TNN online ดีอีเอส ย้ำความสำคัญการป้องกันการละเมิดลิขสิทธิ์ยุคดิจิทัลในงานพรีเมียร์ลีก

TNN ONLINE

สังคม

ดีอีเอส ย้ำความสำคัญการป้องกันการละเมิดลิขสิทธิ์ยุคดิจิทัลในงานพรีเมียร์ลีก

ดีอีเอส ย้ำความสำคัญการป้องกันการละเมิดลิขสิทธิ์ยุคดิจิทัลในงานพรีเมียร์ลีก

รมว.ดีอีเอส ย้ำความสำคัญการป้องกันการละเมิดลิขสิทธิ์ยุคดิจิทัลในงานพรีเมียร์ลีก

วันนี้ (3 มี.ค. 66) - นายชัยวุฒิ ธนาคมานุสรณ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ดีอีเอส) ร่วมกล่าวเปิดงานเลี้ยงฉลองครบรอบฤดูกาลที่ 30 ของพรีเมียร์ลีก ซึ่งจัดโดยพรีเมียร์ลีก ทรู คอร์ปอเรชั่น และสถานเอกอัครราชทูตสหราชอาณาจักรประจำประเทศไทย ระหว่างการเดินทางเยือนไทยของคณะผู้แทนพรีเมียร์ลีก เพื่อนำถ้วยรางวัลเยือนภูมิภาคต่างๆ (Trophy Tour) ในโอกาสเฉลิมฉลอง 30 ปี 


และในโอกาสนี้ นายชัยวุฒิ ได้เน้นย้ำความสำคัญของการป้องกันการละเมิดลิขสิทธิ์ในยุคดิจิทัล และการกระตุ้นให้ประชาชนรับชมดิจิทัลคอนเทนต์ผ่านช่องทางที่ถูกกฎหมาย รวมถึงการสร้างความตระหนักรู้ถึงผลกระทบด้านความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์ ที่อาจจะเกิดขึ้นจากการรับชมคอนเทนต์ หรือการถ่ายทอดสดการแข่งขันฟุตบอลผ่านเว็บไซต์ที่ละเมิดลิขสิทธิ์ต่างๆ ด้วย ณ เกษรเออร์เบิน รีสอร์ท กรุงเทพฯ

ข่าวแนะนำ

ข่าวที่เกี่ยวข้อง