TNN online นายกฯ ต้อนรับทีม USAR Thailand พร้อมมอบรางวัลให้ "เซียร่า-ซาฮาร่า"

TNN ONLINE

สังคม

นายกฯ ต้อนรับทีม USAR Thailand พร้อมมอบรางวัลให้ "เซียร่า-ซาฮาร่า"

นายกฯ ต้อนรับทีม USAR Thailand พร้อมมอบรางวัลให้ เซียร่า-ซาฮาร่า

พล.อ.ประยุทธ์ ต้อนรับทีม USAR Thailand กลับสู่ประเทศไทย ชื่นชมการปฏิบัติหน้าที่อย่างแข็งขัน - เปิดภาพสุนัขกู้ภัย (K9) "เซียร่า-ซาฮาร่า" รางวัลจากนายกฯ

พล.อ.ประยุทธ์ ต้อนรับทีม USAR Thailand กลับสู่ประเทศไทย ชื่นชมการปฏิบัติหน้าที่อย่างแข็งขัน - เปิดภาพสุนัขกู้ภัย (K9) "เซียร่า-ซาฮาร่า" รางวัลจากนายกฯ


ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม เป็นประธานพิธีรับชุดค้นหาและกู้ภัยในเมืองแห่งชาติ (National Urban Search and Rescue : USAR) หรือ “ทีม USAR Thailand” ที่เข้าร่วมปฏิบัติภารกิจการค้นหาและช่วยเหลือผู้ประสบภัยแผ่นดินไหวที่สาธารณรัฐตุรกี ภายใต้ปฏิบัติการ “Thailand for Turkiye” กลับสู่ประเทศไทย โดยมี พลเอก อนุพงษ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย นางแซรัป แอร์ซอย (H.E. Mrs. Serap Ersoy) เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐตุรกีประจำประเทศไทย นายบุญธรรม เลิศสุขีเกษม อธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 


ดร.ธเนศ วีระศิริ ผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการป้องกันอุบัติเหตุภัยแห่งชาติ และที่ปรึกษาวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ และผู้บริหารของหน่วยงานที่เข้าร่วมปฏิบัติหน้าที่ ได้แก่ กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข กระทรวงการต่างประเทศ สำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กรุงเทพมหานคร วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ และบริษัท เอ็นพีซี เซฟตี้ แอนด์เอ็นไวรอนเมนทอล เซอร์วิส จำกัด เข้าร่วมพิธี นายอนุชา บูรพชัยศรี รองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ่ายการเมือง ปฏิบัติหน้าที่โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวสรุปสาระสำคัญ ดังนี้


นายเลอพงศ์ สวนสังข์ หัวหน้าทีม USAR Thailand รายงานผลการปฏิบัติงาน โดย ทีม USAR Thailand มีจำนวนทั้งหมด 42 คน และสุนัขกู้ภัย (K9) 2 ตัว โดยใช้อุปกรณ์และเทคนิคการกู้ภัย ยาและเวชภัณฑ์ สนับสนุนการช่วยเหลือผู้ประสบภัยแผ่นดินไหวที่สาธารณรัฐตุรกีได้เดินทางเข้าร่วมปฏิบัติภารกิจค้นหาและกู้ภัยในเขตเมือง (Urban Search & Rescue) ในพื้นที่เมือง Hatay ประเทศตุรกี ระหว่างวันที่ 9 – 17 กุมภาพันธ์ 2566 รวม 9 วัน โดยทำงานร่วมกับทางการตุรกีและศูนย์ประสานงานทีมกู้ภัยนานาชาติของสหประชาชาติจำนวน 86 ทีมสามารถระบุตำแหน่งของผู้ประสบภัยได้ทั้งสิ้น 25 ราย และทีมแพทย์ยังได้ให้ความช่วยเหลืออย่างเต็มที่ ซึ่งประชาชนชาวตุรกีได้แสดงความขอบคุณทีมไทยที่เข้าร่วมช่วยเหลือในครั้งนี้


นายกฯ ต้อนรับทีม USAR Thailand พร้อมมอบรางวัลให้ เซียร่า-ซาฮาร่า ภาพจาก เว็บรัฐบาล

 


นายกรัฐมนตรีกล่าวขอบคุณ ชื่นชม และยกย่องในความเสียสละของทีม USAR Thailand ที่ได้ทำงานอย่างสมศักดิ์ศรี รวมทั้งทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เนื่องจากการตัดสินใจครั้งนี้ ถือเป็นการตัดสินใจที่เร่งด่วนตามสถานการณ์ที่เกิดขึ้น โดยนับว่าเป็นครั้งแรก ของทีมค้นหาและกู้ภัยของประเทศไทย ที่ได้ปฏิบัติภารกิจครั้งสำคัญร่วมกับนานาประเทศ และได้สร้างชื่อเสียง เกียรติภูมิ และศักดิ์ศรีของประเทศในการปฏิบัติหน้าที่อย่างเข้มแข็งและมีประสิทธิภาพตามมาตรฐานสากล ในการให้ความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรม และเป็นการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างประเทศของไทยและตุรกีให้ใกล้ชิดกันมากยิ่งขึ้น นายกรัฐมนตรีขอให้เจ้าหน้าที่ทุกคนรักษามาตรฐานการทำงาน ปฏิบัติภารกิจด้านการป้องกัน และบรรเทาสาธารณภัย เพื่อความปลอดภัยพี่น้องประชาชนต่อไป ซึ่งในโอกาสนี้ นายกรัฐมนตรีได้มอบเหรียญที่ระลึกตราสำนักนายกรัฐมนตรีให้กับทีมฯ 


ในโอกาสนี้ เอกอัครราชทูตตุรกีฯ กล่าวขอบคุณความช่วยเหลือของรัฐบาลไทย หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และเจ้าหน้าที่ทุกคน ที่ได้ให้ความช่วยเหลือ สะท้อนถึงมิตรภาพระหว่างไทยและตุรกี ซึ่งความช่วยเหลือนี้ทำให้มิตรภาพของเราแน่นแฟ้นขึ้นอีก 


นายกฯ ต้อนรับทีม USAR Thailand พร้อมมอบรางวัลให้ เซียร่า-ซาฮาร่า ภาพจาก เว็บรัฐบาล

 


อนึ่ง ทีม USAR Thailand เป็นทีมปฏิบัติการพิเศษจากความร่วมมือของกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย สำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกรุงเทพมหานคร ทีมสุนัขค้นหาและกู้ภัยจาก Thailand rescue Dog (THAI RDA) วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ บริษัท เอ็นพีซี เซฟตี้ แอนด์ เอ็นไวรอน เมนทอล เซอร์วิส จำกัด โรงพยาบาลเลิดสิน และโรงพยาบาลราชวิถี โดยมีศักยภาพในการปฎิบัติการค้นหาและกู้ภัยในเขตเมืองที่มีการฝึกซ้อมอย่างสม่ำเสมอ และมีขีดความสามารถในการรองรับสาธารณภัยขนาดใหญ่ทั้งในประเทศและระหว่างประเทศ ซึ่งถือเป็นหนึ่งในแนวทางขับเคลื่อนการการจัดการสาธารณภัยของประเทศไทย ตามแผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ พ.ศ. 2564 – 2570


พร้อมกันนี้เพจเฟซบุ๊ก K9 : USAR Thailand ยังได้เผยภาพ ขณะที่นายกฯกำลังมอบรางวัลที่สุนัขกู้ภัย "เซียร่า-ซาฮาร่า" ขณะเดินทางกลับมาถึงสนามบิน 

ขอบคุณภาพจาก K9 : USAR Thailand / เว็บรัฐบาล

ข่าวแนะนำ

ข่าวที่เกี่ยวข้อง