TNN online ไทยส่งทีม "USAR Thailand - สุนัขกู้ภัย" ช่วยผู้ประสบภัยแผ่นดินไหวตุรกี

TNN ONLINE

สังคม

ไทยส่งทีม "USAR Thailand - สุนัขกู้ภัย" ช่วยผู้ประสบภัยแผ่นดินไหวตุรกี

ไทยส่งทีม USAR Thailand - สุนัขกู้ภัย ช่วยผู้ประสบภัยแผ่นดินไหวตุรกี

รัฐบาลไทยส่งทีม "USAR Thailand" ร่วมปฏิบัติการช่วยเหลือผู้ประสบภัย "แผ่นดินไหวตุรกี" ในภารกิจ Thailand for Turkiye”

รัฐบาลไทยส่งทีม "USAR Thailand" ร่วมปฏิบัติการช่วยเหลือผู้ประสบภัย "แผ่นดินไหวตุรกี" ในภารกิจ Thailand for Turkiye” 


วันนี้ (9 ก.พ.66) เพจเฟซบุ๊ก กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย DDPM แจ้งว่า เมื่อเวลา 16.00 น. รัฐบาลไทยเปิดปฏิบัติการ “Thailand for Turkiye” ส่งทีมค้นหาและกู้ภัยในเขตเมือง (Urban Search and Rescue) หรือทีม USAR Thailand พร้อมด้วยเครื่องมืออุปกรณ์ สุนัขกู้ภัย ยาและเวชภัณฑ์ สนับสนุนการช่วยเหลือผู้ประสบภัยแผ่นดินไหวที่สาธารณรัฐตุรกี


จากเหตุแผ่นดินไหวขนาด 7.8 ความลึก 17.9 กม. ศูนย์กลางใกล้เมืองกาซีอันเท็พ ทางภาคตะวันออกเฉียงใต้ของสาธารณรัฐตุรกี ส่งผลกระทบต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนจำนวนมาก รัฐบาลไทยได้พิจารณาให้ความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมแก่สาธารณรัฐตุรกี ภายใต้ปฏิบัติการ “Thailand for Turkiye” โดยส่งทีมค้นหาและกู้ภัยในเขตเมือง (Urban Search and Rescue) หรือทีม USAR Thailand จำนวน 42 คน และสุนัขกู้ภัย 2 ตัว  พร้อมอุปกรณ์ค้นหาและกู้ภัย เพื่อเข้าร่วมสนับสนุนการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยจากเหตุแผ่นดินไหว 


ซึ่งเป็นการประกอบกำลังของกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย สำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกรุงเทพมหานคร ทีมสุนัขค้นหาและกู้ภัยจาก Thailand rescue Dog (THAI RDA) วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมป์ บริษัท เอ็นพีซี เซฟตี้ แอนด์ เอ็นไวรอน เมนทอล เซอร์วิส จำกัด โรงพยาบาลเลิศสิน และโรงพยาบาลราชวิถี โดยเป็นทีมที่มีศักยภาพในการปฏิบัติการค้นหาและกู้ภัยในเขตเมือง ซึ่งได้มีการฝึกซ้อมอย่างสม่ำเสมอเพื่อให้มีขีดความสามารถในการรองรับสาธารณภัยขนาดใหญ่ทั้งในประเทศและระหว่างประเทศ 


ทั้งนี้ ได้นำอุปกรณ์การค้นหาและกู้ภัยรวมถึงอุปกรณ์ด้านการแพทย์ฉุกเฉิน จำนวน 72 รายการ รวมกว่า 241 ชิ้น โดยแบ่งเป็น 4 ส่วนหลักๆ ได้แก่ 

1. อุปกรณ์กู้ภัยการช่วยชีวิต 

2. อุปกรณ์จัดตั้งฐานปฏิบัติการ 

3. อุปกรณ์สื่อสารผ่านดาวเทียมสำหรับสื่อสารในพื้นที่ประสบภัย 

4. เวชภัณฑ์ และสุนัขกู้ภัย 2 ตัว  


นอกจากนี้ มีหน่วยงานภาคเอกชนได้สนับสนุนภารกิจ “Thailand for Turkiye” บริจาคให้แก่ผู้ประสบภัย ได้แก่ บริษัทเครือเจริญโภคภัณฑ์ จำกัด สนับสนุนอาหารพร้อมทาน บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) สนับสนุนน้ำดื่มและผ้าห่มกันหนาว บริษัท ทรูคอร์ปอเรชั่น จากัด (มหาชน) สนับสนุนซิมการ์ดสำหรับใช้สื่อสาร และบริษัท ทิพยประกันภัย จำกัด (มหาชน) มอบประกันอุบัติเหตุกลุ่มให้กับทีม USAR Thailand


สำหรับทีม USAR Thailand ที่เข้าร่วมปฏิบัติการ “Thailand for Turkey” จำนวน 42 นาย มีดังนี้ 

สังกัดกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จำนวน 20 คน

1. นายเลอพงศ์ สวนสังข์  สังกัดกองส่งเสริมการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 

2. นายเกริกเสกข์สัณห์  วาสะศิริ  สังกัดกองส่งเสริมการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

3. นางสาวพรรณภา  ณ น่าน สังกัดสำนักวิจัยและความร่วมระหว่างประเทศ

4. ว่าที่ ร.ท.รวี  ศุภนิมิตวิเศษกุล สังกัดศูนย์อำนวยการบรรเทาสาธารณภัย

5. นางสาวปาลิดา  พัวพันธุ์ สังกัดกองส่งเสริมการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 

6. ว่าที่ ร.ต.กฤษรักษ์  เนียมหอม สังกัดกองส่งเสริมการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

7. ว่าที่ ร.ต.กฤษณ์  สินพิศุทธิ์ สังกัดกองส่งเสริมการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

8. นายธนกิตติ์  ชาลี สังกัดกองส่งเสริมการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

9. นายกิตติพงศ์  วังคะฮาด สังกัดกองส่งเสริมการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

10. นายอาทิตย์  ปานดำ สังกัดกองส่งเสริมการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

11. นายไชยอนันต์  เหล็กอ่อนตา สังกัดกองส่งเสริมการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

12. นายภาคภูมิ  จิตรบำเพ็ญ สังกัดกองส่งเสริมการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

13. นายสุธิวัตร  หมายยอดกลาง สังกัดกองส่งเสริมการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

14. นายโกวิทย์  โสภา สังกัดกองส่งเสริมการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

15. นายติณณภพ  กฤชธนากร สังกัดกองมาตรการป้องกันสาธารณภัย

16. นายวรัญชัย  หนูบุญ สังกัดสถาบันพัฒนาบุคลากรด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

17. ว่าที่ ร.อ.ธีรศักดิ์  มาน้อย สังกัดศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต 1 ปทุมธานี

18. นายมนตรี  มลนอก สังกัดศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต 3 ปราจีนบุรี

19. นายณัฐชานนทร์  วิเศษแสงศรี  สังกัดศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต 5 นครราชสีมา

20. นายอารี  พากิ่ง สังกัดศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต 17 จันทบุรี


สำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกรุงเทพมหานคร จำนวน 11 คน

21. นายภุชพงศ์  สัญญโชติ

22. นายทนงเดช  ป้องโรคา

23. นายรณรงค์  ยลไชย

24. นายวัชรินทร์  วรุณศรี

25. นายฉัตรชัย  เสือจุ้ย

26. นายทรงยศ  อ่อนทรัทย์

27. นายวีระศักดิ์  เงินประเสริฐ

28. นายคณธร  ขอดจันทึก

29. นายอาคม  ชุมจีน

30. นายมานพ  ขยันการนา

31. นายสุทธิเกียรติ  โสภณิก


Thailand Rescue Dog Association (THAI RDA) จำนวน 2 คน และสุนัขกู้ภัย จำนวน 2 ตัว

32. MS. SUSAN  REDMOND 

33. MR. ANDREW  REDMOND 

สุนัขกู้ภัย ได้แก่ เซียร์ร่า และซาฮาร่า


วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ จำนวน 2 คน 

34. ดร.ฟองจันทร์  จิราสิต 

35. ดร.ยศกร  ชลรัตน 


บริษัท เอ็นพีซี เซฟตี้ แอนด์ เอ็นไวรอน เมนทอล เซอร์วิส จำกัด จำนวน 4 คน 

36. นายนิรุตติ์  แก้วโชติ 

37. นายนิติรุจน์  พุฒิหิรัญกุล 

38. นายเอกชัย  ศรีสุขโข

39. นายนรินทร์  เกิดสุวรรณ์ 


ทีมแพทย์จากกระทรวงสาธารณสุข จำนวน 3 คน  

40. นพ.เกษมสุข  โยธาสมุทร โรงพยาบาลเลิศสิน 

41. นายปัญจศิลป์  สมบูรณ์ โรงพยาบาลราชวิถี

42. นายยธีรวัฒน์  คำอุบล โรงพยาบาลราชวิถี


โดยในวันนี้นายนริศ ขำนุรักษ์  รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย ( มท.3 ) พร้อมด้วยนายบุญธรรม เลิศสุขขีเกษม อธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย และผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมส่งทีม USAR Thailand ณ กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) ซึ่งประกอบด้วยทีม USAR Thailand จำนวน 42 คน และสุนัขกู้ภัย 2 ตัว  พร้อมอุปกรณ์ค้นหาและกู้ภัย เพื่อเข้าร่วมสนับสนุนการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยจากเหตุแผ่นดินไหวที่สาธารณรัฐตุรกี และเวลา 21.00 น. พลเอกอนุพงษ์ เผ่าจินดา จะเดินทางไปส่งทีมปฏิบัติการ Thailand for Turkiye ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ทั้งนี้ ปภ. จะรายงานความคืบหน้าของปฏิบัติการครั้งนี้ได้ทาง Facebook : กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย DDPM และ Twitter : @DDPMNews เป็นระยะ

ที่มา ปภ. 

ภาพจาก ปภ./กทม.

ข่าวแนะนำ

ข่าวที่เกี่ยวข้อง