TNN online "TCAS66" ประกาศผลรอบที่ 1 Portfolio ยืนยันสิทธิผ่าน mytcas.com ได้ที่นี่!

TNN ONLINE

สังคม

"TCAS66" ประกาศผลรอบที่ 1 Portfolio ยืนยันสิทธิผ่าน mytcas.com ได้ที่นี่!

TCAS66 ประกาศผลรอบที่ 1 Portfolio ยืนยันสิทธิผ่าน mytcas.com ได้ที่นี่!

ประกาศผลสอบ TCAS66 รอบที่ 1 Portfolio เปิดขั้นตอนยืนยันสิทธิ 7-8 ก.พ.นี้ ผ่านเว็บไซต์ mytcas.com ทำง่ายๆไม่กี่ขั้นตอน

ประกาศผลสอบ TCAS66 รอบที่ 1 Portfolio เปิดขั้นตอนยืนยันสิทธิ 7-8 ก.พ.นี้ ผ่านเว็บไซต์ mytcas.com ทำง่ายๆไม่กี่ขั้นตอน


ความคืบหน้า TCAS66 รอบ 1  Portfolio ขณะนี้ ทปอ.ได้ประกาศผลการคัดเลือกรอบ 1 แฟ้มสะสมผลงานแล้ว โดยเปิดให้ผู้สมัครเข้ามายืนยันสิทธิในระบบภายในวันที่ 7-8 กุมภาพันธ์ 2566 โดยผู้สมัครสามารถทำการยืนยันสิทธิ หรือไม่ใช้สิทธิ ให้แล้วเสร็จภายในเวลา 23.59 น.ของวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2566


TCAS66 ระบบการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อในระดับมหาวิทยาลัย เปิดรับสมัคร 4 รอบ 

รอบที่ 1 รอบ Portfolio (ใช้แฟ้มสะสมผลงาน)

รอบที่ 2 รอบ Quota (รอบโควตา)

รอบที่ 3 รอบ Admission (รอบแอดมิชชั่น)

รอบที่ 4 รอบ Direct Admission (รอบรับตรงอิสระ) TCAS66 ประกาศผลรอบที่ 1 Portfolio ยืนยันสิทธิผ่าน mytcas.com ได้ที่นี่! ภาพจาก https://www.mytcas.com/

 


ขั้นตอนการยืนยันสิทธิ รอบที่ 1 Portfolio

- เข้าไปที่ mytcas.com

- เลือก "สมัครลงทะเบียน - เข้าสู่ระบบ TCAS66" กรอกหมายเลขบัตรประจำตัวประชาชน 13 หลักแล้วเข้าสู่ระบบ

- เมื่อ เข้าสู่ระบบระบบจะแสดง ข้อมูลการสมัคร พร้อมกับแสดงสถานะของการสมัครสอบและมหาวิทยาลัย

ทั้งนี้ หากต้องการยืนยันสิทธิ ให้กดปุ่มยืนยันสิทธิของสาขาวิชาที่ต้องการเข้าศึกษาเพียงสาขาวิชาเดียวเท่านั้น (ผู้สมัครสามารถ ยืนยันสิทธิ์ ได้ 1 สาขาวิชา และเปลี่ยนแปลงได้อีกเพียง 2 ครั้ง สามารถตัดสินใจได้ 3 ครั้ง) เมื่อกดยืนยันสิทธิแล้ว ให้กดขอรหัส OTP ผ่านช่องทางที่ลงทะเบียนไว้ นำรหัสกรอกเข้าไปในระบบให้เรียบร้อย

จากนั้นระบบแสดงข้อมูลที่ผู้สมัครได้ยืนยันสิทธิ์เรียบร้อยแล้ว จากนั้นเลือก “ข้อมูลเพิ่มเติม” เพื่อดูการยันยันสิทธิ์และจำนวนการตัดสินใจ

ระบบแสดงสิทธิ์ที่คงเหลือสำหรับการตัดสินใจและแสดงตัวเลือกสาขาวิชาและสถาบันที่ผ่านการคัดเลือก หากผู้สมัครต้องการเปลี่ยนแปลงสาขาวิชาและสถาบันที่ผ่านการคัดเลือก ให้ผู้สมัครทำการเลือกสาขาวิชาและสถาบันที่ผ่านการคัดเลือกใหม่ จากนั้นเลือก “ยืนยันสิทธิ์” 

กรณีที่ผู้สมัคร ไม่ประสงค์จะเข้าศึกษาในทุกสาขาวิชาที่ผ่านการคัดเลือก ในรอบนี้ให้ทำการเลือก “ไม่ใช้สิทธิ์”


ดูขั้นตอนเพิ่มเติมได้ที่นี่ คลิก


TCAS66 ประกาศผลรอบที่ 1 Portfolio ยืนยันสิทธิผ่าน mytcas.com ได้ที่นี่! ภาพจาก https://www.mytcas.com/

 


TCAS66 ประกาศผลรอบที่ 1 Portfolio ยืนยันสิทธิผ่าน mytcas.com ได้ที่นี่! ภาพจาก https://www.mytcas.com/

 
ที่มา https://www.mytcas.com/

ภาพจาก https://www.mytcas.com/AFP

ข่าวแนะนำ

ข่าวที่เกี่ยวข้อง