TNN online ไทม์ไลน์ใหม่ บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ บัตรคนจน คนยื่นอุทธรณ์ เริ่มใช้ได้เมื่อไหร่

TNN ONLINE

สังคม

ไทม์ไลน์ใหม่ บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ บัตรคนจน คนยื่นอุทธรณ์ เริ่มใช้ได้เมื่อไหร่

ไทม์ไลน์ใหม่ บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ บัตรคนจน คนยื่นอุทธรณ์ เริ่มใช้ได้เมื่อไหร่

ไทม์ไลน์ใหม่ บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ บัตรคนจน คนยื่นอุทธรณ์ เริ่มใช้ได้เมื่อไหร่

ไทม์ไลน์ใหม่ บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ บัตรคนจน คนยื่นอุทธรณ์ เริ่มใช้ได้เมื่อไหร่

ความคืบหน้าลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ หลังจากกระทรวงการคลังเปิดให้ตรวจสอบสถานะผ่านเว็บไซต์ https://บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ.mof.go.th หรือ https://welfare.mof.go.th ได้ตั้งแต่เวลา 6.00 น. ถึง 23.00 น. ของทุกวันไทม์ไลน์ใหม่ บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ บัตรคนจน คนยื่นอุทธรณ์ เริ่มใช้ได้เมื่อไหร่ ไทม์ไลน์ใหม่ บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ บัตรคนจน คนยื่นอุทธรณ์ เริ่มใช้ได้เมื่อไหร่

 


ไทม์ไลน์ใหม่ บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ บัตรคนจน คนยื่นอุทธรณ์ เริ่มใช้ได้เมื่อไหร่


ไทม์ไลน์ใหม่ บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ บัตรคนจน คนยื่นอุทธรณ์ เริ่มใช้ได้เมื่อไหร่วันที่ 1 มี.ค. 66

ประกาศผลการพิจารณาคุณสมบัติ

ผู้ผ่านการพิจารณาคุณสมบัติ

เริ่มกระบวนการยืนยันตัวตน (e-KYC) วันที่ 1 มี.ค. นี้ เป็นต้นไป ต้องผูกบัญชีพร้อมเพย์กับหมายเลขประจำตัวประชาชน เพื่อรับสิทธิสวัสดิการ โดยสามารถผูกบัญชีพร้อมเพยกับธนาคารใดก็ได้

ผู้ที่ไม่ผ่านคุณสมบัติ


เริ่มกระบวนการอุทธรณ์ ตั้งแต่วันที่ 1 มี.ค.-1 พ.ค. 66

วันที่ 1 เม.ย. 66

เริ่มใช้สิทธิสวัสดิการแห่งรัฐ สำหรับผู้ที่ผ่านการพิจารณาคุณสมบัติที่ยืนยันตัวตนสำเร็จภายในวันที่ 26 มี.ค. 66 ในกรณีผู้ที่ผ่านการพิจารณาคุณสมบัติที่ยืนยันตัวตนหลังวันดังกล่าวจะได้ใช้สิทธิตามที่กระทรวงการคลังกำหด


การยืนยันตัวตนของผู้ได้รับสิทธิมี 5 รอบมีดังนี้

รอบที่ 1 ระหว่างวันที่ 1 มี.ค.-26 มี.ค. 66 เริ่มใช้สิทธิ วันที่ 1 เม.ย. 66

รอบที่ 2 ระหว่างวันที่ 27 มี.ค.-26 เม.ย. 66 เริ่มใช้สิทธิ วันที่ 1 พ.ค. 66

รอบที่ 3 ระหว่าง วันที่ 27 เม.ย.-26 พ.ค. 66 เริ่มใช้สิทธิ 1 มิ.ย. 66

รอบที่ 4 ระหว่าง วันที่ 27 พ.ค.-26 มิ.ย. 66 เริ่มใช้สิทธิ 1 ก.ค. 66

รอบที่ 5 ระหว่าง วันที่ 27 มิ.ย. 66 เป็นต้นไป เริ่มใช้สิทธิวันที่ 1 ส.ค. 66


ผู้ที่ยืนยันตัวตนรอบที่ 2-4 จะได้รับสิทธิย้อนหลังไม่เกิน 3 เดือน นับจากเดือนแรกที่เริ่มใช้สิทธิได้ โดยสิทธิย้อนหลังจะให้เฉพาะวงเงินการซื้อสินค้าอุปโภคบริโภคจากร้านธงฟ้าฯ เท่านั้น


ส่วนผู้ที่ยืนยันตัวตนรอบที่ 5 จะไม่ได้รับสิทธิย้อนหลัง จะได้รับสิทธิเฉพาะเดือนที่กระทรวงการคลังดำเนินการตั้งวงเงินให้


วันที่ 20 มิ.ย. 66

ประกาศผลอุทธรณ์

วันที่ 1 ก.ค. 66

เริ่มใช้สิทธิสวัสดิการห่งรัฐ รอบอุทธรณ์
ภาพ  TNNOnline 

ข่าวแนะนำ

ข่าวที่เกี่ยวข้อง