TNN online แจ้งเบาะแสจับ "เด็กแว้น" แข่งรถรับเงิน 3,000 บาทเข้าบัญชี!

TNN ONLINE

สังคม

แจ้งเบาะแสจับ "เด็กแว้น" แข่งรถรับเงิน 3,000 บาทเข้าบัญชี!

แจ้งเบาะแสจับ เด็กแว้น แข่งรถรับเงิน 3,000 บาทเข้าบัญชี!

รับ 3,000 บาท! เมื่อแจ้งเบาะแส "เด็กแว้น" แข่งรถจนจับกุมได้ ถ่ายภาพ-คลิปเป็นหลักฐาน แจ้ง 191, 1599, หรือเฟสบุ๊คศูนย์โซเชียลมีเดีย ศปก.ตร.

รับ 3,000 บาท! เมื่อแจ้งเบาะแส "เด็กแว้น" แข่งรถจนจับกุมได้ ถ่ายภาพ-คลิปเป็นหลักฐาน แจ้ง 191, 1599, หรือเฟสบุ๊คศูนย์โซเชียลมีเดีย ศปก.ตร.


นางสาวรัชดา ธนาดิเรก รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า รัฐบาลตระหนักและให้ความสำคัญในการแก้ไขปัญหาการแข่งรถในทางโดยไม่ได้รับอนุญาตของเด็กและเยาวชน อันเป็นปัญหาที่สร้างอุบัติเหตุบนท้องถนน เกิดความไม่ปลอดภัยต่อผู้ใช้รถใช้ถนน และสร้างความเดือดร้อนรำคาญให้แก่ประชาชนในชุมชนและสังคม มุ่งหวังให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมแก้ไขปัญหาดังกล่าว


สำนักงานตำรวจแห่งชาติ เปิดให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการแจ้งข้อมูลหรือเบาะแสการแข่งรถในทาง เมื่อพบเห็นเหตุการณ์ เช่น การแข่งรถในทางโดยไม่ได้รับอนุญาต ขับรถโดยไม่คำนึงถึงความปลอดภัยหรือความเดือดร้อนของผู้อื่น หรือรู้ตัวผู้จัด ผู้สนับสนุนหรือส่งเสริมให้มีการแข่งรถ ให้ประชาชนบันทึกภาพและคลิปด้วยตนเองพร้อมข้อมูลรายละเอียดแล้วแจ้งผ่าน 3 ช่องทาง คือ ศูนย์ 191 สายด่วน 1599 หรือเพจเฟซบุ๊คศูนย์โซเชียลมีเดีย ศปก.ตร. (ส่งข้อมูล inbox ) 


สำหรับข้อมูลที่ได้รับแจ้งจากประชาชนสามารถนำไปสู่การจับกุมผู้กระทำความผิดการแข่งรถในทางได้ ผู้แจ้งจะได้รับค่าตอบแทน รายละ 3,000 บาท โดยโอนเงินเข้าบัญชีผู้แจ้ง ทั้งนี้ ปัจจุบันมีประชาชนที่ให้ข้อมูลหรือเบาะแสได้รับค่าตอบแทนแล้ว จำนวน 23 ราย เป็นเงิน 69,000 บาท
ที่มา รัฐบาล

แฟ้มภาพ TNN ช่อง 16


ข่าวแนะนำ

ข่าวที่เกี่ยวข้อง