TNN online “สิทธิบัตรทอง” ตรวจสุขภาพฟรี! ปีละ 1 ครั้ง เช็กเลยมีอะไรบ้าง?

TNN ONLINE

สังคม

“สิทธิบัตรทอง” ตรวจสุขภาพฟรี! ปีละ 1 ครั้ง เช็กเลยมีอะไรบ้าง?

“สิทธิบัตรทอง” ตรวจสุขภาพฟรี! ปีละ 1 ครั้ง เช็กเลยมีอะไรบ้าง?

สปสช. ชวน “ผู้มีสิทธิบัตรทอง” ตรวจสุขภาพฟรี 6 รายการปีละ 1 ครั้ง ณ ร้านยาที่ร่วมโครงการกว่า 600 แห่งทั่วประเทศ

วันนี้ ( 20 ก.พ. 66 )สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) ร่วมมือกับ สภาเภสัชกรรมจัดโครงการดี ๆ เพื่อสุขภาพคนไทย ณ ร้านยาที่มีสติ๊กเกอร์ “ร้านยาของฉัน ให้บริการสร้างเสริมสุขภาพ” 

โดยผู้มีสิทธิบัตรทองสามารถตรวจคัดกรองสุขภาพฟรี 6 รายการ อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง เพื่อให้ทราบภาวะร่างกายว่าอยู่ในภาวะแบบไหน มีความเสี่ยงอะไร และต้องปรับพฤติกรรมลดความเสี่ยงอย่างไร แบ่งตามช่วงอายุ ดังนี้ 

- อายุ 15-34 ปี คัดกรองดัชนีมวลกาย ความดันโลหิต คัดกรองความเสี่ยงจากการสูบบุหรี่ การดื่มแอลกอฮอล์ รวมทั้งสารเสพติด หากต้องการเลิกบุหรี่จะมีโปรแกรมการลดบุหรี่ให้   

-  อายุ 35-59 ปี คัดกรองแบบเดียวกัน แต่เพิ่มการคัดกรอง “ความเสี่ยงเกิดโรคเบาหวาน” หากระดับน้ำตาลสูงจะออกรายงานใบส่งต่อ เพื่อส่งต่อให้พบแพทย์ต่อไป รวมทั้งการประเมินความเสี่ยงการเกิดโรคหัวใจและหลอดเลือด   

ประโยชน์ที่ประชาชนจะได้รับคือ “ลดโอกาสป่วย” ด้วยโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง (NCDs) จนเสียชีวิต หรือต้องทานยาไปเรื่อย ๆ 

นอกจากการตรวจคัดกรองโรคแล้ว ยังมีบริการสร้างเสริมสุขภาพป้องกันโรคอื่น ๆ เช่น บริการยาคุมกำเนิด/ฉุกเฉิน ถุงยางอนามัย ชุดตรวจการตั้งครรภ์ ยาบำรุงครรภ์ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ สายด่วน สปสช. 1330 


ข้อมูลจาก : สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ

ภาพจาก :  AFP   / สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ

ข่าวแนะนำ