TNN online เปอโยต์ ไลอ้อน ออโตโมบิล ชวนมอบความรัก ผ่านโครงการ ‘Share The Love ปันรักสร้างรอยยิ้ม’ เพื่อเด็กอ่อนในสลัม บ้านเสือใหญ่

TNN ONLINE

สังคม

เปอโยต์ ไลอ้อน ออโตโมบิล ชวนมอบความรัก ผ่านโครงการ ‘Share The Love ปันรักสร้างรอยยิ้ม’ เพื่อเด็กอ่อนในสลัม บ้านเสือใหญ่

เปอโยต์ ไลอ้อน ออโตโมบิล ชวนมอบความรัก ผ่านโครงการ ‘Share The Love ปันรักสร้างรอยยิ้ม’ เพื่อเด็กอ่อนในสลัม บ้านเสือใหญ่

เด็กที่เกิดท่ามกลางสิ่งแวดล้อมที่ไม่เอื้อต่อการเจริญเติบโตอย่างมีคุณภาพ ยังคงพบเห็นได้ทั่วไป ในสังคมไทย บริษัทเปอโยต์ ไลอ้อน ออโตโมบิล จำกัด ผู้จำหน่ายรถยนต์ เปอโยต์ อย่างเป็นทางการในประเทศไทย ร่วมแบ่งปันน้ำใจเพื่ออนาคตที่สดใสของเด็กๆ จัดกิจกรรมสร้างสรรค์สังคมเนื่องในเดือนแห่งความรัก ‘Share The Love ปันรักสร้างรอยยิ้ม’

เด็กที่เกิดท่ามกลางสิ่งแวดล้อมที่ไม่เอื้อต่อการเจริญเติบโตอย่างมีคุณภาพ ยังคงพบเห็นได้ทั่วไป ในสังคมไทย บริษัทเปอโยต์ ไลอ้อน ออโตโมบิล จำกัด ผู้จำหน่ายรถยนต์ เปอโยต์ อย่างเป็นทางการในประเทศไทย ร่วมแบ่งปันน้ำใจเพื่ออนาคตที่สดใสของเด็กๆ จัดกิจกรรมสร้างสรรค์สังคมเนื่องในเดือนแห่งความรัก ‘Share The Love ปันรักสร้างรอยยิ้ม 

เปอโยต์ ไลอ้อน ออโตโมบิล ชวนมอบความรัก ผ่านโครงการ ‘Share The Love ปันรักสร้างรอยยิ้ม’ เพื่อเด็กอ่อนในสลัม บ้านเสือใหญ่

มอบสิ่งของจำเป็น และเลี้ยงอาหารกลางวันน้องๆ ในความดูแลของมูลนิธิเด็กอ่อนในสลัม ในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ บ้านเด็กอ่อนเสือใหญ่ ซอยรัชดาภิเษก 36 เมื่อเร็วๆ นี้

เปอโยต์ ไลอ้อน ออโตโมบิล ชวนมอบความรัก ผ่านโครงการ ‘Share The Love ปันรักสร้างรอยยิ้ม’ เพื่อเด็กอ่อนในสลัม บ้านเสือใหญ่

 โดยใช้โอกาสในเดือนแห่งความรัก มอบความรักความปรารถนาดีผ่านโครงการเพื่อสังคม ‘Share The Love ปันรักสร้างรอยยิ้ม’ ทั้งของใช้จำเป็นในการดำรงชีพ เลี้ยงอาหารกลางวัน และทำกิจกรรมกับเด็กๆ มูลนิธิเด็กอ่อนในสลัมฯที่บ้านเด็กอ่อนเสือใหญ่ ในซอยรัชดาภิเษก 36 ที่เกิดจากครอบครัวยากจน พ่อแม่ประสบปัญหาต่างๆ ทำให้เด็กถูกทอดทิ้ง และอยู่ในสภาพเสี่ยงอันตราย ด้วยหวังเป็นหนึ่งแรงช่วยแบ่งเบาภาระของมูลนิธิและร่วมสร้างสรรค์เด็กๆ ที่จะเติบโตเป็นอนาคตของชาติต่อไป

เปอโยต์ ไลอ้อน ออโตโมบิล ชวนมอบความรัก ผ่านโครงการ ‘Share The Love ปันรักสร้างรอยยิ้ม’ เพื่อเด็กอ่อนในสลัม บ้านเสือใหญ่

เปอโยต์ ไลอ้อน ออโตโมบิล ชวนมอบความรัก ผ่านโครงการ ‘Share The Love ปันรักสร้างรอยยิ้ม’ เพื่อเด็กอ่อนในสลัม บ้านเสือใหญ่

มูลนิธิเด็กอ่อนในสลัมฯ เป็นองค์กรสาธารณกุศล ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี .. 2524 โดยครูประทีป อึ้งทรงธรรม ฮาตะ และผู้ร่วมอุดมการณ์ โดยเปิดบ้านบริเวณล็อค 12 ชุมชนคลองเตย เลี้ยงเด็กอ่อนในสลัม ตั้งแต่วัยแรกเกิดถึง 3 ปี ตามปณิธานการอบรมเลี้ยงดูเด็กด้วยความรักและเอาใจใส่ ส่งเสริมการเรียนรู้ในด้านต่างๆ ให้เหมาะสมตามวัย ต่อมาได้ขยายการช่วยเหลือเด็กแรกเกิดถึง 5 ปี ในชุมชนแออัดในเขตกรุงเทพฯ 

เปอโยต์ ไลอ้อน ออโตโมบิล ชวนมอบความรัก ผ่านโครงการ ‘Share The Love ปันรักสร้างรอยยิ้ม’ เพื่อเด็กอ่อนในสลัม บ้านเสือใหญ่

ท่ามกลางสภาพแวดล้อมที่เป็นแหล่งเสื่อมโทรมและบางแห่งเต็มไปด้วยปัญหายาเสพติดและอันตรายต่างๆ ปัจจุบันมูลนิธิฯ มีบ้านเด็กอ่อนที่อยู่ในความดูแล 4 หลัง ได้แก่ บ้านสมวัย (ชุมชนคลองเตยบ้านศรีนครินทร์ (ชุมชนกองขยะหนองแขมบ้านแห่งความหวัง (ซอยอ่อนนุช 88 แยก 10) และบ้านเด็กอ่อนเสือใหญ่ (ชุมชนเสือใหญ่ประชาอุทิศโดยทั้ง 4 แห่งให้การดูแลเด็กๆ เฉลี่ยวันละประมาณ 250 คน

เปอโยต์ ไลอ้อน ออโตโมบิล ชวนมอบความรัก ผ่านโครงการ ‘Share The Love ปันรักสร้างรอยยิ้ม’ เพื่อเด็กอ่อนในสลัม บ้านเสือใหญ่
ข่าวแนะนำ

ข่าวที่เกี่ยวข้อง