TNN online พบ "ยาบ้า" สูตรอันตรายผสมยาฆ่าแมลง ผู้เสพอาจเสียชีวิตได้

TNN ONLINE

สังคม

พบ "ยาบ้า" สูตรอันตรายผสมยาฆ่าแมลง ผู้เสพอาจเสียชีวิตได้

พบ ยาบ้า สูตรอันตรายผสมยาฆ่าแมลง ผู้เสพอาจเสียชีวิตได้

สำนักงานตำรวจแห่งชาติทำลายอาวุธปืนของกลางที่คดีสิ้นสุด ด้วยการบดทำลายและนำเข้าเตาหลอม ป้องกันการนำกลับมาใช้ใหม่และเวียนขายในตลาดมืด ส่วนจังหวัดนครพนมจับยาบ้าสูตรอันตราย พบใช้สารตั้งต้นผสมยาฆ่าแมลงลดต้นทุน ผู้เสพอาจถึงเสียชีวิตได้

พลตำรวจเอกดำรงศักดิ์ กิตติประภัสร์ ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ เป็นประธานในพิธีทำลายอาวุธปืนของกลาง ตามมาตรการปราบปรามอาวุธปืนผิดกฎหมายทุกมิติ เพื่อสร้างความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน ภายหลังสั่งการหน่วยระดมกวาดล้างจับกุม ขยายผล ทลายเครือข่ายอาวุธปืนผิดกฎหมาย รวมทั้งการลักลอบค้าปืนออนไลน์ ป้องกันมิให้มีการนำเอาอาวุธปืนดังกล่าวกลับมาใช้ก่อเหตุในคดีอาญา โดยพิธีทำลายอาวุธปืนได้นำเอาอาวุธปืนของกลางซึ่งศาลได้มีคำพิพากษาให้ริบเป็นของกลางและคดีถึงที่สุดแล้ว และจะใช้วิธีการทำลายผ่านเครื่องจักรบดอัดให้เสียสภาพ แล้วนำไปหลอมในเตาหลอมอุณหภูมิสูง เพื่อให้อาวุธปืนของกลางทั้งหมดไม่สามารถนำมาใช้งานได้

ทั้งนี้ มีอาวุธปืนของกลางที่จะเข้าสู่กระบวนการหลอมทำลายจำนวน 13,559 กระบอก 


นอกจากนี้ ยังมีอาวุธปืนอีกส่วนหนึ่งที่เข้าระเบียบที่หน่วยงานระดับสถานีสามารถทำลายได้เอง และดำเนินการทำลายไปแล้วในช่วงระหว่างวันที่    1 ต.ค.65 ถึง 31 ม.ค.66 อีกจำนวน 7,176 กระบอก รวมจำนวนอาวุธปืนที่ทำลายทั้งสิ้น 20,735 กระบอก

ข่าวแนะนำ

ข่าวที่เกี่ยวข้อง