TNN online มาฆบูชา 2566 สคบ.ตรวจชุดสังฆทาน ป้องกันขายสินค้าด้อยคุณภาพ

TNN ONLINE

สังคม

มาฆบูชา 2566 สคบ.ตรวจชุดสังฆทาน ป้องกันขายสินค้าด้อยคุณภาพ

มาฆบูชา 2566 สคบ.ตรวจชุดสังฆทาน ป้องกันขายสินค้าด้อยคุณภาพ

สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค ลงพื้นที่ตรวจสอบการบรรจุชุดสังฆทาน ช่วงก่อนวันมาฆบูชา เพื่อสร้างความมั่นใจให้ผู้บริโภค ป้องปรามไม่ให้ผู้ประกอบการ นำสินค้าไม่ได้คุณภาพมาจากจำหน่าย


มาฆบูชา 2566 สคบ.ตรวจชุดสังฆทาน ป้องกันขายสินค้าด้อยคุณภาพ


นายธสรณ์อัทฒ์ ธนิทธิพันธ์ เลขาธิการคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่ตรวจสอบผู้ผลิตและจำหน่ายสังฆทานและชุดไทยธรรม ในพื้นที่เขตบางบอน กรุงเทพมหานคร เพื่อป้องปราม ไม่ให้ผู้ประกอบการฉวยโอกาสปรับขึ้นราคาจำหน่ายและนำสินค้าไม่ได้คุณภาพมาจำหน่าย  ในช่วงใกล้วันสำคัญทางพระพุทธศาสนาวันมาฆบูชามาฆบูชา 2566 สคบ.ตรวจชุดสังฆทาน ป้องกันขายสินค้าด้อยคุณภาพ


มาฆบูชา 2566 สคบ.ตรวจชุดสังฆทาน ป้องกันขายสินค้าด้อยคุณภาพ

เลขาธิการคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค เปิดเผยว่า ชุดสังฆทานหรือชุดไทยธรรม เป็นสินค้าที่ควบคุมฉลาก เพื่อให้ผู้บริโภคได้มีข้อมูลในการตัดสินใจเลือกซื้อสังฆทานที่มีมาตรฐาน ได้คุณภาพ ซึ่งหากพบผู้ประกอบการที่ผลิตสินค้าไม่มีคุณภาพถือว่ามีโทษโดยผู้ขายมีโทษจำคุก 6 เดือน ขณะที่ผู้ผลิตและผู้นำเข้ามีโทษสูงถึง 1 ปี  ภาพ สคบ. 

ข่าวแนะนำ

ข่าวที่เกี่ยวข้อง