดังกล่าวสุดแต่เห็นสมควร

การเวียนเทียน 

การเวียนเทียน คือ การเดินเวียนรอบปูชนียวัตถุสำคัญ หรือ ปูชนียสถานทางศาสนา 

เช่น พระอุโบสถ วิหาร หรือพระพุทธรูป เพื่อเป็นการแสดงความเคารพ และเพื่อระลึกถึงคุณของพระรัตนตรัยในวันสำคัญทางพุทธศาสนา

ขั้นตอนการเข้าร่วม เวียนเทียนออนไลน์

- Login เข้าสู่ระบบ คลิกที่นี่ เวียนเทียนออนไลน์

- กด เริ่ม/Start

- เลือกเวียนเทียน

- เลือกคาแรกเตอร์

- อัปโหลดใบหน้า

- เลือกสถานที่เวียนเทียน

- เลือกวัด

- เลือกคำอธิษฐาน

- ฟังเทศน์

วันมาฆบูชา 2566 ชวน เวียนเทียนออนไลน์ ขั้นตอนง่ายๆ เลือกสถานที่เวียนเทียนได้เอง


ภาพจาก เวียนเทียนออนไลน์ - Wiantianonline / TNN ONLINE

 


ข่าวแนะนำ

ข่าวที่เกี่ยวข้อง