TNN online สภากาชาดไทย เปิดรับบริจาคเงินช่วยเหลือเหตุ "แผ่นดินไหวตุรกี-ซีเรีย"

TNN ONLINE

สังคม

สภากาชาดไทย เปิดรับบริจาคเงินช่วยเหลือเหตุ "แผ่นดินไหวตุรกี-ซีเรีย"

สภากาชาดไทย เปิดรับบริจาคเงินช่วยเหลือเหตุ แผ่นดินไหวตุรกี-ซีเรีย

สภากาชาดไทย เปิดรับบริจาคเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัยจาก "เหตุการณ์แผ่นดินไหวตุรกีและสาธารณรัฐอาหรับซีเรีย" เช็กช่องทางได้เลยที่นี่

สภากาชาดไทย เปิดรับบริจาคเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัยจาก "เหตุการณ์แผ่นดินไหวตุรกีและสาธารณรัฐอาหรับซีเรีย" เช็กช่องทางได้เลยที่นี่


สภากาชาดไทย ประกาศ เปิดรับบริจาคเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัยจาก "เหตุการณ์แผ่นดินไหวในตุรกีและสาธารณรัฐอาหรับซีเรีย" ผ่านสภาเสี้ยววงเดือนแดงตุรกี และสภาเสี้ยววงเดือนแดงอาหรับซีเรีย ในฐานะของสมาชิกขบวนการกาชาดระหว่างประเทศ (RCRC Movement) มีบทบาทด้านมนุษยธรรมช่วยเหลือบรรเทาทุกข์ผู้ประสบภัยพิบัติต่าง ๆ ตามหลักการกาชาดสากล ทำหน้าที่ก่อน ระหว่าง และหลังภัยพิบัติ 


บริจาคได้ช่องทางไหน

ฃร่วมบริจาคเงินผ่านบัญชี ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาสภากาชาดไทย

-ชื่อบัญชี “สภากาชาดไทย เพื่อภัยพิบัติ” ประเภทบัญชี “กระแสรายวัน”

-เลขที่บัญชี 045-3-04637-0

***กรณีการโอนเงิน - หากประสงค์รับใบเสร็จสามารถ แจ้งชื่อ-นามสกุล เลขที่บัตรประชาชน ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์ ระบุ “ช่วยผู้ประสบภัยแผ่นดินไหว” พร้อมแนบสลิปการโอน ทาง email : [email protected] หรือ โทรสาร 0 2250 0312 , 0 2652 4440 หรือสแกน QR Code E-donation โดยไม่ต้องแจ้งขอรับใบเสร็จ และตรวจสอบประวัติการบริจาคได้ที่ http://edonation.rd.go.th/donate


สภากาชาดไทยขอแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งต่อการสูญเสียกับเหตุการณ์ดังกล่าวและขอส่งกำลังใจให้ประชาชนชาวตุรเคียและสาธารณรัฐอาหรับซีเรียผ่านพ้นช่วงเวลาที่ยากลำบากนี้ไปให้ได้ อีกทั้ง ขอส่งกำลังใจให้เจ้าหน้าที่ อาสาสมัครทุกภาคส่วนปฏิบัติงานด้วยความปลอดภัย 


สภากาชาดไทย เปิดรับบริจาคเงินช่วยเหลือเหตุ แผ่นดินไหวตุรกี-ซีเรีย ภาพจาก สภากาชาดไทย

 แฟ้มภาพ AFP

ข่าวแนะนำ

ข่าวที่เกี่ยวข้อง