TNN online กระทรวงการคลัง จ่อเปิดให้ตรวจสอบสิทธิ "บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ" ลุ้นครม.เคาะวันนี้!

TNN ONLINE

สังคม

กระทรวงการคลัง จ่อเปิดให้ตรวจสอบสิทธิ "บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ" ลุ้นครม.เคาะวันนี้!

กระทรวงการคลัง จ่อเปิดให้ตรวจสอบสิทธิ บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ลุ้นครม.เคาะวันนี้!

จับตา กระทรวงการคลังแจ้งความคืบหน้า "บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ รอบใหม่" ต่อครม. ลุ้นประกาศเช็กสิทธิได้ 3 ช่องทาง

จับตา กระทรวงการคลังแจ้งความคืบหน้า "บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ รอบใหม่" ต่อครม. ลุ้นประกาศเช็กสิทธิได้ 3 ช่องทาง


วันนี้ (28 ก.พ.66) พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม เป็นประธานการประชุม โดยในวันนี้ ถือเป็นการประชุมคณะรัฐมนตรี ในระยะเวลาที่นับถอยหลังสู่การยุบสภาฯของรัฐบาลเพื่อเตรียมที่จะมีการเลือกตั้ง ซึ่งเป็นช่วงเวลาที่ต้องจับตาว่าจะมีวาระการพิจารณางบประมาณและการอนุมัติโครงการสำคัญใด้สู่การการพิจารณา


สำหรับการประชุม ครม.ในวันนี้กระทรวงการคลัง จะนำเสนอความคืบหน้าของการลงทะเบียนโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่ จากนั้นกระทรวงการคลัง จะเปิดให้ผู้มีรายชื่อตรวจสอบสิทธิ และ ยืนยันตนตัวเพื่อรับสิทธิ คาดว่าโครงการจะเริ่มจ่ายเงินตามสิทธิได้ ประมาณวันที่ 1 เมษายน 2566 คาดว่ามีผู้ได้รับสิทธิ์ประมาณ 14 ล้านราย 


โดยช่องทางที่จะตรวจสอบผลการพิจารณาคุณสมบัติได้ 3 ช่องทาง ดังนี้


1. ผู้ลงทะเบียนสามารถตรวจสอบผลการพิจารณาคุณสมบัติด้วยตนเอง ผ่านทางเว็บไซต์ https://บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ.mof.go.th หรือ https://welfare.mof.go.th 

 -คลิกเมนู “ตรวจสอบสถานการณ์ลงทะเบียน”

 -กรอก “เลขที่บัตรประชาชนจำนวน 13 หลัก” และระบุ วัน เดือน และ พ.ศ.เกิด

 -คลิก ตรวจสอบข้อมูล ระบบแสดงสถานะการลงทะเบียน


กระทรวงการคลัง จ่อเปิดให้ตรวจสอบสิทธิ บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ลุ้นครม.เคาะวันนี้! ภาพจาก บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ

 2. ผู้ลงทะเบียนสามารถตรวจสอบผลการพิจารณาคุณสมบัติผ่านหน่วยงานรับลงทะเบียน ทั้ง 7 หน่วยงาน ได้แก่ 

ธนาคารออมสิน ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) (ธนาคารกรุงไทยฯ) สำนักงานคลังจังหวัด ที่ว่าการอำเภอทุกอำเภอ สำนักงานเขตกรุงเทพมหานคร และศาลาว่าการเมืองพัทยา 


3. โทรศัพท์สอบถามได้ที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ 

สำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง สำนักงาน เศรษฐกิจการคลัง และ Call Center โครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 


หลังจากการวันประกาศผลการตรวจสอบคุณสมบัติ ผู้ลงทะเบียนที่ผ่านจะต้องดำเนินการยืนยันตัวตน ณ ธนาคารตามที่กระทรวงการคลังกำหนด ได้แก่ ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ธ.ก.ส. หรือธนาคารออมสิน ตั้งแต่วันที่ประกาศผลการตรวจสอบคุณสมบัติ เป็นต้นไป จึงจะสามารถใช้สิทธิสวัสดิการผ่านบัตรประจำตัวประชาชนอเนกประสงค์ (Smart Card) รวมทั้ง ผู้ได้รับสิทธิจะต้องผูกบัญชีพร้อมเพย์กับหมายเลขประจำตัวประชาชนกับธนาคารใดก็ได้เพื่อรับสิทธิสวัสดิการ อื่น ๆ ในอนาคตภาพจาก AFP

ข่าวแนะนำ

ข่าวที่เกี่ยวข้อง