TNN online วันหยุดเดือนมีนาคม 2566 วันหยุดราชการ-วันหยุดธนาคาร ตรงกับวันไหนบ้างเช็กที่นี่!

TNN ONLINE

สังคม

วันหยุดเดือนมีนาคม 2566 วันหยุดราชการ-วันหยุดธนาคาร ตรงกับวันไหนบ้างเช็กที่นี่!

วันหยุดเดือนมีนาคม 2566 วันหยุดราชการ-วันหยุดธนาคาร ตรงกับวันไหนบ้างเช็กที่นี่!

วันหยุดเดือนมีนาคม 2566 วันหยุดราชการ-วันหยุดธนาคาร เช็กที่นี่มีวันหยุดตรงกับวันไหนบ้าง

วันหยุดเดือนมีนาคม 2566 มีวันหยุดกี่วันและมีวันหยุดยาวหรือไม่นั้น โดยวันหยุดในเดือนมีนาคม มีวันสำคัญทางพุทธศาสนา คือ วันมาฆบูชา ที่ในปีนี้ตรงกับวันจันทร์ที่ 6 มีนาคม 2566 โดยภาครัฐถือเป็นวันหยุดราชการ และยังเป็นวันหยุดธนาคาร ตามประเพณีของสถาบันการเงินและสถาบันการเงินเฉพาะกิจ

สำหรับวันหยุดราชการและวันหยุดชดเชยในปี 2566 ของเดือนอื่นๆ ประกอบด้วย

วันที่ 6 เมษายน วันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกฯ และวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์

วันที่ 13-15 เมษายน วันสงกรานต์ (3 วัน)

วันที่ 17 เมษายน วันหยุดชดเชยวันสงกรานต์

วันที่ 4 พฤษภาคม วันฉัตรมงคล

วันที่ 5 พฤษภาคม วันหยุดราชการที่กำหนดเพิ่มเป็นกรณีพิเศษ

วันที่ 17 พฤษภาคม วันพระราชพิธีพืชมงคลฯ

วันที่ 3 มิถุนายน วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี และวันวิสาขบูชา

วันที่ 5 มิถุนายน วันหยุดชดเชยวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี และวันวิสาขบูชา

วันที่ 28 กรกฎาคม วันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

วันที่ 1 สิงหาคม วันอาสาฬหบูชา

วันที่ 2 สิงหาคม วันเข้าพรรษา

วันที่ 12 สิงหาคม วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวง และวันแม่แห่งชาติ

วันที่ 14 สิงหาคม วันหยุดชดเชย วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวง และวันแม่แห่งชาติ

วันที่ 13 ตุลาคม วันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

วันที่ 23 ตุลาคม วันปิยมหาราช

วันที่ 5 ธันวาคม วันคล้ายวันพระบรมราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ

วันที่ 10 ธันวาคม วันรัฐธรรมนูญ

วันที่ 11 ธันวาคม วันหยุดชดเชยวันรัฐธรรมนูญ

วันที่ 31 ธันวาคม วันสิ้นปีภาพจาก TNN ONLINE

ข่าวแนะนำ

ข่าวที่เกี่ยวข้อง