TNN online เงินเยียวยาช่วยน้ำท่วม กำลังตรวจสอบข้อมูล 12 จังหวัด เช็กเลยที่นี่!

TNN ONLINE

สังคม

เงินเยียวยาช่วยน้ำท่วม กำลังตรวจสอบข้อมูล 12 จังหวัด เช็กเลยที่นี่!

เงินเยียวยาช่วยน้ำท่วม กำลังตรวจสอบข้อมูล 12 จังหวัด เช็กเลยที่นี่!

เงินเยียวยาช่วยน้ำท่วม ปภ.เผยออมสินโอนให้ผู้ประสบภัยแล้ว 14 ครั้ง อยู่ระหว่างดำเนินการตรวจสอบข้อมูล 12 จังหวัด

เงินเยียวยาช่วยน้ำท่วม ปภ.เผยออมสินโอนให้ผู้ประสบภัยแล้ว 14 ครั้ง อยู่ระหว่างดำเนินการตรวจสอบข้อมูล 12 จังหวัด


กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย รายงาน ความคืบหน้าการจ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยตามมติ ครม. เมื่อวันที่ 29 พ.ย.2565 ธนาคารออมสินได้โอนจ่ายเงินให้ แก่ผู้ประสบภัยแล้วจำนวน 14 ครั้ง จำนวน 553,795 ครัวเรือน เป็นเงิน 3,503,555,000 บาท (เมื่อวันที่ 20,24,31 ม.ค. 2566 และ 1,2,3,6,7,8,9,13,14,15,17 ก.พ. 2566) 


ขณะนี้ ปภ.อยู่ระหว่างดำเนินการตรวจสอบข้อมูลในพื้นที่ 12 จังหวัด ได้แก่  ชัยภูมิ สุโขทัย สุพรรณบุรี ขอนแก่น อุทัยธานี ปทุมธานี อุบลราชธานี เพชรบูรณ์ กรุงเทพมหานคร พระนครศรีอยุธยา สมุทรปราการ กาญจนาบุรี และทุกจังหวัดที่มีข้อมูลตีกลับ รวมจำนวน 25,947 ครัวเรือน 


ไม่เข้าหลักเกณฑ์ 10 จังหวัด คือ กระบี่ ชุมพร ตราด นครศรีธรรมราช นราธิวาส พังงา แพร่ แม่ฮ่องสอน อำนาจเจริญ และ อุตรดิตถ์


สำหรับประชาชนที่ได้ยื่นคำร้องขอรับเงินช่วยเหลือเรียบร้อยแล้ว สามารถติดตามผลได้ที่  https://flood65.disaster.go.th หรือ ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ กองช่วยเหลือผู้ประสบภัย กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย หมายเลขโทรศัพท์ 0-2637-3511เงินเยียวยาช่วยน้ำท่วม กำลังตรวจสอบข้อมูล 12 จังหวัด เช็กเลยที่นี่! ภาพจาก ปภ.

 


ภาพจาก TNN Online

ข่าวแนะนำ

ข่าวที่เกี่ยวข้อง