TNN online คาร์ซีท เลือกใช้อย่างไรให้ปลอดภัย? ช่วยลดการบาดเจ็บ-เสียชีวิต

TNN ONLINE

สังคม

คาร์ซีท เลือกใช้อย่างไรให้ปลอดภัย? ช่วยลดการบาดเจ็บ-เสียชีวิต

คาร์ซีท เลือกใช้อย่างไรให้ปลอดภัย? ช่วยลดการบาดเจ็บ-เสียชีวิต

กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข แนะวิธีเลือก "คาร์ซีต" เพื่อความปลอดภัยสำหรับเด็ก ลดการบาดเจ็บ-เสียชีวิตจากอุบัติเหตุ

กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข แนะวิธีเลือก "คาร์ซีต" เพื่อความปลอดภัยสำหรับเด็ก ลดการบาดเจ็บ-เสียชีวิตจากอุบัติเหตุ


นายแพทย์ธเรศ กรัษนัยรวิวงค์ กล่าวว่า ประเทศไทยได้ประกาศ พ.ร.บ.จราจรทางบก (ฉบับที่13) พ.ศ.2565 มาตราที่ 123 ระบุไว้ว่าคนโดยสารที่เป็นเด็กอายุไม่เกิน 6 ปี ต้องจัดให้นั่งที่นั่งนิรภัยสำหรับเด็กหรือนั่งในที่พิเศษสำหรับเด็กเพื่อป้องกันอันตราย หรือมีวิธีป้องกันอันตรายในกรณีที่เกิดอุบัติเหตุ และ “องค์การอนามัยโลก(WHO) ได้จัดทำข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย เรื่อง “ที่นั่งนิรภัยสำหรับเด็ก” และ สนับสนุนการใช้ที่นั่งนิรภัยในรถยนต์สำหรับเด็ก ซึ่งสามารถลดอัตราการเสียชีวิตได้ถึงร้อยละ 70 


โดยในการประชุมสมัชชาใหญ่แห่งสหประชาชาติในปี 2560 มีมติเห็นชอบ 12 เป้าหมายโลก สำหรับการดำเนินงานด้านความปลอดภัยทางถนน โดยในเป้าหมายที่ 8 กำหนดให้มีการเพิ่มสัดส่วนการใช้เข็มขัดนิรภัยของผู้ขับขี่และผู้โดยสารยานยนต์หรือใช้อุปกรณ์รัดตึงนิรภัยสำหรับเด็กที่ได้มาตรฐานให้ใกล้เคียงร้อยละ 100


การเลือกที่นั่งนิรภัยที่ปลอดภัยสำหรับเด็ก ได้แก่ 

1) ควรจัดให้มี ที่นั่งนิรภัยสำหรับเด็ก และใช้งานอย่างถูกวิธีตลอดเวลาที่โดยสารรถยนต์  

2) เลือกรูปแบบคาร์ซีทและติดตั้งให้เหมาะสมตามช่วงอายุ สรีระ น้ำหนัก ส่วนสูงของเด็ก โดยที่นั่งนิรภัยสำหรับเด็กแรกเกิด-3 ปี ควรใช้คาร์ซีทเป็นที่นั่งแบบปรับให้หันหน้าไปด้านหลังรถ ซึ่งจะปลอดภัยมากที่สุด 

หรือเด็กที่มีอายุ 2-6 ปี สามารถใช้คาร์ซีทเป็นที่นั่งแบบหันมาด้านหน้าได้ ส่วนเด็กที่เริ่มโต ควรใช้บูสเตอร์ซีท เป็นที่นั่งแบบหันมาด้านหน้าใช้ร่วมกับเข็มขัดนิรภัยปกติ  

3) มีมาตรฐานความปลอดภัย จากผู้ผลิตที่น่าเชื่อถือ กรณีเลือกใช้ที่นั่งนิรภัยมือสอง ควรสำรวจสภาพไม่มีรอยบุบหรือแตก สายรัดหรือเข็มขัดมีสภาพดี และอายุการใช้งานไม่ควรเกิน 6 ปี  

4) อ่านคำแนะนำการใช้การติดตั้งอย่างละเอียด และปฏิบัติตามคำแนะนำอย่างเคร่งครัด 

5) สำหรับรถเก๋ง ควรติดตั้งที่นั่งนิรภัยสำหรับเด็กที่เบาะหลัง ไม่ควรติดตั้งที่นั่งนิรภัยสำหรับเด็กที่เบาะด้านหน้าข้างคนขับ เนื่องจากเมื่อเกิดอุบัติเหตุเด็กอาจโดนกระแทกจากถุงลมนิรภัยได้ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนกรมควบคุมโรค โทร. 1422


คาร์ซีท เลือกใช้อย่างไรให้ปลอดภัย? ช่วยลดการบาดเจ็บ-เสียชีวิต ภาพจาก กระทรวงสาธารณสุข

 

คาร์ซีท เลือกใช้อย่างไรให้ปลอดภัย? ช่วยลดการบาดเจ็บ-เสียชีวิต ภาพจาก กรมควบคุมโรค

 


ที่มา กระทรวงสาธารณสุข

ภาพจาก TNN Online

ข่าวแนะนำ

ข่าวที่เกี่ยวข้อง