TNN online เงินเยียวยาช่วยเหลือน้ำท่วม เตรียมโอนจ่าย 17 กุมภาพันธ์ 2566 พื้นที่ไหนบ้างเช็กที่นี่

TNN ONLINE

สังคม

เงินเยียวยาช่วยเหลือน้ำท่วม เตรียมโอนจ่าย 17 กุมภาพันธ์ 2566 พื้นที่ไหนบ้างเช็กที่นี่

เงินเยียวยาช่วยเหลือน้ำท่วม เตรียมโอนจ่าย 17 กุมภาพันธ์ 2566 พื้นที่ไหนบ้างเช็กที่นี่

เงินเยียวยาช่วยเหลือน้ำท่วม เตรียมโอนจ่ายให้ผู้ประสบอุทกภัยเพิ่มเติม 17 กุมภาพันธ์ 2566 พื้นที่ไหนบ้างเช็กที่นี่

เงินเยียวยาช่วยเหลือน้ำท่วม เตรียมโอนจ่ายให้ผู้ประสบอุทกภัยเพิ่มเติม 17 กุมภาพันธ์ 2566 พื้นที่ไหนบ้างเช็กที่นี่

กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) รายงานความคืบหน้าการจ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยตามมติคณะรัฐมนตรี (ครม.) เมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน 2565  

ธนาคารออมสินได้โอนจ่ายเงินให้แก่ผู้ประสบภัยแล้วจำนวน 13 ครั้ง  รวม 496,754 ครัวเรือน เป็นเงิน 3,183,584,000 บาท (เมื่อวันที่ 20,24,31 มกราคม 2566 และ 1,2,3,6,7,8,9,13,14,15 กุมภาพันธ์ 2566) และเตรียมโอนจ่ายเงินให้แก่ผู้ประสบภัย ดังนี้

ครั้งที่ 14 ปภ. ได้ส่งบัญชีรายชื่อครัวเรือนผู้ประสบภัยในพื้นที่ 24 จังหวัด ได้แก่ พระนครศรีอยุธยา พิจิตร ลพบุรี นนทบุรี อ่างทอง นครราชสีมา นครปฐม ชัยภูมิ  ปราจีนบุรี พิษณุโลก พะเยา ฉะเชิงเทรา สมุทรสงคราม เชียงราย สระบุรี ระยอง ตาก ศรีสะเกษ สิงห์บุรี กรุงเทพมหานคร สมุทรปราการ สุโขทัย ร้อยเอ็ด และสตูล ให้ธนาคารออมสินจ่ายเงิน 58,894 ครัวเรือน เป็นเงิน 329,866,000 บาท คาดว่าจะจ่ายเงินฯ ได้วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2566

ทั้งนี้ ปภ.อยู่ระหว่างตรวจสอบเลขบัตรประชาชนของผู้ประสบภัยในพื้นที่ 12 จังหวัด จำนวน 5,312 ครัวเรือน จำนวนเงิน 26,684,000 ได้แก่ ชัยภูมิ สุโขทัย สุพรรณบุรี ขอนแก่น อุทัยธานี ปทุมธานี อุบลราชธานี เพชรบูรณ์  กรุงเทพมหานครพระนครศรีอยุธยา สมุทรปราการ และกาญจนบุรี 

ข้อมูล ณ วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 16.30 น.

เงินเยียวยาช่วยเหลือน้ำท่วม เตรียมโอนจ่าย 17 กุมภาพันธ์ 2566 พื้นที่ไหนบ้างเช็กที่นี่ข้อมูลจาก กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.)

ภาพจาก TNN ONLINE / กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

ข่าวแนะนำ

ข่าวที่เกี่ยวข้อง