TNN online "วันธงชัย" มีความหมายอย่างไร ปี 2566 ตรงกับวันไหนบ้าง เช็กได้ที่นี่

TNN ONLINE

สังคม

"วันธงชัย" มีความหมายอย่างไร ปี 2566 ตรงกับวันไหนบ้าง เช็กได้ที่นี่

วันธงชัย มีความหมายอย่างไร ปี 2566 ตรงกับวันไหนบ้าง เช็กได้ที่นี่

"วันธงชัย" มีความหมายอย่างไร ปี 2566 ตรงกับวันไหนบ้าง รวมวันดี ฤกษ์ดี จัดงานมงคล เช็กได้ที่นี่

"วันธงชัย" มีความหมายอย่างไร ปี 2566 ตรงกับวันไหนบ้าง รวมวันดี ฤกษ์ดี จัดงานมงคล

วันธงชัย ความหมายคือ เป็นวันดี ทำการใดสำเร็จได้ผลดี มีชัยชนะ ประสบความสำเร็จ เหมาะสำหรับงานบุญ การทำบุญขึ้นบ้านใหม่ การย้ายที่ทำงาน การเริ่มประกอบกิจการ การสอบแข่งขัน การออกรถ การเดินทาง เป็นต้น

สำหรับปฏิทิน วันธงชัย 2566 ในแต่ละเดือน มีรายละเอียด ดังนี้

เดือนมกราคม 2566

วันพุธที่ 4 มกราคม 2566

วันพุธที่ 11 มกราคม 2566

วันพุธที่ 18 มกราคม 2566

วันพุธที่ 25 มกราคม 2566

เดือนกุมภาพันธ์ 2566

วันพุธที่ 1 กุมภาพันธ์ 2566

วันพุธที่ 8 กุมภาพันธ์ 2566

วันพุธที่ 15 กุมภาพันธ์ 2566

วันพุธที่ 22 กุมภาพันธ์ 2566

เดือนมีนาคม 2566

วันพุธที่ 1 มีนาคม 2566

วันพุธที่ 8 มีนาคม 2566

วันพุธที่ 15 มีนาคม 2566

วันพุธที่ 22 มีนาคม 2566

วันพุธที่ 29 มีนาคม 2566

เดือนเมษายน 2566

วันพุธที่ 5 เมษายน 2566

วันพุธที่ 12 เมษายน 2566

วันพุธที่ 22 เมษายน 2566

วันพุธที่ 29 เมษายน 2566

เดือนพฤษภาคม 2566

วันเสาร์ที่ 6 พฤษภาคม 2566

วันเสาร์ที่ 13 พฤษภาคม 2566

วันเสาร์ที่ 20 พฤษภาคม 2566

วันเสาร์ที่ 27 พฤษภาคม 2566

เดือนมิถุนายน 2566 

วันเสาร์ที่ 3 มิถุนายน 2566

วันเสาร์ที่ 10 มิถุนายน 2566

วันเสาร์ที่ 17 มิถุนายน 2566

วันเสาร์ที่ 24 มิถุนายน 2566

เดือนกรกฎาคม 2566

วันเสาร์ที่ 1 กรกฎาคม 2566

วันเสาร์ที่ 8 กรกฎาคม 2566

วันเสาร์ที่ 15 กรกฎาคม 2566

วันเสาร์ที่ 22 กรกฎาคม 2566

วันเสาร์ที่ 29 กรกฎาคม 2566

เดือนสิงหาคม 2566

วันเสาร์ที่ 5 สิงหาคม 2566

วันเสาร์ที่ 12 สิงหาคม 2566

วันเสาร์ที่ 19 สิงหาคม 2566

วันเสาร์ที่ 26 สิงหาคม 2566

เดือนกันยายน 2566

วันเสาร์ที่ 2 กันยายน 2566

วันเสาร์ที่ 9 กันยายน 2566

วันเสาร์ที่ 16 กันยายน 2566

วันเสาร์ที่ 23 กันยายน 2566

วันเสาร์ที่ 30 กันยายน 2566

เดือนตุลาคม 2566

วันเสาร์ที่ 7 ตุลาคม 2566

วันเสาร์ที่ 14 ตุลาคม 2566

วันเสาร์ที่ 21 ตุลาคม 2566

วันเสาร์ที่ 28 ตุลาคม 2566

เดือนพฤศจิกายน 2566

วันเสาร์ที่ 4 พฤศจิกายน 2566

วันเสาร์ที่ 11 พฤศจิกายน 2566

วันเสาร์ที่ 18 พฤศจิกายน 2566

วันเสาร์ที่ 25 พฤศจิกายน 2566

เดือนธันวาคม 2566

วันเสาร์ที่ 2 ธันวาคม 2566

วันเสาร์ที่ 9 ธันวาคม 2566

วันเสาร์ที่ 16 ธันวาคม 2566

วันเสาร์ที่ 23 ธันวาคม 2566

วันเสาร์ที่ 30 ธันวาคม 2566
ภาพจาก TNN ONLINE (แฟ้มภาพ)

ข่าวแนะนำ