TNN online ต้องระวังโทษ! กั๊กที่จอดรถบนถนนสาธารณะ-คนถ่ายรูปส่งได้ส่วนแบ่งค่าปรับ

TNN ONLINE

สังคม

ต้องระวังโทษ! กั๊กที่จอดรถบนถนนสาธารณะ-คนถ่ายรูปส่งได้ส่วนแบ่งค่าปรับ

ต้องระวังโทษ! กั๊กที่จอดรถบนถนนสาธารณะ-คนถ่ายรูปส่งได้ส่วนแบ่งค่าปรับ

กั๊กที่จอดรถบนถนนสาธารณะมีความผิด ปรับ 1 หมื่น คนเห็นถ่ายรูปส่งได้รับส่วนแบ่งค่าปรับ 50%

กั๊กที่จอดรถบนถนนสาธารณะ มีความผิด ปรับ 1 หมื่น คนเห็นถ่ายรูปส่งได้รับส่วนแบ่งค่าปรับ 50%


ตำรวจสอบสวนกลาง เผยแพร่ข้อมูลผ่านเฟซบุ๊ก โดยระบุว่า สายกั๊กที่จอดระวังให้ดี วางของจองที่สาธารณะเป็นที่ของตัวเอง มีความผิดโทษปรับ 1 หมื่น คนเห็นถ่ายรูปส่งได้รับส่วนแบ่งค่าปรับ 50%

การวางวัตถุ สิ่งของ เช่น แผงเหล็ก เก้าอี้ หรือสิ่งอื่นใด บนถนนสาธารณะ เพื่อจับจองพื้นที่ดังกล่าวเป็นของตนเองหรือผู้อื่น ในลักษณะกีดขวาง เข้าข่ายเป็นความผิดตาม พ.ร.บ.รักษาความสะอาด และความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง พ.ศ.2535

ผู้ฝ่าฝืนต้องระวางโทษ

ม.19 “ห้ามมิให้ ตั้ง วาง หรือกองวัตถุใดๆ บนถนน เว้นแต่เป็นการกระทําในบริเวณที่เจ้าพนักงานท้องถิ่น หรือพนักงานเจ้าหน้าที่ประกาศกําหนดด้วยความเห็นชอบของเจ้าพนักงานจราจร”  ผู้ฝ่าฝืนต้องระวางโทษปรับไม่เกิน 10,000 บาท

ทั้งนี้ ตาม พ.ร.บ.รักษาความสะอาดฯ (ซึ่งมีการบังคับใช้ในพื้นที่เขตเทศบาล, สุขาภิบาล, กรุงเทพฯ, เมืองพัทยา และบางพื้นที่) 

ส่วนแบ่งจากการเปรียบเทียบปรับ

หากพบเห็นการกระทำความผิดในลักษณะดังกล่าว ท่านสามารถถ่ายภาพนิ่ง หรือภาพเคลื่อนไหวไว้เป็นหลักฐาน เเจ้งไปยังเจ้าหน้าที่ได้ในทันที โดยผู้เเจ้งจะได้รับส่วนแบ่งจากการเปรียบเทียบปรับ 50%

และในกรณีของพื้นที่ที่ไม่ได้บังคับใช้ตาม พ.ร.บ.รักษาความสะอาดฯ ผู้กระทำความผิดในลักษณะเช่นนี้ ก็ถือว่าเข้าข่ายกระทำความผิดตาม พ.ร.บ.จราจร ม.114 ต้องระวางโทษปรับไม่เกิน 500 บาท และ ป.อาญา ม.385 ต้องระวางโทษปรับไม่เกิน 5,000 บาทส่วนแบ่งจากการเปรียบเทียบปรับ

ข่าวแนะนำ

ข่าวที่เกี่ยวข้อง