TNN online เงินเยียวยาช่วยเหลือน้ำท่วม เช็กสถานะการโอนจ่ายเงินได้แล้วที่เว็บไซต์นี้

TNN ONLINE

สังคม

เงินเยียวยาช่วยเหลือน้ำท่วม เช็กสถานะการโอนจ่ายเงินได้แล้วที่เว็บไซต์นี้

เงินเยียวยาช่วยเหลือน้ำท่วม เช็กสถานะการโอนจ่ายเงินได้แล้วที่เว็บไซต์นี้

เงินเยียวยาช่วยน้ำท่วม ผู้ประสบอุทกภัยเช็กสถานะการจ่ายเงินได้ที่เว็บไซต์ https://flood65.disaster.go.th


เงินเยียวยาช่วยน้ำท่วม ผู้ประสบอุทกภัย เช็กสถานะการจ่ายเงินได้ที่เว็บไซต์นี้ https://flood65.disaster.go.th  

กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) รายงานความคืบหน้าการจ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยตามมติ ครม. เมื่อวันที่ 29 พ.ย.2565

ธนาคารออมสินได้โอนจ่ายเงินให้แก่ผู้ประสบภัยแล้วจำนวน 8 ครั้ง รวม 341,534 ครัวเรือน เป็นเงิน 2,233,522,000 บาท (เมื่อวันที่ 20,24,31 ม.ค. 2566 และ 1,2,3,6,7 ก.พ. 2566)  (ข้อมูล ณ วันที่ 7 ก.พ. 2566 เวลา 18.00 น.) และเตรียมโอนจ่ายเงินให้แก่ผู้ประสบภัย ดังนี้

ครั้งที่ 9 ปภ. ได้ส่งบัญชีรายชื่อครัวเรือนผู้ประสบภัยในพื้นที่กรุงเทพมหานคร ให้ธนาคารออมสินจ่ายเงิน 43,375 ครัวเรือน เป็นเงิน 237,661,000 บาท คาดว่าจะจ่ายเงินฯ ได้ในวันที่ 8 ก.พ 2566 

ครั้งที่ 10 ปภ.ได้ส่งบัญชีรายชื่อครัวเรือนผู้ประสบภัยในพื้นที่ 9 จังหวัด ได้แก่ เชียงราย นครนายก หนองบัวลำภู สุราษฎ์ธานี ขอนแก่น ปราจีนบุรี หนองคาย สุพรรณบุรี ยโสธร ให้ธนาคารออมสินจ่ายเงิน 52,587 ครัวเรือน เป็นเงิน 381,555,000 บาท คาดว่าจะจ่ายเงินฯ ได้วันที่ 9 ก.พ. 2566

ทั้งนี้ ปภ.อยู่ระหว่างตรวจสอบข้อมูล 25 จังหวัด 86,735 ครัวเรือน จำนวนเงิน 489,263,000 ได้แก่ สุโขทัย ระนอง น่าน เพชรบูรณ์ ตรัง นครราชสีมา บุรีรัมย์  ลำพูน สิงห์บุรี  อุบลราชธานี ฉะเชิงเทรา ราชบุรี เชียงใหม่ มหาสารคาม  สตูล ร้อยเอ็ด ศรีสะเกษ เลย สระแก้ว อ่างทอง เชียงราย สมุทรสาคร ชลบุรี นนทบุรี และลพบุรี 

อย่างไรก็ตาม ขอให้ผู้ประสบภัยที่ได้ยื่นคำร้องขอรับความช่วยเหลือฯ ตรวจสอบบัญชีธนาคารของตนเองว่ามีการผูกบัญชีพร้อมเพย์ (PromptPay) กับเลขบัตรประชาชนหรือไม่ หากยังไม่มีการผูกพร้อมเพย์กับเลขบัตรประชาชนขอให้รีบดำเนินการ เพื่อให้การจ่ายเงินเป็นไปด้วยความรวดเร็ว

สำหรับประชาชนที่ได้ยื่นคำร้องขอรับเงินช่วยเหลือเรียบร้อยแล้ว สามารถติดตามสถานะการดำเนินการของตนเองได้ที่ https://flood65.disaster.go.th  หรือติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ กองช่วยเหลือผู้ประสบภัย กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย หมายเลขโทรศัพท์ 0-2637-3511


ภาพจาก TNN ONLINE

ข่าวแนะนำ

ข่าวที่เกี่ยวข้อง